Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

1.      December 25-én Urunk születésének főünnepén a fél 11 órakor kezdődő szentmise után lesz a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusának immár hagyományos karácsonyi koncertje.

2.      December 26-án Szent István első vértanú ünnepén szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek. Ugyanezen a napon lesz este 7 órától Role Együttes karácsonyi koncertje.

3.      December 30-án, pénteken Szent Család ünnepe. Szentmisék reggel fél 8 és este 6 órától lesznek. E napon Főegyházmegyénk templomaiban a családpasztoráció támogatására gyűjtés lesz.

4.      December 31-én, szombaton este 6 órakor kezdődik az év végi hálaadó szentmise. E napon éjjel fél 12-től fél 1-ig nyitva lesz a kegytemplom, ahol imával búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük az újesztendőt.

5.      Január 1-jén Újév napján, Mária Istenanyaságának az ünnepén a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek.

6.      Főpásztorunk karácsonyi körlevele:

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Amikor leborulunk a betlehemi jászol előtt, hálát adunk a jó Istennek a megváltás nagy művéért, és benne azokért a kegyelmi adományokért, amelyekkel ebben az esztendőben

 

1.      December 18-án, vasárnap du. 5 órától Szentségimádás lesz.

2.      Megérkezett a kegytemplomba a Betlehemi-láng. Aki szeretné meggyújtani mécsesét az, megteheti a szentmise után az oltáron lévő gyertyáról. Mécseseket a kegytárgyüzletben vásárolhatnak.

3.      December 24-én, szombaton reggel fél 7 órától Roráté-szentmise lesz. Ugyanezen a napon de. 10 órától du. 4 óráig szentgyónási lehetőség lesz a sekrestyében.

4.      December 24-én éjjel fél 12-kor kezdődik az Árvácska Együttes karácsonyi koncertje. Éjjel 12 órakor kezdődik az éjféli szentmise.

5.      December 25-én Urunk születésének főünnepén szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órakor lesznek. Ugyanezen a napon a fél 11 órakor kezdődő szentmise után lesz a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusának immár hagyományos karácsonyi koncertje.

6.      A kegytárgyüzletben megvásárolható a Csíksomlyói kegytemplom Kórusának a 2015-os karácsonyi koncertjének CD lemeze.

1.      December 8-án, csütörtökön Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, szentmisék a kegytemplomban reggel fél 7 órától, fél 11 órától és este 6 órától lesznek.

2.      December 9-én, pénteken az este 7 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében zárják be Márton Áron emlékévet. A szentmise után a Hargita Megyei Művészeti Népiskola kamarazenekarának és kamarakórusának koncertje lesz. Az emlékévet záró ünnepségre várjuk a híveket.

Bővebben: Hirdetések Advent I. vasárnapján

       1. November 27-én Főegyházmegyénk templomaiban Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kötődő Caritas gyűjtés van az idős és beteg testvéreinket segítő otthoni beteggondozó szolgálat tevékenységének támogatására. Adományaikat a Szenvedő Jézus oltáránál található perselybe helyezhetik el, amelyet Isten fizessen mindnyájuknak.

           2. November 28-tól, hétfőtől kezdődnek a Roráté szentmisék, amelyeknek időpontja köznapokon reggel fél 7 óra.

Bővebben: Évközi XXXIV. vasárnap hírdetése1.      November 20-án, vasárnap du. 5 órától Szentségimádás lesz.

2.      November 27-én, jövő vasárnap Advent első vasárnapja. Az adventi koszorún az első gyertyát a fél 11 órakor kezdődő szentmisén fogjuk meggyújtani.

3.      Ugyanakkor jövő vasárnap Főegyházmegyénk templomaiban Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kötődő Caritas gyűjtés lesz az idős és beteg testvéreinket segítő otthoni beteggondozó szolgálat tevékenységének támogatására.

4.      Megérkeztek a 2017-es fali-, zseb-, és könyvnaptárak, amelyek a kegytárgyüzletben megvásárolhatóak.

Bővebben: Évközi XXXIII. vasárnap hírdetése          November 20-án, jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, egyben az irgalmasság szentévének is záróünnepe. E napon a fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében fogjuk bezárni az irgalmasság szentévét és a szent kaput. A szentévet bezáró ünnepségre várjuk a híveket!

1.     Kedden, November 1.-én Mindenszentek ünnepe. A szentmisék ünnepi sorrendben lesznek, reggel 8, fél 11 és este 6 órakor.

 2.     November 1-8 között mindennap teljes búcsút nyerhetünk, amelyet felajánlhatunk elhunyt szeretteinkért. Feltétel: temető meglátogatása, ima az elhunytakért, gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára.

Mindenszentek délutánjától, halottak napján éjfélig templom, vagy kápolna meglátogatásával is elnyerhető a teljes búcsú. A feltételek a fentebb felsoroltak.

A csíksomlyói ferences kolostor konyhájára szakácsnőt alkalmazunk. A konyhai munkában szerzett szakképesítés-, tapasztalat előnyt jelent. Nyolc órás munkakör, fizetés az érvényben levő törvényes előírások szerint. Az érdeklődök, napközben a portán adhatják le, saját kézzel irt önéletrajzukat, amelynek tartalmaznia kell a személyi adatokat, elérhetőséget, eddigi munkahelyeket és a megokolást, hogy miért szeretné betölteni ezt az állást. A jelentkezőket telefonon értesítjük az eredményről.

