Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Basilica Minor

b_200_150_16777215_00_images_kepek_1BazilicaMinor.jpg Basilica Minor

           Rómában négy Basilica Major (Nagybazilika) van: Szent Péter bazilika, Szent Pál bazilika, Lateráni bazilika, Sancta Maria Maggiore (Mária Nagyasszony) bazilika.

Basilica minor (Kisbazilika) a világegyházban több is van. Ezt a címet, méltóságot és kiváltságot a Szentszék külön pápai levéllel adományozza olyan templomoknak, amelyek történelmi, búcsújáróhelyi, vagy egyéb különleges jellegüknél fogva kiváltságra váltak méltóvá. Így nyerte el ezt a kitüntető címet a csíksomlyói kegytemplom is. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária-tisztelettel, 1948 január 23-án, XII. Piusz pápa Basilica Minorrá, (Kisbazilikává) nyilvánította.

 

 

Részletek a pápai körlevélből:

XII. PIUSZ PÁPA

A DOLGOK ÖRÖK EMLÉKEZETÉRE.

A Boldogságos Szűz Mária a Szentlélektől eltelve előre megmondta, hogy minden nemzet őt fogja tisztelni az egész földkerekségen. Valóban, a vallásos tisztelet és a művészetek által neki szentelt templomokban úgy tisztelik és dicséretekkel halmozzák el Őt, mint senki mást a világon. Ezekhez a templomokhoz kell számítani e nevének szentelt egyházat is, amelyet a nép nyelvén Csíksomlyónak hívnak és Erdély határán helyezkedik el. Ezt megfontolva, e vídék ferences Provinciálisának alázatos kérését elfogadva, amelyet a tiszteletreméltó gyulafehérvári Püspök és az említett ferences rend Procurátor Generálisa is ajánlásával erősített meg, a keresztény nép és az előkelőségek nevében juttatott el hozzánk, hogy a Csíksomlyón álló egyházat a Basilica Minor kitüntetéssel és címmel ajándékozzuk meg;
Miután tárgyaltunk Clemens Micarával, a Római Szentegyház bíborosával, biztos tudás és érett megfontolás után, apostoli hatalmunk teljességéből, jelen levelünk értelmében, a Boldogságos Szűz Máriának Csíksomlyón szentelt egyházat a Basilica Minor méltóságra emeljük örökre, és minden, e méltósághoz tartozó liturgikus kiváltságot megadunk neki.
Kelt Rómában, Szent Péternél, 1948 január 23-án, pápaságunk kilencedik évében.
Őszentsége különleges megbizásából Joannes Baptista MONTINI helyettes államtitkár. 
A Basilica Minor méltóságának jelzésére joga van a kegyhelynek, hogy jelvényt alkosson és körmenetek alkalmával e jelvény hordhassa. Csíksomlyó részére  P. Écsy János, a kegytemplom hajdani igazgatója, az 1977-ben készíttetett egy jelvényt: Színes fémlemezből, tulipán formátumban, egyik oldalán a kereszt jele, másik oldalán MÁRIA monogramm. A tulipán közepén csengő van a mozgások jelzésére. Ezt a Basilica Minor jelvényét a pünkösdszombati körmenet alkalmával, a Kordonban, a papság előtt viszik. 

b_200_150_16777215_00_images_kepek_1BazilicaMinor1.jpg

b_200_150_16777215_00_images_kepek_1BazilicaMinor2.jpg

b_200_150_16777215_00_images_kepek_1BazilicaMinor3.jpg

b_200_150_16777215_00_images_kepek_1BazilicaMinor4.jpg

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app