Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Herbárium

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Herbarium.JPG    Kájoni János: HERBARIUM

Ortus Sanitatis.  A csíksomlyói ferences kolostor egyik igen érdekes és értékes könyve az a latin nyelvű, 1511-ben Velencében megjelent Ortus Sanitatis című növénytani munka, amelybe P. Kájoni János több helyen lapszélbejegyzést tett. Ehhez az eredeti munkához Kájoni János köttetett egy saját kézzel írt függeléket, magyar nyelven, részben közelebbi hazájában található növények leírásával. A növények nevét megadja latin és magyar nyelven. Leírja a növény természetét és gyógyászati hatását. Egészségügyi emberek sokszor megcsodálják, hogy sokoldalú tevékenysége mellett, még erre is kiterjedt a figyelme. 

 

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Herbarium1.JPGEzt a Kompendiumot nevezzük magyarul Füvészkönyvnek.  Befejezésül a szárhegyi kolostorban szerkesztett Tartalomjegyzéket csatolt hozzá latin és magyar nyelven. A mintát ehhez a magyar füvészkönyvhöz Beythe András, Németújváron 1595-ben nyomtatott herbáriumából vette. Kájoni János egy bejegyzésében azt is leírja, hogy a velencei kiadású könyvet 1672-ben szerezte meg. Továbbá jelzi, hogy ezzel egyidőben brassói kompaktorral egybeköttette a nyomtatott könyvet és a kéziratos herbáriumot.  Előzőleg, a 17. század első felében, a velencei kiadású Ortus Sanitatist Szárhegyi Literáti János iskolamester adományozta Kászoni Gergelynek. Ezután a somlyói kolostor könyvtárába került. A becses könyv 1664-től szerepel a rendház inventáriumában. 

 

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Herbarium2.JPG

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Herbarium3.JPG

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Herbarium5.JPG

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Herbarium4.JPG

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app