Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Jézus-hágó

b_200_150_16777215_00_images_kepek_kalvaria.jpgA Kissomlyó-hegy aljától a meredek oldalon út vezet a Salvator kápolnához. Ezen az úton vannak felállítva a keresztút stációi, amelyeket a búcsús nép szívesen jár végig, imádkozva a keresztútat. Jézus hágójának nevezik ezt a székelyek. Vannak közben más régi kőkeresztek is, amelyeket Stációs kereszteknek hívnak és előttük gyakran imádkoznak. A Csíksomlyóra zarándokló nép az egész Kissomlyó hegyét szent hegynek tartja.

 A Keresztút  

Minden búcsújáró helyen van keresztút. Csíksomylón ezt a Kissomlyó-hegy északi oldalán állították fel.
Az állomások egy-egy személy vagy csoport hitét és áldozatkészségét hirdetik. Székely népünk áhítattal járta és járja Krisztus keresztútját és a maga keresztútját egyesíti vele.

 

 Bevezetés: 

 A stációk előtti talpon áll a magas kőkereszt. Az alján ez a felírat áll: 1868. 
Hátán JAV. 1970.

 

I. állomás:

Pilátus halálra ítéli Jézust. - Dombormű.
Az ítélet elhangzott. Pilátus mossa a kezét. A katona elvezeti Krisztust. A főpap örül az ítéletnek. 
Felírat: ŐSI HITÜNK, SZÉKELYSÉGÜNK MARADANDÓ NEVE-KÉPPEN ÁLLJON E SZENT EMLÉK! ÁLLJON E SZENT TÉREN! 
SZENT TAMÁS GYERMEKEI A HARGITÁN TÚLRÓL. 1926 
Hátán: JAV.1970.

II. állomás

Jézus vállára veszi a keresztet. Krisztus kitárja a kezét, hogy átvegye a keresztet. Két katona szolgai készséggel adja át. 
Felírás: A KEDDI BÚCSÚK ÁJTATOS NÉPE KEGYELETTEL ÁLLÍTTATTA!
CSÍKSOMLYÓN 1926 
Hátán: JAV.1970.
Közben kisebb kőkereszt. Bal szárnya csonka.
Felírás: ÁLLÍTATÁ P.B. 1868. JAV. 1970.

 

III. állomás

 Krisztus először roskad le a kereszt alatt. Dombormű: Krisztus a föld porában. Egyik katona üti, a másik a ruháját húzza, hogy álljon fel.
Felírás: Uram bűneink miatt kereszted elé roskadunk. De esésed felkelésre int. Minek emlékére áll itt e szent kereszt. 
ÁLLÍTOTTÁK DITRÓ GYER-MEKEI 1927 
Hátán: többek hozzájárulásával készítették: Puskás János, Fülöp Lajos, Kosztándi András, Kinda György, Gáspár Ferencz, Angi Imre, Mezei Ignác. 
JAV. 1970

 

 IV. állomás

 Jézus találkozik édesanyjával. Krisztus viszi a keresztet. Édesanyja a fájdalomtól aléltan áll. Szent János karjaiban tartja. Magdolna térdre omlik és kitárja karjait.
Felírás: A MEGVÁLTÁS EZERKILENCSZÁZÉVES EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA A SZ. K. H. BRASSÓI TAGOZATÁNAK IFJÚSÁGA, ANNAK JÓTEVŐI 1934. JAV.1970.
 

 V. állomás

 Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni. Dombormű: Krisztus elesett a kereszt alatt. Egyik katona és Cirenei Simon segít tartani a keresztet. 
Felírat: KERESZTET VISELŐ KRISZTUSOM TANÍTSD MEG SZÉKELY NÉPEMET, HOGY NAGY LÉLEKKEL HORDOZZA KERESZTJÉT.
Hátán: ÁLLÍTTATTA Özv. GÁBOR ÁDÁDMNÉ, LAZAREA-SZÁRHEGY.

 

 VI. állomás 

Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Veronika térden állva adja át kendőjét, és Jézus elfogadja. Az érzéketlen farizeus magyarázza a bizonyítványát. 
Felirat: ÁLLÍTOTTÁK SIMÓ MÁRTON KORONDI MOLNÁR ÉS NEJE BALÁZS ESZTER 1933 JAV.1970.

