Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

·       Június 15., kedd. Árpád-házi Boldog Jolán. Ferences emléknap.
·       Június 20., vasárnap. A kegytemplomban 17-órától Szentségimádást tartunk.
Egyben ez a nap a Salvator kápolna – Örökös szentségimádási napja. A plébánia 13.00 órától – délután 17.00 óráig szentségimádási órákat tart. Mindenkit szeretettel várnak.

 

·       A Csíksomlyói Kegytemplomban – Pápai Kisbazilikában kiállítás nyílt Ferenc pápa Csíksomlyón tett apostoli útjának 2. évfordulója alkalmából. A kiállítás kifejezi hálánkat, hogy Isten gyermekei és a Katolikus Egyház tagjai lehetünk, hálánkat a Szentatya Csíksomlyón tett látogatásáért, amivel megerősített bennünket őseink szent hitében, és ajándékáért, az arany rózsáért, amivel megajándékozta a Csíksomlyói Segítő Szűzanyát.
A kiállításon megtekinthetők azok a tárgyak, amiket Ferenc pápa a Csíksomlyón bemutatott Szentmise alkalmával használt, mint pl. miseruha, püspöksüveg, papi szék, több emléktárgy és kép. Szeretettel ajánljuk mindannyiuk figyelmébe!  
·       Június hónap, Jézus Szentséges Szívének hónapja. Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a Jézus Szíve litániát a világ mai szükségeiért.
·       Szeretettel megkérjük a kedves híveket, akik személyautóval érkeznek a Kegyhelyre, hogy a hét minden napján parkolás céljából használják a kegytemplom parkolóját, ezzel azt szeretnénk, hogy a kegytemplom és kolostor előtti sétány szabadon maradhasson az ide érkező zarándokok számára. Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
 
·       A kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál megvásárolható a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.
Bővebben: Évközi 10. vasárnap•    Június 8., kedd. Prágai szent Ágnes. Ferences emléknap.
Szent Antal nagykilenced (9.)
Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.

•    Június 11., péntek. Jézus szent szíve. Főünnep.

•    Június 12., szombat. Mária szeplőtelen szíve. Emléknap.

•    Június 13., vasárnap, kegytemplomunk Szent Antal búcsúja.
Szentmisék ünnepi sorrendben lesznek: 8.00, 10.30 és 18.00. Az esti Szentmisében Szent Antal közbenjárására megáldjuk a gyermekeket és a hívek által hozott liliomokat. Szeretettel várjuk önöket!

•    A Csíksomlyói Kegytemplomban – Pápai Kisbazilikában kiállítás nyílt Ferenc pápa Csíksomlyón tett apostoli útjának 2. évfordulója alkalmából. A kiállítás kifejezi hálánkat, hogy Isten gyermekei és a Katolikus Egyház tagjai lehetünk, hálánkat a Szentatya Csíksomlyón tett látogatásáért, amivel megerősített bennünket őseink szent hitében, és ajándékáért, az arany rózsáért, amivel megajándékozta a Csíksomlyói Segítő Szűzanyát.
A kiállításon megtekinthetők azok a tárgyak, amiket Ferenc pápa a Csíksomlyón bemutatott Szentmise alkalmával használt, mint pl. miseruha, püspöksüveg, papi szék, több emléktárgy és kép. Szeretettel ajánljuk mindannyiuk figyelmébe!  
    
•    Június hónap, Jézus Szentséges Szívének hónapja. Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafűzért és a Jézus Szíve litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.
Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják a rózsafűzér ima vezetését.

•    Szeretettel megkérjük a kedves híveket, akik személyautóval érkeznek a Kegyhelyre, hogy a hét minden napján parkolás céljából használják a kegytemplom parkolóját, ezzel azt szeretnénk, hogy a kegytemplom és kolostor előtti sétány szabadon maradhasson az ide érkező zarándokok számára. Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

•    A kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál megvásárolható a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.
 
PAX ET BONUM!
Bővebben: Szentháromság vasárnapja Június 1., kedd. Szent Antal nagykilenced (8.) Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.
Nemzetközi gyermeknap. Ezen a napon a Szentmiséket felajánljuk gyermekáldásért, a gyermeket váró családokért és minden gyermekért, hogy Isten tegye teljessé mindannyiukban azt a jót, amit megkezdett, és a Csíksomlyói Segítő Szűzanya oltalmazza őket.  
 
