Áldott Húsvéti Időt * Csíksomlyói segítő Szűz Mária könyörögj érettünk! * 2 %-os űrlap letölthető * Hálás köszönet a jótevőinknek *

A csíksomlyói kegyhely búcsús programja -2016

Bővebben:  A csíksomlyói kegyhely búcsús programja -2016

 

                                                                A csíksomlyói kegyhely búcsús programja

2016-ban, az irgalmasság szentévében

„Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!” 

 

Szentmisék sorrendje

 

 Vasárnapokon és ünnepnapokon: 800, 1030, 1800 (télen), 800, 1030, 1900 (nyáron); hétköznapokon: 730, 1800 (télen), illetve 730, 1900 (nyáron). Zarándokokat, csoportokat az év minden napján fogadunk, a szentmise bemutatására helyet biztosítunk. Kérjük, jelezzék előre érkezésüket a kegyhelyen! 

 

Ünnepélyes Mária-köszöntő

* minden hónap első szombatján rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel; a szentmise nyári időszakban

1900-kor, téli időszakban 1800-kor kezdődik

 

 

Újév, Mária istenanyaságának ünnepe, a béke világnapja

* január 1. – szentmisék: 800, 1030, 1800

 

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

* február 2. – szentmisék: 800, 1030, 1800

 

Idősek, betegek zarándoklata

* február 11. – szentmise: 1030

 

Nagyböjti triduum

* február 16–18. – szentmise: 1800

 

Nagyhét

* március 20., virágvasárnap  – szentmisék: 800, 1030, 1800
* március 24., nagycsütörtök: 730 – lamentáció (Jeremiás siralmai); 1800 – szentmise az utolsó vacsora emlékére
* március 25., nagypéntek: 500 – keresztút a Jézus-hágón; 730 – lamentáció; 1800 – nagypénteki szertartás
* március 26., nagyszombat: 730 – lamentáció;
2000 – nagyszombati szertartás

 

Húsvét

* március 27., húsvétvasárnap: 700-kor és a 800-kor kezdődő szentmise után eledelszentelés;
szentmisék: 800, 1030, 1900
* március 28., húsvét másodnapja –
szentmisék: 800, 1030, 1900

 

Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony

* április 4.  – szentmisék: 800, 1030, 1900

 

Szent Antal nagykilenced

* április 12–június 7. között szentmisék
minden kedden: 800, 1030, 1900

 

A Szent Antal-kápolna búcsúja

* június 13. – szentmisék: 800, 1030, 1900; az esti szentmisén a gyermekek megáldása

 

Pünkösdi búcsú

* május 13. – 1900-kor nyitó szentmise,
utána éjszaka virrasztás a kegytemplomban
* május 14. – szentmisék a kegytemplomban:
700, 800, 1900
* május 14. – 1230-kor ünnepi szentmise a Hármashalom-oltárnál a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben
* május 15., pünkösd ünnepe – szentmisék:
700, 800, 1000, 1900
* május 16., pünkösd másodnapja –
szentmisék: 800, 1030, 1900
 

Sarlós Boldogasszony, a kegytemplom búcsúnapja

* július 2. – szentmisék: 800, 1030, 1900
Porciunkula  – Isteni irgalmasság búcsú
* augusztus 2.  – szentmisék: 730, 1900

 

Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony

* augusztus 15. – szentmisék: 800, 1030, 1900

 

1Úton Nemzetközi Zarándoknap a Mária-Úton

* augusztus 27.

 

Szűz Mária születése – Kisboldogasszony

* szeptember 8. – szentmisék: 800, 1030, 1900

 

Mária neve búcsú

* szeptember 11. – szentmisék: 800, 1030, 1900
* szeptember 12., Mária neve napja –
szentmisék: 800, 1030, 1900

 

Megemlékezés Assisi Szent Ferenc boldog haláláról

* október 3. – szentmise: 1800

 

Krisztus Király ünnepe –  Irgalmasság szentévének bezárása

* november 20. – szentmisék: 800, 1030, 1800

 

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

* december 8. – szentmisék: 800, 1030, 1800

 

Advent

* vasárnapokon a 1030-as szentmisék kezdetén ünnepélyes gyertyagyújtás
* hétköznapokon 630-kor roráté szentmisék
 

Karácsony

* december 24. – szentmisék: 630, 2400
* december 25., Urunk születése –
szentmisék: 800, 1030, 1800
* december 26. – szentmisék: 800, 1030, 1800
* december 31. – év végi hálaadó szentmise: 1800
 
Elérhetőség: www.csiksomlyo.ro

 

A csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilikában minden nap teljes búcsú nyerhető
A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges:

a) Szentségi gyónás – annak kifejezéséül, hogy az Egyház bűnbocsátó hatalma által akar megbékélni a lélek Istennel.
b) Szentáldozás, lehetőleg a teljes búcsú elnyerésének napján – a Krisztussal való szentségi közösség megvalósulásáért.
c) A teljes búcsú elnyerésének legalább általános szándéka.
d) Mentesség minden bűntől, még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is.
c) Imádság a Szentatya szándékára.

Mi a búcsú?
A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó ideigtartó büntetések elengedése részben vagy teljesen.
2. Ki nyerhet búcsút?
A búcsút a megfelelően fölkészült katolikus hivő, nyerheti el az Egyház segítségével, ha teljesítette a kiszabott föltételeket.
3. Miért engedélyezhet az Egyház búcsút?
Az Egyház azért engedélyezhet búcsút, mert mint a megváltás szolgálója, a Megváltó Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária és az összes szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abból részesítheti tagjait.
4. Mit jelent a büntetések elengedése?
Isten országában rend van és igazságosság, ami azt jelenti, hogy minden jótett jutalmat és minden rossz tett, azaz bűn, büntetést kap, vagy e földi életben, vagy a másvilágon. Miként a jutalom arányos a jótett érdemével, úgy a büntetés is arányos a bűn súlyával.
A bocsánatos bűnökért ideig tartó, a halálos bűnökért örökké tartó büntetés, azaz kárhozat jár. Ha az ember bocsánatot nyer a bűneire, visszakapja az elvesztett kegyelmi életet, s újra kedvessé válik Isten szemében. Ez Isten irgalmának ajándéka. Isten azonban igazságos is, és igazságossága megköveteli, hogy az elkövetett bünök büntetést kapjanak. Ezért marad vissza mind a halálos, mind a bocsánatos bűnök megbocsátása után bizonyos mennyiségű, azaz bizonyos ideig tartó büntetés, melyet az ember vagy leró, vagy elengedését külön ajándékként megkapja. Ez az elengedés – mint ajándék – a BÚCSÚ.
5. Miért éppen búcsúnak nevezzük ezt az ajándékot?
 
Ennek az ajándéknak a latin neve indulgentia, ami azt jelenti, hogy elengedés. Ez az elnevezés Isten és a Pápa oldaláról nézi az ajándékot, és az elengedés gesztusát emeli ki. A magyar név az ajándékot nyerö lélek oldaláról nézi a kérdést, és innen nézve azt fejezi ki, hogy az ember búcsút vehet a különben reá váró büntetésektől, azaz megszabadul tőlük. E búcsúvétel alapján adták eleink a búcsú nevet az elengedés ajándékának.

 

Web Rádió:

Web Rádió app:

Web Rádió:

Android - iOS

Katt ide! 20 Kbps

Katt ide! 50 Kbps

Aktuális témák:

Android - iOS