Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kolostor folyósóján található szobákban lehet.

A Szenvedő kápolna

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Szenvedo.jpgA Salvator-kápolna keleti oldalán található a Szenvedő Jézus kápolnája, amely talán az Árpád-korból való. Orbán Balázs így ír e kápolnáról: „Jézus ostorozásának tiszte-etére épült ismeretlen időben.” Írásos feljegyzés csak a 17. századból van, amikor 1661-ben a tatárok lerombolták, és 1678-ben a ferencesek újjáépítették.
A kápolna egy kis fülke, amelynek nyugati oldalán olvasható latin nyelvű falfelírása a szünet nélkül megújuló, áhítatos imára hívja fel a zarándokok figyelmét:
sIne Inter MissIone orodItIs Deo In LoCo Isto et Plae oratIones Vestrae AtqVe sUspIrIa non erUnt InanIa
                  vagyis
Ezen a helyen szünet nélkül imádjátok az Urat és könyörgéseitek  nem lesznek hiábavalók

A kápolnában az oszlophoz kötözött Jézus szobrát őrzik. A kivételes szépségű szobor 1810-ben készült. Jézust térdelő alakban ábrázolja az alábbi felirattal:  B/áró Hent/er Ant/al: és G/róf Hal/ler Anna 1810 ajánlotta.
b_200_150_16777215_00_images_szenvedo_k_szobor.jpgA szobor hátterében ugyancsak a szenvedő Jézust ábrázoló vászonkép van a falra helyezve. Ezen a helyen látható, egy régi koporsóban, a fából faragott Krisztus-szobor. A hagyomány szerint ebbe a kápolnába zárkózott be, böjtölt és ostorozta magát az a bűnös ember, aki bűnbánatot akart tartani, és vezekelni akart bűneiért.

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app