Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kolostor folyósóján található szobákban lehet.

 Bővebben: A szentmisék rendjeVasár-, és ünnepnap: 08:00; 10:30; 18:00

 Hétköznap: 07:30; 18:00

Szentmisék előtt gyónási lehetőség!

 

Élő szentmise közvetítés a kegyhely youtube csatornáján

Vasár- és ünnepnap: 10:30

Hétköznap: 18:00

Anyagi támogatáshoz: adatok

 

Vasár-, és ünnepnap
 08:00; 10:30; 18:00
Hétköznap
07:30; 18:00

Csíksomlyói Kegytemplomban igényelt keresztelések és esketések szabályozása

A csíksomlyói kegyhely zarándokhely, az Istennel való találkozás és az imádság szent helye, ahol a keresztények mindig az élő Isten kezdeményező szeretetét és a Boldogságos Szűzanya közbenjáró segítségét ismerik fel. E kegyhely gondozását évszázadok óta a ferences testvérek végzik.
A csíksomlyói Kegytemplom nem plébánia, ezért plébániális adminisztrációt igénylő szentség-kiszolgáltatásokra (keresztelés, házasságkötés) csak az illetékes plébánosok és a Kegytemplom igazgatósága között létrejött, előzetes megegyezése alapján kerülhet sor.
A Kegytemplomban tartandó keresztelések és házasságkötések módjával kapcsolatosan a következő irányelveket kell szem előtt tartani:
•    A feleknek először saját plébániájukon kell jelentkezniük (ha Csíksomlyón jelentkeznek, akkor a Kegytemplom igazgatója világosítsa fel az eljárás folyamatáról, és küldje a feleket az illetékes plébánoshoz).
•    Ha a jelentkező felek a Kegytemplomban szeretnének kereszteltetni vagy házasságot kötni, a plébános próbálja meggyőzni őket az Egyházi Törvénykönyv 857, 1115 kánonjai rendelkezésének egyházi megalapozottságáról. Amennyiben a felek, alapos megfontolás után továbbra is ragaszkodnak a Kegytemplomhoz, akkor a plébános erről állítson ki egy elbocsátó levelet, amellyel a felek felkereshetik a Kegytemplom igazgatóságát. Az elbocsátó levelet jól indokolt esetben, olyan hívek számára állítsák ki, akik plébániájukon példás, jó hívek, vallásukkal és plébániájukkal szembeni kötelezettségeiknek eleget tettek.
•    Az illetékes plébános végezze el az ilyenkor szokásos adminisztrációs kötelezettségeket, s ezt hiteles okirattal igazolja (vö. CIC 530, 535, 1066, 1070). Hasonló módon a kereszteléssel és a házasságkötéssel járó felkészítőket is minden esetben a felek plébánosa végezze.
•    E szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatosan: elsődleges szempont, hogy a keresztelést és a házasságkötésnél való asszisztálást, a Kegytemplomban is a felek plébánosa végezze. Amennyiben az illetékes plébános a keresztelést nem maga végzi, vagy nem tud a házasságkötésnél asszisztálni, erre más lelkipásztort vagy a ferences atyákat kérheti fel. Ez esetben a keresztelés és a házasságkötés kiszolgáltatását hivatalos visszajelzésben a Kegytemplom igazgatósága közli az illetékes plébániával. Ennek alapján az anyakönyvelést minden esetben a felek plébániáján kell végezni (a Kegytemplom nem plébánia, ezért ott nincs anyakönyvvezetés). A Kegytemplomban megkötendő házasságok érvényességéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a házasságkötésnél közreműködő személynek (legyen az a felek valamelyikének plébánosa, vagy általa felkért lelkipásztor) legyen felhatalmazása közreműködésre – az erre illetékes személytől.
•    A házasságnál való asszisztáláshoz joghatóságot az Ordinárius, Általános helynökök, a helyi plébános, a Kegytemplom igazgatója vagy a házfőnök adhat. A két utóbbinak rendkívüli felhatalmazása van a kegytemplomban végzendő esketésekhez.
•    A szentségek kiszolgáltatásának időpontjával kapcsolatosan tudni kell a következőt: Csíksomlyó elsősorban zarándokhely, ezért a szent hely jellegének megőrzése érdekében – advent és nagyböjt kivételével – minden szombat délután legfeljebb két esküvő lehet (15,30 és 17,00 órától). A keresztelések időpontja a felekkel történő egyeztetés alapján határozható meg.
•    A Kegytemplom környezetében szigorúan tilos a lakodalmas muzsika, rizshintés és minden olyan megnyilvánulás, amely zavarja a kegyhely áhítatát és méltóságát.

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app