Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Cantionale Catholicum

b_200_150_16777215_00_images_kepek_CantionaleCatholicum.JPGCantionale Catholicum. A Kájoni nyomda első kiadványa

Régi és Uj, Deák és Magyar Aítatos Egyhazi Enekek, Dicseretek, Soltarok, es Lytaniak; Kikkel a’ Keresztyének Esztendö-által-való Templomi Solemnitásokban, Processiókban, és egyébb aítatosságokban szoktanak élni. Halottas Temetéskor-való, és a’ négy utolsó dolgokról emlekeztetö Enekekkel eggyütt. Most újonnan nagy szorgalmatossággal egybe-szedettek, meg-jobbítattak, és a’ Keresztyének éppületire, s’ lelki-vigasztalásokra ki-bocsáttattak, a’ Szent Ferencz-Szerzetiben lévö Kajoni, P. Frater Janos által. - A’ Csiki Kalastromban, Nyomtattatott Cassai Andras-által, 1676-ben.

 

Katolikus egyházi énekeskönyv magyar és latin nyelven. Hangjegyek nélkül jelent meg. A 17. század egyik legjelentősebb, mindenképpen legterjedelmesebb katolikus gyűjteménye. Három részben, mindegyik külön címlappal, de folyamatos lapszámozással, magyar és latin nyelvű énekszövegeket tartalmaz. Beosztása nem tér el a szokásostól: az első rész adventtől Úrnapig az egyházi év énekeit közli; a második részben a tágabb értelemben vett „de sanctis” (a szentek miseénekei) énekeken kívül, vannak még a liturgikus év saját miseénekei (Cantiones de tempore) és zsoltárok. A harmadikban a temetési és halotti énekek, az utolsó dolgokról szóló énekek, továbbá alkonyati zsolozsmák, litániák és Krisztus életéről szóló passió-énekek találhatók. A nagyböjti énekek között megvannak Jeremiás siralmai, valamint a virágvasárnapi és nagypénteki passió teljes magyar szövege.
b_200_150_16777215_00_images_kepek_CantionaleTotapulchra.jpgKájoni legfőbb forrása a Cantus Catholici (Lőcse, 1651), továbbá a 17. század folyamán megjelent katolikus imádságoskönyvek és elmélkedésgyűjtemények (Pázmány Péter, Hajnal Mátyás, Nyéki Vörös Mátyás munkái) voltak. A protestáns eredetű énekek megtalálhatók az 1654-ben Brewer Lőrincnél Lőcsén, és ugyanabban az évben Szenci Kertész Ábrahám nyomdájában is megjelent Keresztyeni isteni ditsiretek c. protestáns egyházi énekeskönyvben. A Cantionale Catholicum énekei egyben bizonyítják, hogy Kájoni nagyon jól ismerte az erdélyi hagyományos, népi katolikus énekeket, és fel is vette őket énekeskönyvébe.
A kolostor gyűjteményében két példányát őrzik. Az egyiket 1879-ben Kájoni János munkásságának kutatója, Simon Jukundián (1813-1894) tartományfőnök szerezte meg  1712-1714 között a kézdipolyáni Róka István tulajdonában volt. Olvasói, többnyire zenei vonatkozású bejegyzései a példány több lapján láthatók.
Ugyacsak 1879-ben Nagy Ferenc testvér, a kolostor kompáktora készítette a könyv egyszerű félbőr kötését. Gerince sima, a bordák helyét keskeny aranyozott rozettás-akantuszos minta jelöli. Az előlapon látható címke szövege arra utal, hogy a könyv ott volt az 1896. évi budapesti országos évezredi kiállításon

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app