 

VII. állomás

 Jézus másodszor esik el a kereszttel. Dombormű: Krisztus guggolva összerogy a kereszt alatt. A két katona és a főpap aggódik a kivégzés sikere miatt.
Felírás: Állittatta FÜLÖP ISTVÁN és neje ERZSÉBET SZÁSZRÉGEN 1970.
ÁTOK KÍSÉR, GÚNY, GONOSZSÁG, LEROGYSZ ÚJRA, SZELID JÓSÁG. VÁLLALOD, MIT ATYÁD RÁD MÉRT GYÜLÖLETÜNK BOTRÁNYÁÉRT. ADD, HOGY FORRJON EGYBE VÉGRE SZERETETBEN ISTEN NÉPE.
Közben régi kőkereszt. Felirata: Állíttá Gy-o Szárh Kozsség.

 

 VIII. állomás

 Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Dombormű: Krisztus diadalmasan viszi keresztjét, vigasztalja a vizet vivő földregörnyedt asszonyokat.
Felirat: BŰNÖSÖK VAGYUNK. AZÉRT ROSSZAK GYERMEKEINK IS. 1970.
MIATTATOK, NE MIATTAM HULLJON A KÖNNY SZAKADATLAN! ÖNKÍNODRA MIT SEM NÉZVE ÍGY INTESZ A VEZEKLÉSRE. ÉGESD, URAM, TUNYASÁGOM, ITT ÉS NE A MÁSVILÁGON.

 

 IX. állomás

 Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Dombormű: Krisztus tehetelenül elterül. A főpap és a farizeus aggódva néz: nem sikerül kivégezni? A katonák hivatalból segítik.
Felirat: ÁLLÍTOTTÁK KOROND KÖZSÉG HÍVEI 1939.
Közben öreg kereszt.
Felirata: Állítta gy o szt mikló róm. fzert községe 1868
 

 X. állomás

 Jézust megfosztják ruhájától. Dömbormű: Római katona levetkőzteti Krisztust.
Felirat: Ó MEZTELEN KRISZTUS A HEGYTETŐN, LÉGY IRGALMAS VETKÖZTETŐM. 1949.VIII. 20-án SZATMÁRI IRGALMAS NŐVÉREK. ATM.

 

 XI. állomás

 Jézust a keresztre szegezik Dombormű: Római katona Jézus jobb kezét rászegezi a keresztfára. A főpap és a ferizeus kárörömmel itéli: "Sikerült."
Felirat: ÁLLÍTTATTA FERENC JÓZSEF ács ÉS NEJE IMRE RÓZÁLIA. CSÍKSZÉPVÍZ 1942.
 

 XII. állomás

 Jézus meghal a kereszten. Dombormű: a katona lándzsával átszúrja Jézus oldalát. A Szűzanya szenved. János apostol támogatja. 
Felirat: EZEN STÁCIÓT KÉSZÍTTETTE ÖZV. BÍRÓ PÉTERNÉ, DITRÓI LAKOS KERESZTES ANNA 1942. (Mesterjegy: Balázs Ditró)
Közben öreg kereszt: Allíttá Gyo. Szt. Miklós lat. szert községe 1868.

 

 

XIII. állomás 

Jézus testét leveszik a keresztről. Dombormű: Mária ölében tartja fia holttestét. János és Magdolna részvéttel van. A főpap elégedett. 
Felirat: A KOLOZSV-i KATOLIKUS HÍVEK ADOMÁNYA. 1937.
Előtte a földben betét márványtábla:
HÁLÁBÓL MÁRIÁNAK. M. ÉVA 1987. szept. 4.

 

 XIV. állomás

 Jézus holttestét a sírba teszik. Dombormű: Arimateai József és Nikodémus kősírba teszi Jézus testét. Mária fájdalmában temeti szent Fiát. Szent János vígasztalja. 1937.
Hátán: állította J. Imre zarándok.

 

U.I.

 A IV. állomás után van egy öreg kőkereszt. Felirata: D. a J. Kr. 1935. - JAV. 1970.

 

 Szent Ferenc atyánk különleges módon szerette és imádta a keresztrefeszített Krisztust. Szeretete jutalmául megkapta Krisztus szent sebeit. Az Úr Jézus most azt mondja nekünk: "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen." Lk 9,23.

 

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app