Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

e-Szó

 1.  

 2.  

   

 3. 2021. augusztus

  1. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
  (Liguori Szent Alfonz, A hét Szent Makkabeus testvér)
  Kiv 16,2-4.12-15; Zs 77,3-54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35
  Én hullatok nektek kenyeret a mennyből
  2. hétfő
  (Vercelli Szent Özséb)
  Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt 14,13-21
  Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem
  Portiuncula
  3. kedd
  Szám 12,1-13; Zs 50; Mt 14,22-36
  Mózesre az egész házam van bízva: szemtől szembe beszélek vele
  4. szerda: VIANNEY SZENT JÁNOS
  Szám 13,1-2a.25 - 14,1.26-29.34-35; Zs 105,6-23; Mt 15,21-28
  Nem mentek be arra a földre, amelyet megígértem
  5. csütörtök
  (Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
  Szám 20,1-13; Zs 94; Mt 16,13-23
  Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek
  6. péntek: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
  Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mk 9,2-10
  Ruhája fehér volt mint a hó
  7. szombat
  (Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
  MTörv 6,4-13; Zs 17,2-4.47-51; Mt 17,14-20
  Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből
  8. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
  (Szent Domonkos)
  1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 - 5,2; Jn 6,41-51
  Illés annak az ételnek az erejével ment Isten hegyéig
  9. hétfő: KERESZTRŐL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA, Európa társvédőszentjének ünnepe
  Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44; Mt 25,1-13
  Eljegyezlek magamnak örökre
  10. kedd: SZENT LŐRINC (ünnep)
  2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
  Aki bőven vet, bőven is arat
  11. szerda: SZENT KLÁRA
  (Szent Zsuzsanna)
  MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 18,15-20
  Nem támadt Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől-szembe érintkezett az Úr
  12. csütörtök
  (Chantal Szent Johanna Franciska)
  Józs 3,7-10a.11.13-17; Zs 113A; Mt 18,21 - 19,1
  Az Úr szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon
  13. péntek: BOLDOG XI.INCE PÁPA
  (Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Berchmans Szent János, Boldog Avianói Márk)
  Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 19,3-12
  Kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket
  14. szombat: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
  Józs 24,14-29; Zs 15; Mt 19,13-15
  Mi is az Urat akarjuk szolgálni: Ő a mi Istenünk
  15. vasárnap: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
  (Szent Tarzíciusz)
  Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
  Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
  16. hétfő
  (Szent Rókus)
  Bír 2,11-19; Zs 105,34-44; Mt 19,16-22
  Bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket
  17. kedd
  Bír 6,11-24a; Zs 84; Mt 19,23-30
  Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, én küldelek téged!
  18. szerda
  (Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
  Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,1-16a
  Királyt kívántatok, pedig Istenetek, az Úr a ti királyotok
  19. csütörtök: SZENT BERNÁT
  (Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
  Bír 11,29-39a; Zs 39; Mt 22,1-14
  Bármi jön ki elém házam ajtaján, az Úré lesz az
  20. péntek: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
  (Szent Sámuel próféta)
  Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
  Eligazítalak a bölcsesség útján, vezetlek az igazság ösvényein
  21. szombat: SZENT X.PIUSZ PÁPA
  Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Zs 127; Mt 23,1-12
  Legyen az Úr életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban
  22. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
  (Szűz Mária Királynő)
  Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zs 33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69
  Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni!
  23. hétfő
  (Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
  1Tessz 1,2b-5.8b-10; Zs 149; Mt 23,13-22
  Istenbe vetett hitetek mindenüvé eljutott
  24. kedd: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
  Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
  Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
  25. szerda
  (Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
  1Tessz 2,9-13; Zs 138,7-12; Mt 23,27-32
  Éjjel-nappal dolgoztunk, s úgy hirdettük Isten evangéliumát
  26. csütörtök
  1Tessz 3,7-13; Zs 89; Mt 24,42-51
  Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben
  27. péntek: SZENT MÓNIKA
  1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 25,1-13
  Isten akarata az, hogy szentekké legyetek
  28. szombat: SZENT ÁGOSTON
  1Tessz 4,9-12; Zs 97; Mt 25,14-30
  Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást
  29. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
  (KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA, Szent Szabina)
  MTörv 4,1-2.6-8; Zs 14; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23
  Hallgass azokra a rendelkezésekre, amelyekre tanítalak
  30. hétfő
  (B. Ildefonso Schuster)
  1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 4,16-30
  Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, Vele együtt feltámasztja
  31. kedd
  1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 4,31-37
  Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére

 4. Igenaptár:https://igenaptar.osb.hu/202108.html
 5. Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm
 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

  2. Celanoi Tamás XII. fejezet 

  A szent különös vonzódása a helyhez; az itt élő testvérek életmódjáról; a Boldogságos Szűz szeretetéről e hely iránt 18 Isten szolgája, Ferenc, termetre alacsony, lélekben alázatos, hivatásában kicsi, egy darabka földet hasított ki magának és övéinek a világból, mivelhogy csak úgy szolgálhatott Krisztusnak, ha volt valamije a világon. Bizonyára nem isteni rendelés nélkül történt, hogy időtlen idők óta Portiunculának[1] nevezték azt a helyet, mely azok osztályrészéül volt kiszemelve, akik a világból semmit sem akartak magukénak mondani.

   [1] Portiuncula – részecske, kicsiny földdarab.

 11.  

 12.  

 13.  

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS