Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

e-Szó

 1.  

 2.  

  2 Celano 51. fejezet A szeretetről, mellyel a szegények iránt viseltetett, és hogyan irigyelte meg a nálánál szegényebbeket
 3.  

 4.  

  Hogyan feddte meg a szent szavával és példájával a lágy és fényűző ruhákban páváskodókat.
 5.  1. szerda

  (Szent Egyed)
  Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
  Az evangélium az egész világon gyümölcsöt terem
  2. csütörtök
  Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11
  Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából
  3. péntek: NAGY SZENT GERGELY
  Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-39
  Krisztus előbb van mindennél, s minden benne áll fönn
  4. szombat
  (Szent Rozália, Szent Mózes)
  Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5
  Krisztus kiengesztelt bennünket, hogy szentté és szeplőtelenné tegyen
  5. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
  (Kalkuttai Szent Teréz)
  Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37
  Megnyílík majd a süketek füle, és ujjong a néma nyelve
  6. hétfő
  (Szent Zakariás)
  Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk 6,6-11
  Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye
  7. kedd: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT (ünnep)
  Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
  Reményük telve volt halhatatlansággal
  8. szerda: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
  (Szent Adorján)
  Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
  A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
  9. csütörtök
  (Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
  Kol 3,12-17; Zs 150; Lk 6,27-38
  Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke
  10. péntek
  1Tim 1,1-2.12-14; Zs 15; Lk 6,39-42
  Bár üldöző voltam, Isten mégis megkönyörült rajtam
  11. szombat
  1Tim 1,15-17; Zs 112; Lk 6,43-49
  Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse
  12. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
  (Szűz Mária Szent Neve)
  Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35
  Nem hátráltam meg, hagytam, hogy verjék a hátamat
  13. hétfő: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
  (Szent Tóbiás)
  1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-10
  Krisztus Jézus váltságul adta magát mindenkiért
  14. kedd: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
  Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
  Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
  15. szerda: A FÁJDALMAS SZŰZ
  Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
  A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
  16. csütörtök: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
  (Szent Edit)
  1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 7,36-50
  Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot
  17. péntek: SZENT HILDEGÁRD
  (Bellarmin Szent Róbert)
  1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 8,1-3
  Isten embere, törekedj igaz lelkületre, hitre, szeretetre
  18. szombat
  (Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
  1Tim 6,13-16; Zs 99; Lk 8,4-15
  Tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül
  19. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
  (Szent Januáriusz)
  Bölcs 2,17-20; Zs 53; Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37
  Ítéljük őt gyalázatos halálra
  20. hétfő: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
  Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-18
  Mindnyájuk lelkét arra indította Isten, hogy építsék fel az Úr házát
  21. kedd: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
  Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
  Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
  22. szerda
  (Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
  Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
  Szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket
  23. csütörtök: PIETRELCINAI SZENT PIO
  (Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
  Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9
  Építsétek föl a templomot, hogy kedvemet találjam benne
  24. péntek: SZENT GELLÉRT (ünnep)
  (Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
  Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
  Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
  25. szombat
  Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45
  Így szól az Úr: jövök már, és itt fogok lakni
  26. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
  (Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
  Szám 11,25-29; Zs 18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
  Bárcsak az Úr egész népe próféta volna
  27. hétfő: PÁLI SZENT VINCE
  Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,46-50
  Kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről
  28. kedd
  (Szent Vencel, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai, Szent Lióba)
  Zak 8,20-23; Zs 86; Lk 9,51-56
  Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz
  29. szerda: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
  Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
  Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
  30. csütörtök: SZENT JEROMOS
  Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Zs 18,8-11; Lk 10,1-12
  Ezdrás felnyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára

 6. Igenaptár:https://igenaptar.osb.hu/202109.html
 7. Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm
 •  

 •  

  Záró mise
 •  

  Főcelebráns fr. Anaklét
 • Nyitó mise
 •  

   

 • Web Rádió:

  Web Rádió app:

  Aktuális témák:

  Android - iOS