Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Szent László

•    Június 28., hétfő. A gyulafehérvári főszékesegyház felszentelési évfordulója. Ünnep.

•    Június 29., kedd. Szent Péter és Szent Pál apostolok. Főünnep.
Szentmisék sorrendje a Kegytemplomban: 8.00, 10.30 és 18.00.
A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom búcsúünnepét fél egytől tartják.   

•    Július 2., péntek. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Sarlós Boldogasszony. Kegytemplomunk búcsú ünnepe.
Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.

•    Július 3., elsőszombat. Szent Tamás apostol. Ünnep.
Az ünnepélyes Szűz Mária – köszöntőt megelőzik a 16.00-órától kezdődő imaórák. 18.00-órától ünnepi Szentmise, rózsafűzér és gyertyás körmenet.

•    Főegyházmegyénkben ezen a napon történik a péterfillérek gyűjtése. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. Az erre a célra kijelölt perselyt megtalálják a kórus alatt, a kijárat közelében. Isten fizesse adományaikat! 

•    Szeretettel ajánljuk a fiatalok figyelmébe ferences nyári programjainkat:
Ferences Ifjúsági Zarándoklat (FerIZa) – július 28 – augusztus 2. Útvonal: Esztelnek – Csíksomlyó.
Ferences Biciklitúra (FerBit) – július 28 – augusztus 1. Útvonal: Torockó – Csíksomlyó.  
Részleteket a Ferences programok – facebook oldalon találhatnak.
•    2021. július 24-én megrendezésre kerül az 1971-ben született csíksomlyói és csobotfalvi kortárstalálkozó. Jelentkezni lehet július 10.

Pax et bonum!

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app