·       Június 3., csütörtök. Krisztus Szent Teste és Vére. (Úrnapja)
Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.
 
·       Június 4., Elsőpéntek     
Június 5., Elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária-köszöntő. 16-órától kezdetét veszik az imaórák. 18-órától Szentmise majd ünnepélyes rózsafüzér. Ünnepélyesen végzett imáinkkal szeretnénk kapcsolódni az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő titkárság világot átfogó ima felhívásához. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, és így éljük át újra Isten megújító szeretetét!
 
·       A mai napon a Csíksomlyói Kegytemplomban – Pápai Kisbazilikában kiállítás nyílik Ferenc pápa Csíksomlyón tett apostoli útjának 2. évfordulója alkalmából. A kiállítás kifejezi hálánkat, hogy Isten gyermekei és a Katolikus Egyház tagjai lehetünk, hálánkat a Szentatya Csíksomlyón tett látogatásáért, amivel megerősített bennünket őseink szent hitében, és ajándékáért, az arany rózsáért, amivel megajándékozta a Csíksomlyói Segítő Szűzanyát.
A kiállításon megtekinthetők azok a tárgyak, amiket Ferenc pápa a Csíksomlyón bemutatott Szentmise alkalmával használt, mint pl. miseruha, püspöksüveg, papi szék, több emléktárgy és kép. Szeretettel ajánljuk mindannyiuk figyelmébe!  

  ·       Június hónap, Jézus Szentséges Szívének hónapja. Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a Jézus Szíve litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.
Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják a rózsafüzér ima vezetését.

·       Szeretettel megkérjük a kedves híveket, akik személyautóval érkeznek a Kegyhelyre, hogy a hét minden napján parkolás céljából használják a kegytemplom parkolóját, ezzel azt szeretnénk, hogy a kegytemplom és kolostor előtti sétány szabadon maradhasson az ide érkező zarándokok számára. Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
 
·       A kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál megvásárolható a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.
 
                                                               PAX ET BONUM!
Bővebben: KöszönetnyilvánításIstennek hála, bár rendkívüli időben, mégis rendben, gördülékenyen zajlott le csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsú. Mindez a zarándok testvérek fegyelmezettségét dicséri, azt mutatja, hogy nem tévesztették szem elől a búcsú eredeti, vallásos célját és értelmét: a Szűzanya-tiszteletet, a lelki megújulás szándékát.
Mint minden évben, 2021-ben is Csíkszereda számos intézménye járult hozzá ahhoz, hogy a Csíksomlyóra zarándokolók biztonságban legyenek, és áhítatuknak megfelelő körülményeket biztosíthassunk. Ezért a Kisebb Testvérek Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartománya és a Gyulafehérvári Érsekség nevében köszönetet mondunk: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, Hargita Megye Tanácsának, a csíkszeredai rendőrségnek és csendőrségnek, a Hargita Megyei Mentőszolgálatnak, a Sürgősségi Esetek Felügyelőségének, a hegyi mentősöknek, a Caritas elsősegélynyújtó önkéntesinek, az Eco-Csík köztisztasági vállalatnak, a Mozgássérültek Egyesületének, a Duna Televízió és az Erdélyi Mária Rádió, valamint a többi televíziós és rádiótársaság munkatársainak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a búcsú közvetítése által egyek lehessünk.
Önzetlen és önkéntes munkájukért köszönet illeti az önkénteseket, akik a kegytemplom előtti téren és a nyeregben eligazították a zarándokokat, továbbá azokat a paptestvéreket, akik vállalták a zarándokok gyóntatását, továbbá a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, a székelyudvarhelyi ferences kollégiumnak a diákjait, a kántor urakat, a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusát, a rendező urakat, a sekrestyében dolgozókat és segítőiket, valamint a vendégfogadásban segítséget nyújtó konyhásokat!
Hisszük, hogy a jó ügy érdekében tanúsított közös összefogásunk, áldozatunk kedves a Szűzanyának, aki fiához, Jézushoz vezet bennünket!
Az Úr áldása legyen minden jó szándékú emberen!
A ferences testvérek
A búcsú liturgikus és program füzete innen letölthető:
letöltés PDF-ben

Áldott zarándoklatot kívánunk!

  Május 21. péntek

17.00-órától imaóra a kegytemplomban
18.00-órától a pünkösdi-búcsú nyitó szentmiséje a kegytemplomban, majd ünnepélyes rózsafüzér. A járványhelyzetre való tekintettel az idén elmarad a virrasztás a kegytemplomban.

Május 22. szombat

07.30-tól Szentmise a kegytemplomban.

10.30-kor indul a kordon a kolostortól.

10.00-órától rózsafüzér imádság a nyeregben

11.00-órától szentségimádás a nyeregben

12.30-tól ünnepi szentmise a Hármas-halom oltárnál

18.00-órától pünkösdi vigília szentmise a kegytemplomban.

A jelenlegi körülményekre való tekintettel a keresztalják nem jöhetnek be a templom előtti térre, ezért a kijelölt útvonalon tartsanak a nyeregbe.  A kegytemplom és a kegyszobor családonként, egyénileg egész nap látogatható.

A zarándoklaton be kell tartani a közegészségügyi előírásokat: kötelező a védőmaszk viselése, 1,5 m távolság betartása.

Május 23.  PÜNKÖSDVASÁRNAP


Szentmisék: 8.00, 10.30 és 18.00-órától.


    Május 24. hétfő

Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja.


Szentmisék: 8.00, 10.30 és 18.00-órától.

A kegytárgyüzletben megvásárolható a búcsús programfüzet, valamint a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.

 

·       Május 18., kedd. Szent Antal-nagykilenced (6.): Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.

·       Május 20., csütörtök. Sziénai szent Bernardin áldozópap. Ferences ünnep. Kegytemplomunk örökös szentségimádási napja. Az Oltáriszentség délelőtt 9-órától az esti Szentmiséig imádására, az oltárra lesz kihelyezve. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik vállalkoznának arra, hogy egy fél-, vagy egy egész órára szeretnék biztosítani az imádást, imát a kegytemplomban. Köszönjük!
 
·       Május 20., péntek

17.00-órától imaóra a kegytemplomban
18.00-órától a pünkösdi-búcsú nyitó Szentmiséje a kegytemplomban, majd ünnepélyes rózsafüzér. A járványhelyzetre való tekintettel az idén elmarad a virrasztás a kegytemplomban.

·       Május 21., szombat
7.30-tól Szentmise a kegytemplomban.
10.00-órától ünnepélyes rózsafüzér a nyeregben.
11.00-órától Szentségimádás a nyeregben
12.30-tól a Pünkösdi-búcsú ünnepélyes Szentmiséje
A Szentmisét követően a nyeregben előadják a Csíksomlyói Passiót (Jézus nagypénteki szenvedéstörténetét).
18.00-órától Szentmise a kegytemplomban
Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy a nyeregben be kell tartani a közegészségügyi előírásokat: kötelező a védőmaszk viselése, a családok közötti 1,5 m távolság betartása. A zarándoklaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik a megfázás tüneteit mutatják (köhögés, torokfájás, láz).
A kegytemplom a járványügyi előírások betartásával egyénileg látogatható.
A hívek, akik nem rendelkeznek csíkszeredai lakcímmel, részleges információkért és kitűzőkért forduljanak plébániájukhoz.   

Május 19-én, szerdán, az esti Szentmisét követően, egy közös megbeszélésre várjuk mindazokat a rendezőket, akik az idei pünkösdi búcsún segítségünkre lesznek.  

·       Május 22., PÜNKÖSDVASÁRNAP
Szentmisék ünnepi sorrendben: 8.00, 10.30 és 18.00-órától.

·       Május 23., Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja. Emléknap.
Szentmisék ünnepi sorrendben: 8.00, 10.30 és 18.00-órától.

·       Május, Égi Édesanyánk, a Szűzanya hónapja. A Szentatya kifejezett óhaja, hogy május hónapot egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson.
 Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2). Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a lorettói litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is. Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják az ima vezetését.

·       A kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál megvásárolható a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.

·       A kedves hívek figyelmébe ajánljuk a kegyhely okostelefonra letölthető alkalmazását, applikációját a play áruházból, amely hasznos szolgálatokat és információkat tud nyújtani mindannyiunk számára.

                      PAX ET BONUM!

Bővebben: Búcsús szónok 2021A 2021-es pünkösd-szombati ünnepi szentmise szónoka Ft. Salamon József gyimesbükki plébános.

Lujzikalagorban született 1963. március 4-én. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, ott végezte a nyolc osztályt, majd a líceum első két osztályát Kézdivásárhelyen, a mostani kantai Nagy Mózes Líceumban. Líceumi tanulmányait Gyulafehérvárt, a kántoriskolában folytatta, ott érettségizett. Az akkoriban kötelező sorkatonai szolgálat után Gyulafehérváron végezte teológiai tanulmányait, 1982. november 4-étől , egy év kényszer megszakítás után folytatta, és 1989. június 25-én szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök.

Jelmondata a 15(16). zsoltárból: „Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.” „Isten gyermekeként bízni benne erőt és bátorságot adott a kihívások sokaságában. Tudtam és tudom, hogy Isten minden fölött áll és akkor nekem nincs amitől félnem” – vallja az idei búcsú szónoka. Márton Áronnal hirdeti: „Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható.”
Papi élete állomásai: Ditró (1989-1990), Szászrégen (1990-1995), Óradna (1995-1997), Gyergyóhodos és Galócás (1997-2004), majd máig Gyimesbükkben teljesít szolgálatot.

•    Péntek, május 21.
-    17-órától imaóra
-    18-órától nyitó Szentmise majd ünnepi rózsafüzér

•    Pünkösd szombat, május 22.
-    7.30-tól Szentmise a kegytemplomban
-    10-órától ünnepélyes rózsafüzér
-    11-órától Szentségimádás
-    12.30-tól ünnepi Szentmise
-    18-órától Szentmise a kegytemplomban

•    Pünkösdvasárnap, május 23.
-    8-órától Szentmise a kegytemplomban
-    10.30-tól Szentmise a kegytemplomban
-    18-órától Szentmise a kegytemplomban

•    Hétfő, május 24. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
-    8-órától Szentmise a kegytemplomban
-    10.30-tól Szentmise a kegytemplomban
-    18-órától Szentmise a kegytemplomban

Értesüléseink szerint a román kormány levette a tiltott rendezvények listájáról a zarándoklatokat, búcsúkat.
A továbbiakban lehet ilyen jellegű vallási eseményeket tartani, de az Egészségügyi Minisztériumnak és a Kulturális Minisztériumnak közös módszertant kell ezekre kidolgoznia. A módszertan a hét második felére készül el.
Amint a szabályzatot az illetékes minisztériumok elkészítik, ez alapján fog elkészülni a csíksomlyói búcsún való részvételi szabályzat is, amit igyekszünk időben közölni.

Bővebben: + fr. István Imre
A Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya, valamint a gyászoló szülők, testvérek, rokonok nevében, a boldog viszontlátás reményében tudatjuk, hogy

Fr. István Imre OFM

rendi testvérünk

életének 42., szerzetességének 11., évében, 2021. május 10-én elhunyt.

Temetése 2021. május 12-én, szerdán 13 órakor a csíksomlyói kegytemplomban tartott
engesztelő szentmise után a kegytemplom kriptájában lesz.


Imre testvér 1979. október 26-án Csatószegen született, 2004. szeptember 5-én, Szécsényben öltötte magára Szent Ferenc ruháját a Kisebb Testvérek Rendjének Erdélyi Rendtartományában, ahol 2010. szeptember 8-án Csíksomlyón örökfogadalommal kötelezte el magát. Szolgálati helyei: 2009-től Székelyudvarhely, 2013-tól Déva, 2016-tól Brassó, 2020-tól Kolozsvár. Szolgálati helyein derűs, imádságos, igazi ferences lelkülettel gondozta a reábízottakat és végezte feladatait, mindig vallva, hogy a tetteinket a szeretetnek kell vezérelnie. Hosszas, türelemmel viselt betegségében nem veszítette el bizalmát és reményét a fölséges és dicsőséges Istenben, 2021. virágvasárnapjától pedig a Csíksomlyói Segítő Szűz kegyhelyén a ferences kolostorban készült az Úrral való találkozásra. Lelki végrendeletében fogalmazta meg: „Elmentem a jó Istenhez az örök hazába. A jó Isten a szenvedések után át vitt a mennyországban. Ne veszítsétek el a reményt, majd ott fogunk találkozni a hitünk szerint, ahol nincs miért félni, mert ott mindenkinek helye van és ott mindenki boldog lesz egy örökkévalóságon át. Isten, a Boldogságos Szűz Máriával, mindannyiunkat vár és szerető karjaiba zár az út végén. Ebben higgyetek, és a szeretett vezérelje minden lépéseteket.”


