Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a kolostor folyosóján található szobákban lehet. Április 13-án., kedden elkezdődik a szent Antal nagy kilenced. A szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

e-Szó

 1.  

   

 2.  

  2 Celano XX. fejezet 

  Egy testvér kísértéséről, aki mindenáron valami írást akart a szent kezéből

 3.  

 4.  2021. április

  1. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
  Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
  Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
  2. péntek: NAGYPÉNTEK
  (Paolai Szent Ferenc)
  Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
  A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
  3. szombat: NAGYSZOMBAT

  4. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
  (Szevillai Szent Izidor)
  ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
  Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
  5. hétfő
  (Ferrer Szent Vince)
  ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
  Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
  6. kedd
  ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
  Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
  7. szerda
  (De la Salle Szent János)
  ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
  A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
  8. csütörtök
  ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
  Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
  9. péntek
  ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
  Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
  10. szombat
  (Szent Ezekiel)
  ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
  Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
  11. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
  (Az isteni irgalmasság vasárnapja)(Szent Szaniszló)
  ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
  A hívők összessége szívében és lelkében egy volt
  12. hétfő
  (Szent I.Gyula)
  ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
  Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
  13. kedd
  (Szent I.Márton)
  ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
  Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
  14. szerda
  (Szent Tibor)
  ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
  Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
  15. csütörtök
  ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
  Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
  16. péntek
  (Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
  ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
  Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
  17. szombat
  ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
  Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
  18. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
  ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
  Isten megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok
  19. hétfő
  ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
  Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
  20. kedd
  ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
  Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
  21. szerda
  (Szent Anzelm)
  ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
  Elmentek, és hirdették Isten igéjét
  22. csütörtök
  ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
  Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
  23. péntek: SZENT ADALBERT
  ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
  Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
  24. szombat
  (Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
  ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
  Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
  25. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
  (Szent Márk evangélista, Szent Ervin)
  ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
  A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett
  26. hétfő
  (Szent Anaklét, Szent Radbert)
  ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,1-10
  A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
  27. kedd
  (Szent Zita)
  ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
  Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
  28. szerda
  (Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
  ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
  Az Úr igéje növekedett és terjedt
  29. csütörtök: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (ünnep)
  1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
  Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
  30. péntek
  (Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
  ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
  Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust

 5. Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202104.html
 6. Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/husvet_link_b.htm
 7.  

  Nagypénteki, Szent Sir gyűjtés
 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12. A nagyböjt ideje számunkra Istentől felkínált lehetőség arra, hogy felszítsuk a keresztségben kapott kegyelmet. A mi esetünkben is az Úr Jézus a kezdeményező. Ugyanakkor sok esetben az Úr bennünket használ fel arra, hogy az ő segítsége, lelki támasza másokhoz eljusson, olyan emberekhez, akik erre rászorulnak. Ezek lehetnek családtagok, ismerősök, vagy olyanok, akiket a gondviselés hoz elénk. Különösen most, ezekben a rendkívüli időkben legyünk éberek és vegyük észre, hogy ki az, akinek nincs embere, nincs segítsége, és legyünk mi azok, akik segédkezet nyújtunk fizikai, vagy lelki szükségében..... Tovább

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS