Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Évközi 26. vasárnap

·       Szeptember 27., hétfő. Páli Szent Vince áldozópap. Emléknap.
·       Szeptember 29., szerda. Szent Mihály főangyal. Ünnep.
·       Szeptember 30., csütörtök. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító.  Emléknap.
·       Október 1., elsőpéntek. Lisieux-i Szent Teréz. Emléknap.
·       Október 2., elsőszombat. Szent Őrzőangyalok. Emléknap. Ünnepélyes Szűz Mária – köszöntő. 16-órától kezdődnek az imaórák, 18.00-órától ünnepélyes Szentmise, rózsafűzér és gyertyás körmenet a kegytemplom előtt. Ezt követően templom takarítás.  
·       Október 3., évközi 26. vasárnap. Az esti Szentmise végén megemlékezünk Assisi Szent Ferenc atyánk tranzitusáról.
A jövő vasárnapi szentmisékben szeretnénk közösen hálát adni a Jóistennek az idei termésért, minden ajándékáért! Ha valaki szeretne magáldásra valamit magával hozni (pl. egy üveg lekvárt, egy üveg mézet, egy kenyeret, vagy zöldséget) megteheti! 
·       Főegyházmegyénk a mai napra gyűjtést hirdetett meg a Szentírás üzenetének terjesztésére. Adományaikat a kórus alatt elhelyezett és erre a célra kijelölt perselybe tehetik. Isten fizesse!
A Szentmise végén megáldjuk és megszenteljük a Szentírásokat és gyermek-bibliákat.
A Szentmisét követően megemlékezünk a kegyhely elhunyt rendezőiről.   
·       Október hónap, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja, ezért az esti Szentmisék előtt 17.15-től a kegytemplomban elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várjuk a kedves családok és imacsoportok jelentkezését a rózsafüzér ima vezetéséhez. Iratkozni a sekrestyében lehet.
 
Mindannyiuknak kívánunk egy kegyelmekben gazdag hetet!

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app