Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a kolostor folyosóján található szobákban lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

e-Szó

 1.  

  Assisi szent Ferenc élete 

  2 Celano, XXI. fejezet - Hogyan ajándékozta ugyanannak a testvérnek habitusát úgy, amint az kívánta.

  FVR. májusi képzési anyag.

 2.  1. szombat

  (Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
  ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
  Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
  2. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
  (SZENT ATANÁZ)
  ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
  Saul látta az Urat az úton, és beszélt vele
  3. hétfő: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
  1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
  A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
  4. kedd
  (Szent Flórián, Szent Guidó, Boldog Ceferino))
  ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
  Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
  5. szerda
  ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
  Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
  6. csütörtök
  ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
  A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
  7. péntek
  (Boldog Gizella, Szent Notker)
  ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
  A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
  8. szombat
  (Az algériai Szent vértanúk)
  ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
  Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
  9. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
  (Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
  ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
  A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt
  10. hétfő
  (Szent Jób)
  ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
  Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
  11. kedd
  (Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, Boldog Salkaházi Sára)
  ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
  Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
  12. szerda
  (Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
  ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
  Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
  13. csütörtök: URUNK MENNYBEMENETELE
  ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
  Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll

  (Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
  ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
  Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
  14. péntek
  ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
  Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
  15. szombat
  (Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
  ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
  Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
  16. vasárnap: Húsvét 7. vasárnapja
  (Nepomuki Szent János)
  17. hétfő
  (Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
  ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
  Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
  18. kedd
  (Szent I.János pápa, Szent Erik)
  ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
  Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
  19. szerda
  (Szent Orbán, Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
  ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
  Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
  20. csütörtök
  (Sziénai Szent Bernardin)
  ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
  Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
  21. péntek
  (Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
  ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
  A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
  22. szombat
  (Szent Rita)
  ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
  Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
  23. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
  (Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
  ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
  Megteltek mind Szentlélekkel
  24. hétfő: SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA
  (Lerini Szent Vince)
  Ter 3,9-15.20 vagy ApCsel 1,12-14 Zs 112 Jn 19,25-27
  Az apostolok állhatatosan együtt imádkoztak Jézus anyjával, Máriával
  25. kedd
  (Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Bara Szent Magdolna Zsófia)
  Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
  Az Úrnak tetsző áldozat: elhagyni a gonoszságot
  26. szerda: NÉRI SZENT FÜLÖP
  Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78; Mk 10,32-45
  Tudják meg a nemzetek, hogy nincs Isten kívüled, Uram
  27. csütörtök: JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP
  (Canterbury-i Szent Ágoston)
  Sir 42,15-25; Zs 32; Mk 10,46-52
  Betelik az Úr dicsőségével az Ő alkotása
  28. péntek
  Sir 44,1.9-13; Zs 149; Mk 11,11-26
  Dicsérjük a jábor férfiakat, kiknek kegyessége nem ért véget
  29. szombat
  (Szent VI. Pál pápa)
  Sir 51,12-20; Zs 18B; Mk 11,27-33
  Ifjúkoromtól kértem a bölcsességet: szívem örömét lelte benne
  30. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
  (Szent István Jobbja, Szent Johanna)
  MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
  Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más
  31. hétfő
  Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12
  Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt
 3. Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202105.html
 4. Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm
 •  

 •  

 •  

  2 Cel. XIX. fejezet
 •  


  A csíksomlyói fiatalok műsora
 •  

 •  

 •  

 •  

 • Web Rádió:

  Web Rádió app:

  Aktuális témák:

  Android - iOS