Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Sacri Concentus

b_200_150_16777215_00_images_kepek_SacriConcentus.jpgKájoni János: Sacri Concentus, 1669

 Az erdélyi ferences szerzetes Kájoni másik tabulatúraírásos könyve az 1669-ből származó Sacri Concentus. Benne a motetták általa ismert és válogatott repertoárját foglalta össze.

 

A 193 motettából 142 az itáliai ferences Lodovico Viadana műve. A fennmaradó 51 mű közül 46-ot saját nagy tabulatúrás könyvéből, a Kódexből emelt át Kájoni. A Viadana-darabok másolásának mintapéldányát ismerjük; ez Viadana Concerti ecclesiastici címet viselő sorozatának 1626-os frankfurti összkiadása. (Az eredeti öt kötet közül egyetlenegy, a “basso per l’organo” szólamkönyv – Kájoni bejegyzéseivel – fennmaradt a ferencesek csíki könyvtárában.) A címadásnak megfelelően Kájoni a Sacri Concentusban egybegyűjtött összes motettát egyetlen énekszólamra és kíséretére redukálta. Feltehetően praktikus célkitűzései lehettek az átiratokkal, amelyeknek stílusa némiképp egybevág a közép-európai ferences rendtartományok korabeli többszólamú zenei gyakorlatával. Kájoni a „Sacri Concentust” – azon kívül, hogy kottaolvasásra tanított vele – talán alkalmazni szerette volna mint korszerű liturgikus énekanyagot saját rendtársai, neveltjei körében, a székelyföldi ferences kolostorokban.
1985-ben találták meg a somlyói kolostor falában, Bukarestben a Nemzeti Könyvtár Laboratóriumában restaurálták. Jelenleg a Csíki Székely Múzeum somlyói ferences állományában található.
(Papp Ágnes leírása)

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app