Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a templom előtti parkban lehet.

e-Szó

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

   

  Kapisztrán szent János 

  San Salvatore kolostor 

  Ferences iskolák a Szentföldön

 5.  

 6.  

  Assisi szent Ferenc 

  A szentföldi megbízottak, a komisszáriusok. 

  Fr. Lehel, a perui misszió.

 7.  

 8.  

 9. 2020. október

  1. csütörtök: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
  (Szent Remig)
  Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 10,1-12
  Tudom, hogy megváltóm él: testemben látom meg az Istent
  2. péntek: SZENT ŐRZŐANGYALOK
  Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16
  Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?
  3. szombat:
  (Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Columba Marmion)
  Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24
  Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám
  Este: Assisi szent Ferenc Tranzitusa
  4. vasárnap: Assisi szent Ferenc
  ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
  Iz 5,1-7; Zs 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
  A Seregek Urának szőlője: Izrael háza
  5. hétfő
  (Szent Attilánusz)
  Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25-37
  Az általam hirdetett evangélium nem embertől ered
  6. kedd
  (Szent Brúnó)
  Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42
  Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak
  7. szerda: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
  Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk 11,1-4
  Jakab, Péter és János fölismerték a nekem adott kegyelmet
  8. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
  Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
  Anyja vagyok én a szép szeretetnek
  9. péntek
  (Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
  Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26
  Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat
  10. szombat
  (Borgia Szent Ferenc )
  Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; Lk 11,27-28
  Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által
  11. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
  (Szent XXIII.János pápa)
  Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
  Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról
  12. hétfő
  (Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
  Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32
  A szabadságra Krisztus vezetett minket
  13. kedd
  (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
  Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
  A hit a szeretet által tevékeny
  14. szerda
  (Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
  Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
  A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség
  15. csütörtök: AVILAI SZENT TERÉZ
  (Szent Tekla)
  Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54
  Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt
  16. péntek
  (Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
  Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7
  Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
  17. szombat: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
  Ef 1,15-23; Zs 8; Lk 12,8-12
  Isten nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg
  18. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
  (Szent Lukács evangélista)
  Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
  Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél
  19. hétfő
  (Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
  Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21
  Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben
  20. kedd
  (Szent Vendel)
  Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38
  Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek
  21. szerda
  (Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
  Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48
  Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé
  22. csütörtök
  (Szent II. János Pál)
  Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
  Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!
  23. péntek: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
  (Szent Szeverin)
  Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
  Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
  24. szombat
  (Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
  Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9
  Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja
  25. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
  (Pannonhalmi SZENT MÓR)
  Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
  Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom
  26. hétfő
  Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17
  Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket
  27. kedd
  Ef 5,21-33; Zs 127; Lk 13,18-21
  Nagy ez a titok: Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom
  28. szerda: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
  Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
  Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
  29. csütörtök
  Ef 6,10-20; Zs 143; Lk 13,31-35
  Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni!
  30. péntek
  Fil 1,1-11; Zs 110; Lk 14,1-6
  Aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus napjára
  31. szombat
  (Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
  Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk 14,1.7-11
  Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség

 10. Forrás:
 11. Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/
 12. Prédikációk: http://csiksomlyo.ro/bojtemihaly/a.htm
 13.  

 14.  

  2 Cel. 48. fejezet 

  A hallá változott alessandriai kappanhúsról 

  78 Az alamizsnaadásban inkább a lelkek hasznát, semmint a testnek nyújtott segítséget tekintette a szent, és az adásban és elfogadásban egyaránt magát állította követendő példaként a többiek elé.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS