Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kolostor folyósóján található szobákban lehet.

A Hármashalom-Oltár

b_200_150_16777215_00_images_harmashalom.jpgA Hármashalom-oltár a csíksomlyói ferences kolostor területén épült 1996 őszén. Ugyanezen év november 24-én, Krisztus Király ünnepén avatták fel.

 
A Hármashalom-oltár tervét (Tátra-Mátra-Fátra) P. Bartók Albert gondolta ki. Az oltár-tervet Makovecz Imre budapesti műépítész készítette. Segítségére volt Bogos Ernő csíkszeredai műépítész, aki a tervezési és építési munkálatok levezetésében jelentős szerepet vállalt. Az építéshez szükséges összeg Gergely István plébánoson keresztül érkezett Budapestről. Az építési munkálatot a csíksomlyói plébánia egyháztanácsa végezte.
A pünkösdszombati ünnepi búcsús szentmisének a Kis- és Nagysomlyó-hegy nyergébe való kivitelét a zarándokok nagy létszáma tette szükségessé. 1992-ben anynyira megnövekedett a búcsúsok létszáma, hogy a templomtéren, de még az utcákban sem fértek el a zarándokok. A keresztalják elakadtak a Szék úton. Egyedüli megoldásnak a Somlyó-hegyi nyereg kínálkozott Így tehát az 1993–1996 közötti években egy ideiglenes emelvényen végezték a pünkösdszombati ünnepi nagymisét. 1997-ben kezdődött a szent szolgálat a Hármashalom-oltáron.
A 2015-ben végzett munkálatokkal meghosszabbítottuk a Hármashalom-oltár éle-tét, hogy még sok búcsús szentmise színhelye lehessen.
b_200_150_16777215_00_images_IMG-2085.jpg2019-ben a pápai szentmise (június 1.) követelményeinek megfelelően felújítottuk az oltár előtt álló pódiumot; liturgikus teret alakítottunk ki. A római bizottság kérése volt, hogy a kegyszobrot is helyezzük ki a helyszínre a pápai szentmise alkalmából, amely körülményes feladatnak bizonyult, de Isten segítségével sikerült megoldanunk. Kivakoltuk az oltár sekrestye részét, hogy alkalmas legyen a koncelebráló főpapok számára. Itt egy elválasztásra is szükség lett, ahol a technikai stáb legszükségesebb felszerelése kapott helyet.
Az oltár fölé emelkedő apostoli kereszt egyik szára elkorhadt, ezért kicseréltük. A tetőzetet védőanyaggal kezeltük, hogy ezzel egyben szebb legyen, és ne tűnjön kopottnak. Az ünnepséghez szükséges tereprendezést is elvégeztük, és földdel töltöttük fel az építmény mögötti területet, így jobban kidomborodott a hármas halom.

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app