Ferences szerzők munkái

Kategória: Ferencesség Találatok: 3793

b_200_150_16777215_00_images_kepek_konyvek1.jpg1. Bonaventura, Sanctus: Speculum Disciplinae ad Novitios, et De Profectu Religiosorum, item Epistola; Memorialia XXV. pietatis eximia documenta complectens. Reimpressum In Conventu Csikiensi ad B. V. Visitantem. Anno 1732.

 

Szent Bonaventúrának tulajdonított munka, a ferences lelkiség kézikönyve, rendi szabályzattal. 1732-ben Gáspár Ferenc (1695-1753) testvér, jeles orgonista, a provincia definitora, olvasta a művet a csíksomlyói kolostorban. Ugyancsak ott készült a könyv fatáblás, vaknyomásos díszítésű, késő reneszánsz stílusú, fekete bőrkötése (1732k.).
Csíki Székely Múzeum Könyvtára. Ltsz. 1190.

2. NIEBERLE, Aemilianus: Octava seraphica... Reimpressum: In Conventu Csikiensi, Sumptibus Spect. ac Generosi D. Michaelis Bors. Anno 1733.

Aemilianus Nieberle német ferences Európa -szerte népszerű aszkétikus munkája, a nyolcnapos ferences lelkigyakorlatnak a kézikönyve. A könyv csíkszentkirályi Bors Mihály támogatássával jelent meg. A kiállított példányt a csíki barátok könyvtárában többen is forgatták: Csedő Melkior, Lukács Viktorin (1776). A papírtáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú, fekete bőrkötés is Csíksomlyón készült, valószínűleg a nyomtatvánnyal egyidőben.
Csíki Székely Múzeum Könyvtára. Ltsz. 2730.

 

b_200_150_16777215_00_images_kepek_konyvek2.jpg3. GYÖRFFI Pál: Ortus, progressus, vicissitudines, excisio, et restauratio, olim Custodiae, nunc ab Anno 1729. Provinciae Transylvaniae Ord. Min. S. P. N. Francisci, Strict. Observ. Tituli S. Regis Stephani... Typis Ven. Conventus Csikiensis, ad B. Virginem Visitantem, (1737).

 

A Szent István királyról elnevezett erdélyi ferences tartomány rövid története. ARP. Györffi Pál (1681-1748) tartományfőnök munkájának második kiádása. A könyv Hallerkői Haller János támogatásával jelent meg. Egybekötött Massaeus Kresslinger német ferences majdnem azonos című rendtörténetének (Ortus et progressus Sacri Ordinis Fratrum Minorum S.P.N. Francisci ) 1736. évi kolozsvári kiadásával. A somlyói barátok könyvtárához tartozott. XVIII. századi papírtáblás bőrkötése van.
Csíki Székely Múzeum Könyvtára. Ltsz. 1536. coll. 2.

4. SÜKÖSD Máté: Pacificus, et salutaris discursus de vera, ac aeterna in natura divinitate Christi... Typis Conventus Csikiensis, (1743).

ARP. Sükösd Máté (1708-1762), az erdélyi ferences provincia jeles alakjának a műve (amelyben a Fiú és a Szentlélek Istenségét bizonyítja, dogmatikus jellegű munkájának a célja a katolikus öntudat fejlesztése), teológiai vizsgatételekkel. A téziseket a kolozsvári ferences kolostorban terjesztették elő 1743-ban Péterffi Márton (1720-1787) és Csató Gábor (1720-1771) ferences szerzetesek. A könyv félbőr kötésében további XVIII. századi csíksomlyói nyomtatvány-töredékek láthatók. A teológiai munka a csíksomlyói ferences könyvtár olvasmánya volt.
Csíki Székely Múzeum Könyvtára. Ltsz. 1835.

5. LOSTEINER, Leonardus: Idea expressa universae philosophiae ... in venerabili Conventu, de Csik Somlyó nuncupato publice Christi exposita, et propugnata per RR. FF. Georgium Zelenei, Hieronymum Bányai, Clementem Tamási, Josephum Bogáts, Tobiam Bányász, et Calixtum Brunn Ord. Min. S. P. N. Francisci Strict. Observ. Provinciae Stephanianae clericos professos, philosophiae laurea emeritos. Assistente P. F. Leonardo Losteiner ... anno... 1776. Mense, et Die S. Jacobo Sacra, hora consveta. (Csíksomlyó), [Typis Conventus Csikiensis], (1776).

 

Filozófiai vizsgatételek. E bibliográfiailag korábban nem ismertetett nyomtatvány tételeit 1776-ban vitatták meg a csíksomlyói ferences kolostorban, a vita tárgya a filozófia tudománya volt. A téziseket az erdélyi provincia hat ferencese mutatta be a nyilvánosság előtt: Zelenei György (1755-1822), Bányai Jeromos (1756-1801), Bogács József (1753-1811, Bányász Tóbiás (1755-1817), Brunn Káliszt (1753-1800). A vizsgáztató Losteiner Leonárd (1744-1826), az erdélyi ferences provincia és a csíksomlyói kolostor történetírója. A kétleveles nyomtatvány Csete István jezsuita szerzetes Sacri sermones c. művének 1750. évi kolozsvári példányával van egybekötve. A kötés anyaga: XVIII. századi márványozott papír.
Csíki Székely Múzeum Könyvtára. Ltsz. 2361. coll. 1.

6. FRANCISCUS, Sanctus: Regula Beatissimi Patris Nostri Francisci, a Sancta Sede Apostolica approbata, et confirmata, cum Testamento ejusdem. Typis Conventus Csikiensis, 1790.

Ferences szerzetesi szabályzat, latin-magyar párhuzamos szöveggel.
Csíki Székely Múzeum Könyvtára. Ltsz. 3914.