Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

A kripta

b_200_150_16777215_00_images_IMG-6021.jpgA csíksomlyói kegytemplom alatti kripta boltíves, téglából készült, pinceszerű, L alakú terem. Mindkét falában fiókszerű temetkezési helyek sorakoznak. Évszázadokkal ezelőtt, kezdetben a régi templom köré temetkeztek. Tudomásunk van arról, hogy Domokos Kázmér ferences püspök sírhelye kint, a jelenlegi templom előtti parkban van. A kripta mostani formáját a templom építésével egy időben, az 1800-as években nyerte el. Az osztrák hadsereg tisztjei 1849-ben azzal gyötörték a kolostor elöljáróit, hogy vegyék elő a kripta rejtekhelyeiről a kolostor kincseit és a bivalybőrbe varrott pénzt.
Jelenleg a kórus feljáratához közeli ajtón lehet lejutni a kriptába, korábbi időkben más helyen volt a lejárat. A kripta átépítése és az új lejárat megépítése az 1970-es években történt és Écsy János atya nevéhez fűződik. Az átalakításkor még láthatók voltak a II. világháború idején feltört kriptasírok, a szétzúzott koporsók.
A kriptába elsősorban szerzeteseket temettek, de a templom jótevői is itt kaptak örök nyugvóhelyet. Ezzel magyarázható, hogy vannak férfiak, nők és gyerekek is ide temetve.
Ismerős és kevésbé ismerős neveket találunk itt. Íme néhányan közülük: Pap Domokos egykori polgármester, Mikó Antal, Csík vármegye főispánja, dr. Hirsch Hugó, a két világháború közötti időszak híres csíki főorvosa, Fejér Antal országgyűlési képviselő, Kőszeghy László mérnök, P. Écsy János ferences tartományfőnök, P. Nagy Tarzíciusz, P. Márk József.

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app