Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

A csíksomlyói kegyhely búcsús programja 2019-ben

A csíksomlyói kegyhely búcsús programja 2019-ben

„Íme, az Úr szolgáló leánya!” Lk 1,38

Újév, Mária istenanyaságának ünnepe, a béke világnapja 

január 1. 

 

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony 

február 2. 

 

Idősek, betegek zarándoklata

február 11.

 

Nagyböjti triduum 

március 12–14. 

 

Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony

március 25. 

 

Nagyhét

április 14., virágvasárnap 
április 18., nagycsütörtök
7,30 – lamentáció,
19,00 – szentmise
április 19., nagypéntek; 
5,00 – keresztút a Jézus-hágón, 
7,30 – lamentáció 
19,00 – nagypénteki szertartás
április 20., nagyszombat
7,30 – lamentáció,
20,00 – nagyszombati szertartás 

 

Húsvét

április 21., húsvétvasárnap
április 22., húsvét másodnapja 

 

Szent Antal nagykilenced

április 16–június 11. 

 

A Szent Antal-kápolna búcsúja

június 13.

 

Ferenc pápa látogatása és a pünkösdi fogadalmi búcsú 

május 31., 19,00; Szentatyalátogatást és búcsúshetet megnyitó szentmise és virrasztás 
június 1., Ferenc pápa Csíksomlyón
június 7., 19,00; ünnepi szentmise és virrasztás
június 8-án pünkösdi fogadalmi búcsú; 12,30-tól szentmise
június 9-én pünkösd ünnepe, 10,30-tól ünnepi szentmise 

 

Sarlós Boldogasszony, a kegytemplom búcsúnapja

július 2. 

 

Porciunkula – Isteni irgalmasság búcsú

augusztus 2. 

 

Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony

augusztus 15.

 

1Úton Nemzetközi Zarándoknap a Mária Úton

augusztus 24. 

 

Mária neve búcsú

szeptember 8.
szeptember 12. 

 

Megemlékezés Assisi Szent Ferenc boldog haláláról

október 3.

 

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

december 8. 

 

Advent

vasárnapokon a 10,30-as szentmisék kezdetén ünnepélyes gyertyagyújtás
hétköznapokon 6,30-kor roráté 

 

Karácsony

december 24. – éjféli szentmise: 24,00
december 25. – Urunk születése
december 26. – Szent István első vértanú emléknapja

 

Szilveszter, a naptári év utolsó napja

december 31. – szentmise: 18,00

 

Szentmisék sorrendje: vasárnapokon és ünnepnapokon: télen – 8,00, 10,30, 18,00; nyáron – 8,00, 10,30, 19,00;
Hétköznapokon: télen – 7,30, 18,00; nyáron – 7,30, 19,00.
Zarándokokat, csoportokat az év minden napján fogadunk, szentmise bemutatására helyet biztosítunk. Kérjük, jelezzék előre érkezésüket a kegyhelyen! 
Ünnepélyes Mária-köszöntő minden hónap első szombatján rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel a szentmise időpontja: télen – 18,00; nyáron – 19,00

 Nyomtatvány letöltése:  2019_eves_program.pdf

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app