 

Bővebben: Évközi XVII. vasárnap hírdetése1.      Október 3-tól a kegytemplomban az esti szentmisék este 6 órától kezdődőnek.

2.      Október 3-án, hétfőn emlékezünk meg Assisi Szent Ferenc Atyánk tranzitusáról – égbe költözéséről. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik. E szentmisére várjuk a híveket is, ünnepeljünk és imádkozzunk együtt.

Bővebben: Zarvanytsya, a lelki kikötő - Európai Máriás Háló Ukrajnában2016. szeptember 20–21. között került sor a nyugat-ukrajnai Zarvanytsyában a Mária- és nemzeti kegyhelyeket tömörítő Európai Máriás Háló évente megrendezett, tizennegyedik konferenciájára. A görögkatolikus szertartású zarándokközpont meghívásának a huszonegy tagot számláló szervezetbőlCzestochowa (Lengyelország), Csíksomlyó (Románia), Einsiedeln (Svájc), Knock (Írország), Levoca, azaz Lőcse (Szlovákia), Lourdes (Franciaország), Máriapócs és Mátraverebély-Szentkút (Magyarország), Vilnius (Litvánia) és Walsingham (Nagy-Britannia)képviselői tettek eleget. A csíksomlyói kegyhelyet fr. Urbán Erik templomigazgató és alulírott képviselték.

Bővebben: Szakrális Művészetek Hete Csíksomlyón

A program időpontja: 2016. szeptember 12 – 17.
A programok helyszíne: CSÍKSOMLYÓ
A program fővédnöke: Nm. és Ft. TAMÁS JÓZSEF segédpüspök
 
ARS SACRA Szakrális Művészetek Hete a Kulturális Örökség Napokhoz kapcsolódóan Budapesten indult 2007-ben. A magyarországi programok mellett a rendezvény mára a Kárpát-medencére is kiterjedt. E témában Erdélyben az első kezdeményezésként – a CSÍKSOMLYÓI SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE rendezvény sorozattal – az idén szeretnénk csatlakozni a magyarországi ARS SACRA – Szakrális Művészetek Fesztiválhoz, amelynek része a NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA is.

Kisboldogasszony ünnepe és a Mária neve búcsú

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony, vagyis Szűz Mária születésének ünnepén a szentmisék a csíksomlyói kegytemplomban reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor kezdődnek.

Szeptember 11–12-én van az őszi Mária neve búcsút. A szentmisék mindkét napon ünnepi sorrendben, reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

Bővebben: Fontosabb információk zarándokok részéreSzentmisék rendje: vasárnapokon és ünnepnapokon: 8,00, 10,30, 18,00; hétköznapokon: 7,30 és 18,00.

Szentgyónási lehetőség a szentmisék előtt a kegytemplom-pápai kisbazilika sekrestyéjében.

Zarándokokat, csoportokat az év minden napján fogadunk, a szentmise bemutatására helyet biztosítunk. Kérjük, jelezzék előre érkezésüket a kegyhelyen ITT.

Szentségkiszolgáltatásoknak a rendje a csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilikában ITT.

A csíksomlyói kegyhely búcsús programja 2017-ben ITT.

 1. Június 29-én, szerdán Szent Péter és Szent Pál Apostolfejedelmek ünnepe. Szentmisék a kegytemplomban reggel 8, fél 11 és este 7 órakor lesznek. A csíksomlyói plébániatemplom búcsús szentmiséje du. 6 órakor kezdődik a plébániatemplomban.

 2. lius 1-jén elsőpéntek.

3. Július 2-án, szombaton Sarlós Boldogasszony – Mária látogatása Erzsébetnél – a kegytemplom búcsúünnepe. Szentmisék reggel 8-kor, délelőtt 11-kor és este 7 órakor lesznek. A délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmise egyben az Ezer Székely Leány Napja hagyományőrző találkozó szentmiséje is. Az ünnepélyes Mária-köszöntő szentmiséje este 7 órakor kezdődik, amelyet ünnepélyes rózsafüzér és gyertyás körmenet követ.

4. Július 3-án, vasárnap az este 7 órakor kezdődő szentmisén énekel és szentmise után rövid koncertet ad a budapesti Monteverdi Kórus.

 

Bővebben: Évközi XI. vasárnap hírdetése

1. Június 12-én, vasárnap a fél 11 órakor kezdődő szentmise után Bereczki Szilvia segítő nővér Sokarcú irgalmasság c. kötetet mutatja be.

 

2. Június 13-án, hétfőn Páduai Szent Antal ünnepe. Szentmisék a csíksomlyói kegyhelyen: reggel 8 órától szentmise a kegytemplomban. Alkalmas idő esetén fél 10 órakor indulunk körmenetben a Kissomlyó hegy oldalán lévő Szent Antal kápolnához, ahol fél 11 órakor kezdődik a szentmise. Eső estén a szentmise a kegytemplomban lesz. Este 7 órától a kegytemplomban tartandó szentmise keretében áldjuk meg a gyermekeket.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS