A csíksomlyói kegytemplomból minden vasárnap és ünnepnap 10.30-tól, hétköznaponként pedig este 18 órától, YouTube-közvetítésen lehet követni a szentmisét!

e-Szó

 1. Celanoi Tamás szent Assisi szent Ferencről 40. fejezet
  Hogyan mondotta meg előre, hogy a szegénységtől elpártolókat saját nyomorúságuk fogja megbüntetni.

 2. 1. szerda
  Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
  Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
  2. csütörtök
  (Paolai Szent Ferenc)
  Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
  Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
  3. péntek
  Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
  Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
  4. szombat
  (Szevillai Szent Izidor)
  Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
  Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
  5. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
  (Ferrer Szent Vince)
  Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
  Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
  6. hétfő
  Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
  Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
  7. kedd
  (De la Salle Szent János)
  Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
  Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
  8. szerda
  Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
  Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban
  9. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
  Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
  Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
  10. péntek: NAGYPÉNTEK
  (Szent Ezekiel)
  Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
  A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
  11. szombat: NAGYSZOMBAT
  (Szent Szaniszló)

  12. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
  (Szent I.Gyula)
  ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9
  Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
  13. hétfő
  (Szent I.Márton)
  ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
  Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
  14. kedd
  (Szent Tibor)
  ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
  Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
  15. szerda
  ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
  A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
  16. csütörtök
  (Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
  ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
  Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
  17. péntek
  ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
  Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
  18. szombat
  ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
  Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
  19. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
  (Az isteni irgalmasság vasárnapja)
  ApCsel 2,42-47; Zs 117; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
  Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében
  20. hétfő
  ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
  Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
  21. kedd
  (Szent Anzelm)
  ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
  Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
  22. szerda
  ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
  Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
  23. csütörtök: SZENT ADALBERT
  ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
  Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
  24. péntek
  (Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
  ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
  Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
  25. szombat: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA (ünnep)
  (Szent Ervin)
  1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
  Köszönt titeket Márk, az én fiam
  26. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
  (Szent Anaklét, Szent Radbert)
  ApCsel 2,14.22-28; Zs 15; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35
  Jézust feltámasztotta Isten, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt
  27. hétfő
  (Szent Zita)
  ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
  Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
  28. kedd
  (Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
  ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
  Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
  29. szerda: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (ünnep)
  1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
  Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
  30. csütörtök
  (Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
  ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
  Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz


 3. Hogyha kérdése van, március 28-án, szombat du.16,30-17,30-között hívhat a csíksomlyói kolostor telefon számán, 0266-371-449 
  Ide kattintva élőben követheti a bejelentkezésünket
  E-mailben is lehet írni: lelkitamasz@csiksomlyo.ro


  Celanoi Tamás III fejezet. A Ferences Világi Rend márciusi képzési anyaga

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS