Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kolostor folyósóján található szobákban lehet.

·       December 7., kedd. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. Emléknap.
 
·       December 8., szerda. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Főünnep. Szentmisék ünnepi sorrendben: 6.30, 10.30 és 18.00-órától.ű
 
·       December 11., szombat. Az esti Szentmise ünnepélyes adventi gyertyagyújtással veszi kezdetét.
 
·       December 12-én., vasárnap, a 10.30-as Szentmisét követően SZABADÍTÓNK FÖLDRE SZÁLLOTT, ÖRVENDJETEK! címmel a Székelyföldi Énekiskola gyerekei Györfi Erzsébet vezetésével régi bukovinai és székelyföldi karácsonyi énekekből álló koncertet tart. Mindenkit szeretettel várnak!
 
·       A kegytemplomban hétfőtől-szombatig, reggel 6:30-tól kezdődnek a Roráté-Szentmisék, amiket a kegyhely YouTube-csatornáján élőben lehet követni, majd ezt követően imádkozzuk a zsolozsma reggeli dicséretét. A Szentmisék előtt lehetőségük van elvégezni a szentgyónást. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!
 
·       Mindannyiuk figyelmébe ajánljuk, de különösképpen felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy Páduai Szent Antal oltárához elhelyeztük a kis Jézus betlehemi jászlát. Ebben még nincs szalma, de mindenki gondoskodhat arról, hogy Karácsonyra tele legyen! Hogyan? Úgy, hogy az előttünk álló adventi napokon tudatosan figyelünk oda arra, hogy minél több jót tegyünk a családban, embertársainkkal és minden teremtménnyel. Ezekkel nem dicsekedni kell, hanem írjuk le egy lapra, hozzuk magunkkal a Szentmisére, és helyezzük el a jászolban. Látni fogjuk, amint hétről-hétre a mi jó cselekedeteink átalakulnak a meleget biztosító szalmává, így tanúskodva arról, hogy szeretettel a szívünkben várjuk és ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus születését. Valójában így készítjük elő szívünket, hogy az legyen az Úr otthona életünk minden napján.
 
·       Megjelent a 2022-es évi csíksomlyói forgathatós falinaptár. Megvásárolható a kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál.
•    November 30., kedd. Szent András apostol. Ünnep.

•    December 3., elsőpéntek. Xavéri szent Ferenc áldozópap. Emléknap.

•    December 4., elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária – köszöntő. 16-órától kezdődnek az imaórák, 18.00-órától ünnepélyes Szentmise, rózsafüzér és gyertyás körmenet a kegytemplom előtt.

•    Főegyházmegyénkben a mai vasárnappal veszi kezdetét a „szinodális út”, melynek célja, hogy a kölcsönös meghallgatás és párbeszéd által, közelebb kerüljünk az Isten szíve szerinti Egyházhoz. Imádkozzuk és vegyük ki aktívan részünket ebből a közös munkából!

•    A kegytemplomban hétfőtől-szombatig, reggel 6:30-tól kezdődnek a Roráté-Szentmisék, amiket a kegyhely YouTube-csatornáján élőben lehet követni, majd ezt követően imádkozzuk a zsolozsma reggeli dicséretét. A Szentmisék előtt lehetőségük van elvégezni a szentgyónást. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

•    Mindannyiuk figyelmébe ajánljuk, de különösképpen felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy Páduai Szent Antal oltárához elhelyeztük a kis Jézus betlehemi jászlát. Ebben még nincs szalma, de mindenki gondoskodhat arról, hogy Karácsonyra tele legyen! Hogyan? Úgy, hogy az előttünk álló adventi napokon tudatosan figyelünk oda arra, hogy minél több jót tegyünk a családban, embertársainkkal és minden teremtménnyel. Ezekkel nem dicsekedni kell, hanem írjuk le egy lapra, hozzuk magunkkal a Szentmisére, és helyezzük el a jászolban. Látni fogjuk, amint hétről-hétre a mi jó cselekedeteink átalakulnak a meleget biztosító szalmává, így tanúskodva arról, hogy szeretettel a szívünkben várjuk és ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus születését. Valójában így készítjük elő szívünket, hogy az legyen az Úr otthona életünk minden napján.

•    Megjelent a 2022-es évi csíksomlyói forgathatós falinaptár. Megvásárolható a kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál.

Pax et bonum!
·       November 22., hétfő. Szent Cecília szűz és vértanú. Emléknap.

·       November 24., szerda. Dund-Lac Szent András és társai, vietnámi vértanúk. Emléknap.

·       November 26., péntek. Portomauriziói Szent Lénárd áldozópap. Ferences emléknap.

·       November 27., szombat. Fasani Szent Ferenc Antal áldozópap. Ferences emléknap.

·       November 28., Advent 1. vasárnapja.

·       A szombat esti Szentmise kezdetén megáldjuk az adventi koszorúkat. Bátorítjuk a kedves testvéreket, hogy hozzák magukkal saját adventi koszorújukat a Szentmisére, hogy arra gondviselő Istenünk áldását kérjük.

·       Ma, a hónap harmadik vasárnapja, ezért délután 5-től Szentségimádást tartunk a kegytemplomban. Szeretettel várjuk önöket!
·       November 19., péntek. Árpád-házi Szent Erzsébet. Ünnep.
·       November 20., szombat. Krisztus Király vasárnapjának előestéjén a Szentmisét követően zsolozsma, majd Szentségimádás 20:30-ig.
·       November 21. KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA. Főünnep.
·       A Főegyházmegyénk által meghirdetett Szent Erzsébet-gyűjtést a Caritas céljaira, a rászorulók megsegítésére, a kórus alatt elhelyezett, és ezen célra kijelölt perselybe tehetik. Mindannyiuknak köszönjük! Isten fizesse!
·       Az érvényes és kötelező lelki feltételek (bűnbánattartás, szentgyónás, szentáldozás) betartásával az elhunyt lelkek javára teljes búcsút lehet szerezni egész novemberben, ha meglátogatjuk a temetőt (azok esetében, akik ezt megtehetik) és imádkozunk halottainkért.
·       Folyó év október 1-től kérésünkre engedélyt kaptunk Főpásztorunktól, hogy munkatársaink: Molnár Attila, Bálint Lajos, Veres Ottó, Penu Szilárd, Tamás Levente és Részegh András, a kegyhelyen nagy számban jelenlévő zarándokokra való tekintettel, az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatói legyenek, tehát segíthetnek nekünk az áldoztatásban. Főpásztorunk engedélyét ismételten megköszönjük, és testvéreink munkájára Isten áldását kérjük! 
·       November 8., Hétfő. Boldog Duns Scotus János áldozópap. Ferences emléknap.

·       November 9., Kedd. A lateráni bazilika felszentelése. Ünnep.

·       November 10., Szerda. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító. Emléknap.

·       November 11., Csütörtök. Tours-i Szent Márton püspök. Emléknap.

·       November 12., Péntek. Szent Jozafát püspök és vértanú. Emléknap.

·       November 13., Szombat. Alcalai Szent Didák szerzetes. Ferences emléknap.

·       Jövő vasárnapra Főegyházmegyénk meghirdette a Szent Erzsébet-gyűjtést a Caritas céljaira.

·       Az érvényes és kötelező lelki feltételek (bűnbánattartás, szentgyónás, szentáldozás) betartásával az elhunyt lelkek javára teljes búcsút lehet szerezni egész novemberben, ha meglátogatjuk a temetőt (azok esetében, akik ezt megtehetik) és imádkozunk halottainkért.

·       Folyó év október 1-től kérésünkre engedélyt kaptunk Főpásztorunktól, hogy munkatársaink: Molnár Attila, Bálint Lajos, Veres Ottó, Penu Szilárd, Tamás Levente és Részegh András, a kegyhelyen nagy számban jelenlévő zarándokokra való tekintettel, az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatói legyenek, tehát segíthetnek nekünk az áldoztatásban. Főpásztorunk engedélyét ismételten megköszönjük, és testvéreink munkájára Isten áldását kérjük!
·       November 1., hétfő. Mindenszentek. Főünnep. Szentmisék ünnepi sorrendben 8.00, 10.30 és 18.00-órától.
·       November 1-8. között minden nap teljes búcsút nyerhetünk az elhunytak részére, ha meglátogatjuk a temetőt és imádkozunk halottainkért.
·       November 2., kedd. Halottak napja. Szentmisék reggel 7.30 és 18.00-órától. Az esti Szentmisét követően lemegyünk a Kegytemplom kriptájába, hogy ott imádkouzzunk elhunyt rendi testvéreinkért és jótevőinkért.
·       November 3., szerda. Megemlékezés a Szeráfi Rend elhunytjairól.
·       November 4., csütörtök. Borromeo Szent Károly püspök. Emléknap.
·       November 5., péntek. Szent Imre herceg. Ünnep.
·       November 6., elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária – köszöntő. 16-órától kezdődnek az imaórák, 18.00-órától ünnepélyes Szentmise, rózsafűzér és gyertyás körmenet a kegytemplom előtt.
       Október 28., csütörtök. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok. Ünnep.
 
·       Főpásztorunk Msgr. és Ft. dr. Kovács Gergely érsek úr nyomatékosan felhívja mindannyiunk figyelmét a járványügyi intézkedések komolyan vételére: a zárt térben végzett mindennemű liturgikus cselekmények alkalmával kötelesek vagyunk a maszk viselésére, a családok közötti távolság megtartására és a szentáldozás kizárólagosan kézbe történik. Szíves megértésüket köszönjük!
 
·       Istennek legyen hála a csíksomlyói kegyhely rendezőiért, akik a pünkösdi búcsú 1990-es évek elején történt újraindulása óta, immár harminc éve, folyamatosan szolgálják a Szűzanya szentélyét! Mindannyiuknak köszönjük eddigi önzetlen segítségét! Isten fizesse!
Mivel azonban a rendezőség száma jócskán megfogyatkozott az évtizedek folyamán, mi, a csíksomlyói kegyhely őrei arra gondoltunk, hogy felhívással fordulunk mindazokhoz, akik szívügyüknek érzik a Segítő Szűz kegyhelyének szolgálatát, azt, hogy az ide zarándokló híveket is szolgálva a kegytemplom ünnepei zökkenőmentesek legyenek.
Szeretettel várjuk tehát mindazoknak a férfiaknak a jelentkezését, akik 18-65 év közöttiek, és szeretnének a csíksomlyói kegyhely rendezői csapatához csatlakozni. Jelentkezni és érdeklődni szentmisék után személyesen lehet bármelyik ferences testvérnél.
 
·       A mai napra Anyaszentegyházunk imanapot és gyűjtést hirdetett meg a missziók javára. Isten fizesse mindannyiuk imáját és adományát, amivel a ferences missziók ügyét támogatják, idén különösképpen a nagyszőlősi ferences missziót, amiről kegytemplomunk facebook oldalán egy kisfilmet is megosztunk! Adományaikat a kórus alatt elhelyezett, és ezen célra kijelölt perselybe tehetik.
 

·       Október 18., hétfő. Szent Lukács evangélista. Ünnep.

 

·       Október 19., kedd. Alkantarai Szent Péter áldozópap. Ferences emléknap.

 

·       Október 23., szerda. Kapisztrán Szent János áldozópap. Emléknap.

Ezen a napon a 10.30-tól kezdődő Szentmise keretében, Csáki Ferenc – Fülöp testvérünk örökfogadalommal köteleződik el az Úr Jézus szorosabb követésére a Ferences Rendben. Szeretettel várjuk önöket, hogy velünk együtt imádkozzanak és ünnepeljenek e jeles napon.  

 

·       Jövő vasárnap Missziós világnap - vasárnap. Ebből az alkalomból Egyházunk imanapot és gyűjtést hirdet meg a missziók javára. Isten fizesse mindannyiuk imáját és adományát, amivel a ferences missziók ügyét támogatják, idén különösképpen a nagyszőlősi ferences missziót, amiről kegytemplomunk facebook oldalán egy kisfilmet is megosztunk!

 

·       Ma délután 5-órától Szentségimádás lesz a kegytemplomban, melynek keretében a missziók ügyét az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztus oltalmába ajánljuk, aki mindannyiukat meghívott arra, hogy az Örömhír megélői és továbbadói legyünk.

 

Isten éltesse a névnapot, születésnapot,

házassági évfordulót, családi eseményt ünneplőket!

 

Mindannyiuknak kívánunk egy kegyelmekben gazdag hetet!

A Csíksomlyói Segítő Szűzanya oltalmazza önöket!

 

Pax et bonum!

·       Október 15., péntek. A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító. Emléknap.

·       Október hónap, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja, ezért az esti Szentmisék előtt 17.15-től a kegytemplomban elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért.

·       A csíksomlyói plébánia nevében hirdetjük, hogy szeretettel várják a "bérmálásra készülő fiatalokat" - péntek este 7 órára a plébánia Betlehem kápolnájában tartandó bérmálási előkészítőkre.

·       A Szentmisét követően a kolostor udvarán, ahol a székely kapun kell bemenni, a teremtésvédelem jegyében megtartjuk a cserebere napot, amennyiben valaki, valakik hoztak valamit abból, ami számukra sok volt: pl. vetőmag, virágmag, teafű, fűszernövény, cserepes virág… mindezt azért, hogy megoszthassák másokkal, és helyette vigyenek haza olyat, amire szükségünk lehet.

 

 

Mindannyiuknak kívánunk egy kegyelmekben gazdag hetet!

A Csíksomlyói Segítő Szűzanya oltalmazza önöket!

Pax et bonum!

·       Október 4., hétfő. Assisi Szent Ferenc atyánk, a három rend alapítója. Ünnepi mise 18:00

·       Október 7., csütörtök. Rózsafüzér királynője. Emléknap.  

·       Október 8., péntek. Szűz Mária, magyarok Nagyasszonya. Ünnepi mise 18:00

·       A Szentmise végén megáldjuk az idei termést, gyümölcsöt, amit magukkal hoztak.

·       Hálásan köszönjük adományaikat, amivel a múltvasárnap a Szentírás üzenetének terjesztését támogatták.

·       Október hónap, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja, ezért az esti Szentmisék előtt 17.15-től a kegytemplomban elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várjuk a kedves családok és imacsoportok jelentkezését a rózsafüzér ima vezetéséhez. Iratkozni a sekrestyében lehet.

·       Cserebere nap a teremtésvédelem jegyében. Túl sok a vetőmagod, virágmagod, teafüved, fűszernövényed, cserepes virágod? Hozd el október 10-én, jövő vasárnap a 10.30-as Szentmisére és oszd meg másokkal! Helyette vigyél haza olyat, amire szükséged van! Részletekről érdeklődni lehet a ferences testvéreknél vagy a sekrestyében.

 

Mindannyiuknak kívánunk egy kegyelmekben gazdag hetet!

A Csíksomlyói Segítő Szűzanya oltalmazza önöket!

Pax et bonum!

Deus meus et omnia!

 

Istennek legyen hála a csíksomlyói kegyhely rendezőiért, akik a pünkösdi búcsú 1990-es évek elején történt újraindulása óta, immár harminc éve, folyamatosan szolgálják a Szűzanya szentélyét! Mindannyiuknak köszönjük eddigi önzetlen segítségét! Isten fizesse!
Mivel azonban a rendezőség száma jócskán megfogyatkozott az évtizedek folyamán, mi, a csíksomlyói kegyhely őrei arra gondoltunk, hogy felhívással fordulunk mindazokhoz, akik szívügyüknek érzik a Segítő Szűz kegyhelyének szolgálatát, azt, hogy az ide zarándokló híveket is szolgálva a kegytemplom ünnepei zökkenőmentesek legyenek.
Szeretettel várjuk tehát mindazoknak a férfiaknak a jelentkezését, akik 18-65 év közöttiek, és szeretnének a csíksomlyói kegyhely rendezői csapatához csatlakozni. Jelentkezni és érdeklődni szentmisék után személyesen vagy az alábbi telefonszámokon lehet:
0266 – 371 449 vagy 0753- 173 263.
Elérhetőségek:
http://csiksomlyo.ro/index.php/bemutatkozas/elerhetosegek
www.facebook.com/CsiksomlyoKegyhely

                       Köszönettel a csíksomlyói ferences testvérek!
·       Szeptember 27., hétfő. Páli Szent Vince áldozópap. Emléknap.
·       Szeptember 29., szerda. Szent Mihály főangyal. Ünnep.
·       Szeptember 30., csütörtök. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító.  Emléknap.
·       Október 1., elsőpéntek. Lisieux-i Szent Teréz. Emléknap.
·       Október 2., elsőszombat. Szent Őrzőangyalok. Emléknap. Ünnepélyes Szűz Mária – köszöntő. 16-órától kezdődnek az imaórák, 18.00-órától ünnepélyes Szentmise, rózsafűzér és gyertyás körmenet a kegytemplom előtt. Ezt követően templom takarítás.  
·       Október 3., évközi 26. vasárnap. Az esti Szentmise végén megemlékezünk Assisi Szent Ferenc atyánk tranzitusáról.
A jövő vasárnapi szentmisékben szeretnénk közösen hálát adni a Jóistennek az idei termésért, minden ajándékáért! Ha valaki szeretne magáldásra valamit magával hozni (pl. egy üveg lekvárt, egy üveg mézet, egy kenyeret, vagy zöldséget) megteheti! 
·       Főegyházmegyénk a mai napra gyűjtést hirdetett meg a Szentírás üzenetének terjesztésére. Adományaikat a kórus alatt elhelyezett és erre a célra kijelölt perselybe tehetik. Isten fizesse!
A Szentmise végén megáldjuk és megszenteljük a Szentírásokat és gyermek-bibliákat.
A Szentmisét követően megemlékezünk a kegyhely elhunyt rendezőiről.   
·       Október hónap, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja, ezért az esti Szentmisék előtt 17.15-től a kegytemplomban elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várjuk a kedves családok és imacsoportok jelentkezését a rózsafüzér ima vezetéséhez. Iratkozni a sekrestyében lehet.
 
Mindannyiuknak kívánunk egy kegyelmekben gazdag hetet!
·       Szeptember 20., Hétfő. Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk. Emléknap.
·       Szeptember 21., Kedd. Szent Máté apostol és evangélista. Ünnep.
·       Szeptember 23., Csütörtök. Pietrelcinai Szent Pió.  Emléknap.
·       Szeptember 24., Péntek. Szent Gellért püspök és vértanú. Emléknap.
·      Szeptember 26., Évközi 26. vasárnap. Szentírás vasárnapja. Főegyházmegyei gyűjtés a Szentírás üzenetének terjesztésére. A Szentmisék végén megáldjuk és megszenteljük a Szentírásokat és gyermek-bibliákat.
A jövő vasárnapi Szentmisében fogunk megemlékezni a kegyhely elhunyt rendezőiről.   
·      Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik szombaton a kegytemplom őszi nagytakarításában segédkeztek! Isten fizesse! 
·       Október hónap, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja, ezért az esti Szentmisék előtt 17.15-től a kegytemplomban elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várjuk a kedves családok és imacsoportok jelentkezését a rózsafüzér ima vezetéséhez. Iratkozni a sekrestyében lehet.
 
 
Fejlődésben, eredményekben és örömökben gazdag tanévet a diákoknak!
Sok-sok erőt, türelmet és lelkesedést a szülőknek és tanároknak!

 

·       Szeptember 13., Hétfő. Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító. Emléknap.
·       Szeptember 14., Kedd. A Szent Kereszt felmagasztalása. Ünnep.
·       Szeptember 15., Szerda. A Fájdalmas Szűzanya. Emléknap.
·       Szeptember 16., Csütörtök. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk. Emléknap.
·       Szeptember 17., Péntek. Assisi Szent Ferenc atyánk stigmatizációja. Ünnep.
·    Szeptember 19., Évközi 25. vasárnap. A 10.30-tól kezdődő Szentmise keretében, az új iskolai tanévet a Gondviselő Isten és a Csíksomlyói Segítő Szűzanya oltalmába ajánljuk! A Szentmise végén külön fogjuk megáldani a tanárokat, a diákokat és tanszereiket, ezért bátorítjuk a diákokat, hogy hozzák magukkal iskolatáskájukat és tanszereiket!
·      Szombaton, szeptember 18-án, délelőtt 10-órától lesz a kegytemplom őszi nagytakarítása! Számítunk a kedves hívek segítségére! 
·       Október hónap, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja, ezért az esti Szentmisék előtt 17.15-től a kegytemplomban elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várjuk a kedves családok és imacsoportok jelentkezését a rózsafüzér ima vezetéséhez. Iratkozni a sekrestyében lehet.
 
Fejlődésben, eredményekben és örömökben gazdag tanévet !
Bővebben: Évközi 23. vasárnap             Szeptember 7., kedd.        Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk. Ünnep
Szeptember 8., szerda. Szűz Mária születése. Kisboldogasszony. Ünnep. A Szentmisék a kegytemplomban ünnepi sorrendben lesznek: 8.00. 10.30 és 18.00-órától.
·     Szeptember 12., vasárnap. A Kegytemplom őszi Szűz Mária Szent Neve búcsújának ünnepe. A Szentmisék a kegytemplomban ünnepi sorrendben lesznek: 8.00. 10.30 és 18.00-órától.
·     Szeptember 5-12. között Budapesten kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus. Ennek jegyében hétfőtől vasárnapig a Kegytemplomban az esti Szentmisék előtt 17-órától Szentségimádást tartunk, amire szeretettel várjuk mindnyájukat. Bátorítunk mindenkit, hogy valljuk meg közösen hitünket és imádjuk az Oltáriszentségben közöttünk lakozó és minket saját testével és vérével tápláló Jézus Krisztust!    

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app