Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

A csíksomlyói kegyhely búcsús programja -2017

  A csíksomlyói kegyhely búcsús programja

2017-ben

„Tarts meg minket őseink szent hitében!”

Szentmisék sorrendje

 

 Vasárnapokon és ünnepnapokon: 800, 1030, 1800 (télen), 800, 1030, 1900 (nyáron); hétköznapokon: 730, 1800 (télen), illetve 730, 1900 (nyáron). Zarándokokat, csoportokat az év minden napján fogadunk, a szentmise bemutatására helyet biztosítunk. Kérjük, jelezzék előre érkezésüket a kegyhelyen! 

 

Ünnepélyes Mária-köszöntő

* minden hónap első szombatján rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel; a szentmise nyári időszakban

1900-kor, téli időszakban 1800-kor kezdődik

 

Újév, Mária istenanyaságának ünnepe, a béke világnapja

* január 1. – szentmisék: 800, 1030, 1800

 

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

* február 2. – szentmisék: 800, 1030, 1800

 

Idősek, betegek zarándoklata

* február 11. – szentmise: 1030

 

Nagyböjti triduum

* március 7–9. – szentmise: 1800

 Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony

* március 25.  – szentmisék: 800, 1030, 1900

Nagyhét

* április 9., virágvasárnap  – szentmisék: 800, 1030, 1800

* április 13., nagycsütörtök: 730 – lamentáció (Jeremiás siralmai); 1900 – szentmise az utolsó vacsora emlékére

* április 14., nagypéntek: 500 – keresztút a Jézus-hágón; 730 – lamentáció; 1900 – nagypénteki szertartás

* április 15., nagyszombat: 730 – lamentáció;

2000 – nagyszombati szertartás

 

Húsvét

* április 16., húsvétvasárnap: 700-kor és a 800-kor kezdődő szentmise után eledelszentelés;

szentmisék: 800, 1030, 1900

* április 17., húsvét másodnapja –

szentmisék: 800, 1030, 1900

 

Szent Antal nagykilenced

* április 11–június 6. között szentmisék

minden kedden: 800, 1030, 1900

 

A Szent Antal-kápolna búcsúja

* június 13. – szentmisék: 800, 1030, 1900; az esti szentmisén a gyermekek megáldása

 

Pünkösdi búcsú

* június 2. – 1900-kor nyitó szentmise,

utána éjszaka virrasztás a kegytemplomban

* június 3. – szentmisék a kegytemplomban:

700, 800, 1900

1230-kor ünnepi szentmise a Hármashalom-oltárnál a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben

* június 4., pünkösd ünnepe – szentmisék:

700, 800, 1000, 1900

* június 5., pünkösd másodnapja –

szentmisék: 800, 1030, 1900

 

Sarlós Boldogasszony, a kegytemplom búcsúnapja

* július 2. – szentmisék: 800, 1030, 1900

Porciunkula  – Isteni irgalmasság búcsú

* augusztus 2.  – szentmisék: 730, 1900

 

Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony

* augusztus 15. – szentmisék: 800, 1030, 1900

 

1Úton Nemzetközi Zarándoknap a Mária-Úton

* augusztus 26.

 

Szűz Mária születése – Kisboldogasszony

* szeptember 8. – szentmisék: 800, 1030, 1900

 

Mária neve búcsú

* szeptember 10. – szentmisék: 800, 1030, 1900

* szeptember 12., Mária neve napja –

szentmisék: 800, 1030, 1900

 

Megemlékezés Assisi Szent Ferenc boldog haláláról

* október 3. – szentmise: 1800 

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

* december 8. – szentmisék: 800, 1030, 1800

 

Advent

* vasárnapokon a 1030-as szentmisék kezdetén ünnepélyes gyertyagyújtás

* hétköznapokon 630-kor roráté szentmisék

Karácsony

* december 24. – szentmisék: 630, 2400

* december 25., Urunk születése –

szentmisék: 800, 1030, 1800

* december 26. – szentmisék: 800, 1030, 1800

* december 31. – év végi hálaadó szentmise: 1800

 

 

 

                                                         

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app