* Csíksomlyói segítő Szűz Mária könyörögj érettünk! * Áldott Búcsús Napokat *

Csíksomlyó élő adása

 1. KEDVES TESTVÉREK!
  A
  ZÚR ADJON NEKTEK BÉKESSÉGET!

  Minden család számára – amelyet az Úr jónak látott utódokkal megáldani – nagy
  feladat a következő nemzed ék nevelése, a jövőbeli feladatokra, az életre való felkészítése. E nemes feladat teljesítésében minden család sok segítségre számíthat: tanítók, tanárok, jó esetben nagyszülők, rokonok állnak támaszkéntmellettük, akik szellemiekben, lelkiekben, s ha szükséges anyagiakban támogatják ajövő nemzedékét nevelőket.
   

  Nincsen ez másként egy szerzetesi közösségben sem: a fiatal rendtagok nevelése
  elsősorban a szerzetesrendnek a feladata, de ehhez mások segítségére is szükség
  van, s így közösen járulhatunk hozzá a jövendő szerzeteseinek, lelkipásztorainak a
  neveléséhez, alakításához.
  Ez úton szeretnénk megköszönni mindazt a segítséget, amelyet ehhez a
  munkánkhoz kaptunk: az imákat, a bátorításokat, biztatásokat, amelyek mind-mind
  szükségesek ahhoz, hogy a rendi nevelőtevékenység jó irányba haladhasson. A Jó
  Pásztor vasárnapjához kapcsolódóan – amikor ferences templomainkban,
  hagyományosan e nevelő tevékenységhez szükséges anyagiakhoz járulhattak hozzá
  a kedves testvérek – szeretnénk megköszönni azokat a pénzbeli adományokat is,
  amelyeket a mostani gyűjtés kapcsán kaptunk. A növendékházunk éves kiadásai kb.
  27.000 euróra rúgnak, az idei gyűjtés összege a ferences templomokban 11.541 lej
  (kb. 2.400 euró) volt. Így talán látható, hogy a vasárnapi adományokkal nagyjából
  egy havi nevelésre fordítandó költségeket sikerült tőlünk átvállalni. Hálásan
  köszönjük tehát ezeket az adományokat (a fennmaradó összegeket más
  adományokból, külföldi támogatásból, saját forrásból sikerült eddig megoldani,
  amelyekért mind-mind hálásak vagyunk).


  Még egyszer megköszönve mindennemű segítséget, amellyel nevelésünket, ill.
  bármilyen tevékenységünket imával, bátorítással, anyagiakkal támogatják, kívánjuk
  az Önök életére, munkájukra az Úr áldását!


  Kolozsvár, 2018. május 3.
   
  fr. Orbán Szabolcs ofm
  minister provincialis

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS