Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kolostor folyósóján található szobákban lehet.

A közösség tevékenysége

b_200_150_16777215_00_images_mise.jpgA csíksomlyói kegyhely zarándokhely, az Istennel való találkozás és az imádság szent helye, ahol a keresztények mindig az élő Isten kezdeményező szeretetét és a Boldogságos Szűzanya közbenjáró segítségét ismerik fel. Minden katolikus nemzetnek van Mária-kegyhelye, Székelyföldnek elvitathatatlanul mindig Csíksomlyó volt a katolikus és nemzeti kegyhelye, zarándokhelye.
A csíksomlyói ferences közösség alaptevékenységéhez tartozik a kegytemplom lelkipásztori ellátása. Szentmisék előtt folyamatosan van gyóntatás, amely lehetőséggel a zarándokok élnek is – egyre többen jönnek a kegytemplomba elvégezni a szentgyónásukat. Évente rendszeresen megszervezzük az idősek és betegek zarándoklatát, illetve a szentmise végén kiszolgáltatjuk a betegek szentségét.
A Páduai Szent Antal nagy kilenced keddjein három szentmise van a kegytemplomban, amelyeken a rendházban szolgáló atyák és meghívott szónokok prédikálnak. Páduai Szent Antal ünnepén a délelőtti szentmise a Kissomlyó oldalán lévő Szent Antal-kápolnánál zajlik; néhány éve a Segítő Mária Gimnázium diákképviselete is részt vett a szentmisén, a kegytemplomtól körmenetszerűen énekelve és imádkozva vonultak fel a kápolnához a kegytemplom előtt gyülekező hívekkel együtt. A diákok felelevenítették azt a hajdani szép szokást, amelyet a régi gimnázium egykori diákjai is műveltek, hogy a kegytemplom labarumát is vitték a körmeneten. Ugyanezen a napon az esti szentmise keretében van a gyermekek megáldása (sok száz gyermeket hoznak szüleik ezen a napon az esti szentmisére).
A kegyhely legnagyobb eseménye a pünkösdi fogadalmi búcsú. Kihívást jelent mind a mai napig a búcsú megszervezése és levezetése. A legfőbb törekvésünk, hogy a pünkösdi búcsú hálaadás legyen a Boldogságos Szűzanyának az évszázados oltalomért, hálaadás azért, hogy katolikus hitünkben megmaradhattunk, és kegyelemkérés a viharfelhős jövőre. A kegyhely őszi búcsúját két nap tartjuk: a szeptember 8-át követő vasárnap, illetve szeptember 12-én.
2008-tól minden hónap első szombatján ünnepélyes Mária-köszöntő zajlik, amelyre egyre többen zarándokolnak el, és nagyon sokan végzik el szentgyónásukat a zarándokok közül.
Többféle evangelizációs tevékenység folyik a kolostor környezetében. Ezek közé sorolható a ferences ifjúsági csoport, a ferences világi renddel való foglalkozás. Ugyancsak lelkipásztori odafigyelést igényel a kegytemplom felnőtt és gyerekkórusa, a klarissza nővéreknél való misézés is fontos feladatunk; gyakori a miseközvetítés a Mária Rádióban is (nagyobb ünnepeken, első szombaton, adventben, nagyböjtben – és néhányunknak ferences jellegű műsora is van a rádióban).
Itt folyik a Csíksomlyói Üzenet és a Ferences Hírnök szerkesztése, kiadása, illetve a kolostor és templom honlapja is fontos evangelizációs lehetőségünk, ezért igyekszünk gyakran frissíteni, emellett interneten közvetítjük a vasárnapi és ünnepi miséket. Apostolkodási terület a kegytárgyüzlet működtetése, ugyanakkor több kötet kiadásában is szerepet vállaltunk. Gondozásunkban jelent meg többel között József atya Csíksomlyói mozaik című kötete, illetve Losteiner Leonárd Istennek Kincses Tárháza című könyve.
A Mária-évben elvittük a Kegyszobor mását néhány plébániára is. A környező lelkipásztorokkal és hívekkel való kapcsolat miatt igyekszünk részt venni a búcsús szentmiséken, vagy lehetőséghez mérten vállalunk búcsús beszédet.
Sokan keresnek meg azzal a szándékkal, hogy a kegytemplomban szeretnék megkeresztelni gyermekeiket, ott szeretnének esküdni – ezeknek az alkalmaknak a módját, lehetőségét az érsekség velünk karöltve szabályozta.
Nyaranta több provinciai evangelizációs tevékenység színhelye Csíksomlyó, többek között a „Szent Ferenc iskolája”, gyerektáborok, ferences ifjúsági zarándoklat (FerIZa), ferences biciklitúra (FerBiT) stb. zajlik a szervezésünkben. A kegyhelyen a liturgikus programok mellet kulturális programok, előadások, orgonakoncertek is zajlanak.

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app