Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kolostor folyósóján található szobákban lehet.

Könyvtár

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Konyvtar.jpgAz elmúlt századok alatt a ferences barátok, nagy gonddal, sok fáradsággal Csíksomlyón több ezer kötetes könyvtárat hoztak létre. Története a XV. századra megy vissza. Könyvtáruk Erdély egyik legértékesebb és legggazdagabb egyházi gyűjteménye volt. A fennmaradt 96 ősnyomtatvány, a festett pergamen kódexek, a XVI-XVII. századi könyvritkaságok - köztük számos régi magyar nyomtatvány -, és a kéziratos kötetek adják e gyűjtemény értékét. A ferences barátok Csíksomlyón összegyűjtött könyvtára az egyetlen fennmaradt középkori eredetű erdélyi magyar könyvgyűjteményünk. A csíksomlyói ferences templomról, könyveiről a legrégibb említést egy 1444-ben kelt pápai bulla őrzi. Nem kis meghatottsággal olvassa a ma embere a kishíján hat évszázada kelt szöveget, mellyel a híveket a templom javára szolgáló adakozásra, liturgiai felszerelések, sőt könyvek adományozására szólítják...

 A XVI.-XVII. században a kolostor mellett képíró műhely működött. A XVII-XVIII. században a nyomda mellett könyvkiadó műhely is tevékenykedett. Itt kötötték be a nyomda termékeit és újították fel a híres könyvtár egyes köteteit. Külső megrendelésre is dolgoztak A bőrkötéseket általában vaknyomásos technikával díszítették, de alkalmazták az aranyozást is. A fennmaradt díszítő szerszámok (görgetők, bélyegzők, filéták), 116 darab, a XVII-XVIII. században rézből készültek, értékes ötvösmunkák, és a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében találhatók. 
A könyvtár értékesebb részének hányatott sorsa volt az 1944-1987-es években. A keleti háborús front közeledtével a barátok elrejtették a legértékesebb könyveket. Egyrészüket a rendház padlásán, más részüket az ebédlő falában helyezték el. 1951-ben az akkori államrendszer elvette a ferencesektől a kolostort. A könyveket beszállította a csíkszeredai múzeumba. Az idők folyamán sorra előkerültek az elrejtett könyvek. Sajnos, az ebédlői falba tett könyvek beáztak, meggombásodtak. Megkárosodot legalább 1/5-öd részük. A többi értékes könyvet a Csíki Székely Múzeum vezetősége és személyzete gondoskodásából Bukarestben szakszerűen restaurálták és most ugyanott, a Csíki Székely Múzeumban, gondosan őrzik, további törvényes rendelkezésig. 
Megjegyzés: Az iskola, a könyvnyomtatás, a könyvkötő műhely, a nagyhírű könyvtár, s a képíró műhely a ferencrendiek kolostorát, Csíksomlyót, térben és időben messzire kiható keresztény művelődési központtá tette.

 

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app