Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Kájoni János portréja

 

b_200_150_16777215_00_images_kepek_kajoni.pngKájoni János portréja 

Kájoni János arcképét a csíksomlyói nyomda régi épületében találták meg a ferencesek, 1878–ban. Felfedezése után Simon Jukundián rendházfőnök Bécsben restauráltatta az 1673–ban készült, pergamenre festett portrét. A 185×138 mm-es hártyát valószínűleg a helyreállítás során papírlemezre ragasztották. Ennek a hátán a csíksomlyói nyomda A. R. P. Joannes Kajoni című egyleveles nyomtatványa található, amely Kájoni Simon Jukundián által 1878–ban írt életrajzi adatait tartalmazza.

 

b_200_150_16777215_00_images_kepek_portrehatlapja.JPGA nyomtatványon Simon Jukundián kézírásos bejegyzése is olvasható, amely szerint a kis festményről 15 fényképmásolat készült, valamint a csíksomlyói zárda latin és magyar feliratú pecsétje látható. A csíksomlyói barátok a kolostor nagyrabecsült kincsének tartották a Kájoni–arcképet, ugyanis 1896–ban, az értékesebb könyvekkel együtt elküldték a budapesti millenniumi kiállításra. Később a Mária-szobor védelmébe helyezték, újabban 1980-ban találták meg.
 

 

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app