„Áldjon, én Uram, mi nővérünk, a testi Halál, ki minden élő embert megtalál.
(…) boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak, nem tesz kárt bennük második halál.”
(Szent Ferenc: Naphimnusz – Dsida Jenő fordítása)

A gyászoló ferences család, szülei, testvérei és rokonai

 

👉 A csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezése folyamatban van. Ennek jegyében Csíkszereda Polgármesteri Hivatalában találkoztak ma az érintett felek: Korodi Attila polgármester, Sógor Enikő és Bors Béla alpolgármester Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érseket és a somlyói ferenceseket fogadta. A megbeszélésen jelen volt Borboly Csaba megyeitanács-elnök is. Az együttműködést az elhivatottság vezérli, valamennyi fél elkötelezett abban, hogy a járványhelyzet nyújtotta maximális lehetőségek kihasználásával megszervezzék a búcsút.
👉 A pünkösdi búcsú szervezésének jogszabályi kereteit várhatóan a hét második felére pontosítják, és a szervezők – a hatóságokkal egyeztetve – ennek szellemében készülnek. Amint kiderülnek a pontos részletek, azonnal tájékoztatjuk az esperesi hivatalokat és a nyilvánosságot.
Köszönjük a megértést!Bővebben:  Szoros együttműködésben készülünk a somlyói búcsúra
•    Május 11., Kedd. Szent Antal-nagykilenced (5.)
Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

•    Május 13., Áldozócsütörtök. Urunk mennybemenetele. Főünnep.
Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

•    Május, Égi Édesanyánk, a Szűzanya hónapja. A Szentatya kifejezett óhaja, hogy május hónapot egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson.
Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2).
Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a lorettói litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.
Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják az ima vezetését.   

• Május 16. Vasérnap
12:00 Megemlékező szentmise P. Daczó Lukácsról, születésének 100 évfordulója alkalmából.  A szentmisét bemutatja Nm. Ft. Pál József  Csaba a temesvári egyházmegye püspöke.

 

A Csíksomlyói Ferences Rendház, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Hargita Megye Tanácsa tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a május 22-i csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezésével kapcsolatos tudnivalókat várhatóan május 10-én, a szervezőkkel és a hatóságokkal közösen meghozott döntést követően közöljük.
👉 Megerősítjük, hogy a búcsú visszatér a somlyói nyeregbe, de sajnos még idén sem a korábbi években megszokott módon, hanem az aktuális járványügyi szabályozások figyelembe vételével. Bízunk minden részt venni szándékozó ember felelősségtudatában!

 

 

·       Május 3., Hétfő. Szent Fülöp és Jakab apostolok. Ünnep.

·       Május 4., Kedd. Szent Antal-nagykilenced (4.) Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

·       Május, Égi Édesanyánk, a Szűzanya hónapja. A Szentatya kifejezett óhaja, hogy május hónapot egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson.

Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2).

Kegyhelyünkön vasárnap 9:45-től, hétköznapokon pedig 17:15-től imádkozzuk a rózsafűzért és a lorettói litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.

Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják az ima vezetését.     

·       Személyi jövedelemadójuk 3,5 %-ának felajánlásával idén is hozzájárulhatnak a Csíksomlyói Szűzanya Kegyhelyének a fenntartásához, ennek fejlesztéséhez és működtetéséhez. Az előre kitöltött formanyomtatványokat megtalálhatják a sekrestyében, az újságosasztalnál és a kegytárgyüzletben. Az ön feladata, hogy saját személyes adataival kiegészítse az okmányt, majd ezek után átadhatja bármelyik ferences testvérnek, leteheti a sekrestyében vagy a kegytárgyüzletben. Szívesen segítünk a dokumentum kitöltésében is! Előre köszönjük, hogy felajánlásával támogatja a Kegyhelyet és munkánkat! Isten fizesse!

-  Az a terv, hogy a Hármashalom oltárnál legyen a pünkösdi búcsú, azonban ez még a hatósági engedélyek függvénye.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS