Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Kéziratos könyvek

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Keziratoskonyvek1.jpgKéziratos könyvek

Összesen 284 XV-XX. századi pergamen- és papírkéziratot őrzünk a Csíki Székely Múzeumban. A könyvtár legrégebbi kéziratos könyve a Tractatus virtutum c. mű. Skolasztikus értekezéseket tartalmaz a Szentlélek hét ajándékáról, 1467-ben másolták valamelyik moldvai katolikus kolostorban. A terjedelmes latin nyelvű papírkódexet a XV. században Ferenc moldvabányai vikárius használta, majd a kiliai ferences kolostorban is olvasták. A XVI. századból öt kéziratunk van. Az egyik egy ferences antifonálét tartalmazó pergamenkódex, melyet szép, kézzel festett monochrom és polichrom kezdőbetűk díszítenek.

 
b_200_150_16777215_00_images_kepek_Keziratoskonyvek2.jpgA kódex Marcus Bandinus moldvai apostoli adminisztrátor könyvtárához tartozott, ugyanis a csíksomlyói könyvkötő műhelyben készült vaknyomásos díszítésű, XVII. századi fatáblás bőrkötésén az érsek címere látható. Ez egyben a legrégebbi eddig ismert Csíksomlyón készült és díszített könyvtábla. Ide sorolható még az a négy középkori pergamen- és papírkódex, amely a rendházban található – Graduale, Psalterium, Nocturnale és Cantionale – a XV-XVI. századi erdélyi ferences kódexfestő és könyvkötő művészet míves darabjai.
 Ugyancsak a XVI. századból kutatható több székelyföldi vonatkozású oklevél és orvosi recept egybekötött másolata. Múzeumi kézirattárunk tartalmazza Kájoni János (1629/1630k.-1687) ferences tudós atya nemzetközileg is ismert zenei műveit (Sacri Concentus, Organo-Missale, Kájoni Kódex), imádságos könyvét (Hortulus Devotionis), kalendáriumát és orgona feliratát. A rendházban őrzik Kájoni latin-magyar versgyűjteményét, a Hymnariumot, történeti munkáját, a Fekete Könyvet (az erdélyi ferences kusztódia története) és füveskönyvét, a Herbáriumot.
b_200_150_16777215_00_images_kepek_Keziratoskonyvek3.jpgA XVIII-XIX. századi kéziratok számos jelentős hely-, művészet- és művelődéstörténeti adalékokat is tartalmaznak a kutatás számára. Ide sorolhatók a XVIII. századi ferences kolostor összeírásai, a híres könyvtár legrégebbről fennmaradt leltárai (1727, 1734), a Nagyboldogasszony-szobor és a Szent Antal-kápolna albumai. Az 1676-ban alapított csíksomlyói nyomda és könyvkötő műhely XVIII-XIX. századi bevételi-kiadási naplói értékes könyv-, nyomda- és kötéstörténeti adatokat tartogatnak, amelyek által részben rekonstruálhatjuk a műhely belső tevékenységét. A Liber Typographiae-kba a csíksomlyói ferencesek bejegyezték, - gyakran cím szerint is -, az eladott vagy bekötött könyvek, és a nyomtatáshoz, a könyvkötéshez vásárolt papír és bőr árát, valamint az utóbbiak beszerzési helyét és idejét. Nem felejtkezhetünk meg Losteiner Leonárd történeti munkáiról, Simon Jukundián zenei gyűjteményéről és az iskoladrámákról. A ferencesek a legrégebbi fentmaradt két dómus históriába az 1767-1913 közötti évek eseményeit jegyezték fel.

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Keziratoskonyvek4.jpg

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Keziratoskonyvek7.jpg

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Keziratoskonyvek5.jpg

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Keziratoskonyvek6.jpg

 b_200_150_16777215_00_images_kepek_Keziratoskonyvek2.jpg

 

 

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app