Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Az „él Szent Péter” Csíksomlyón

Az „él  Szent Péter” Csíksomlyón

 

Tartalma és terjedelme is mutatja, hogy rendkívüli lapszámot tart kezében az olvasó. A Csíksomlyó Üzenete kegyhelylap 2019-es els  száma ugyanis kettss eseményre készült. Az idén Csíksomlyón kétszer nyílik meg az ég: Ferenc pápa lelkipásztori látogatásakor és a pünkösdi fogadalmi nagybúcsú alkalmával. Ez a két esemény egybefonódik, és mindkett  elsssorban lelkiekben akar megerssíteni bennünket. Mindkét alkalommal ugyanazt kérjük: hogy sseink hitében és erényeiben megmaradhassunk.
Ahol Péter, ott az egyház, mert az egyház közösség, amely az egységben és a személyes testvéri kapcsolatban van, mert nem elvont fogalom, hanem él,, eleven közösség, amelynek Jézus Krisztus akaratából van egy látható feje: a római pápa, az él  Péter. Amikor a szentatya a hívek közé megy, és a helyi részegyházak tagjaival találkozik, akkor nemcsak a testvériséget akarja kifejezni, hanem egy közösségbe akarja összegyjjteni Isten gyermekeit. A pásztor meglátogatja helyi nyáját. Az igazi pásztor pedig nem is maga köré akarja gyjjteni a nyájat, hanem a Jó Pásztor, Krisztus köré, ahogy Péter is azt kapta feladatul, hogy vigyázzon a rábízottokra, és erssítse meg kket hitükben, ami a természetfelettivel való kapcsolatteremtést szolgálja.
b_200_150_16777215_00_images_papa_papalatogatasuzenet2.jpgA Kis- és a Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben a Hármashalom oltár körül az él  Péterrel való találkozás megerssítés számunkra, hogy maradjunk egységben Szent Péter utódával. Bátorítás, hogy rrizzük meg értékeinket, erssödjünk meg, és ragaszkodjunk hitünkhöz, szeressük egyházunkat, építsünk közösséget, mozdítsuk el  a közjót az egyházban és a társadalomban ott, ahol a mindennapjainkat éljük. Bátorítás, hogy legyünk a lelki és az emberi megújulás kézmvvesei. Öröm és megtiszteltetés, hogy a szentatya olyan, sokak által szeretett és tisztelt szent helyet keres fel, mint Csíksomlyó, ahol évszázadokon keresztül a zarándokok hitükben, kultúrájukban, nemzeti hovatartozásukban megerssödtek, és ezen értékeiket továbbörökítették az utánuk következ  nemzedékeknek. A zarándokok a búcsúk alkalmával tanúságot tesznek hitükrll, az egyház iránti hsségükrll és szeretetükrll, amit az elddöktll szép lelki örökségként rriznek. Tegyünk tanúságot az idei évben mi is mindkét alkalommal, hiszen mi, ferencesek, a kegyhely rrzii ezt a két lelkiekben gazdag eseményt egy szent héttel kötjük össze, arra hívva fel a figyelmet, hogy az egyházf  látogatása és a pünkösdi zarándoklat nagy ajándéka az egymással való találkozás, hogy az él  egyház tagjait a nyitott szívsség teszi képessé a nagy találkozásokra egymással, és a Szzzanyán keresztül a feltámadott Üdvözítvvel.
Jelen lapszámunkban arra törekedtünk, hogy Ferenc pápát közelebb hozzuk a hívekhez, az olvasókhoz, hogy megismerve az   tanítását, lelkiségét, teológiáját, tudjuk nyitott bensvvel hallgatni, befogadni és megcselekedni az   tanítását. Kérjük a fölséges és dicssséges Urat, áldjon meg bennünket, akik bízunk benne, adja meg, hogy éljünk mindig békében és összhangban egymással, és mindig rrizzük az egységet a szentatyával, akinek látogatása az Úr látogatása is.
A kegyhelylap tartalmából:
Ferenc pápa Csíksomlyón 
Különbözeen, de együtt!
Beszélgetés Miguel Mauri Buendía érsek, Románia és Moldovai Köztársaság apostoli nunciussal
Azért jön közénk, hogy hitünkben megerssítsen minket – egyházmegyék fppásztorait, erdélyi ferences szerzeteseket és csíki egyházmegyés papokat kérdeztünk a pápavárásról
Csiszár Klára: Ferenc pápa apostoli útjai; Wim  Wenders legújabb filmjének tükrében 
Ft. Török Csaba: Hiteles ember
Csonta István: Egy történelmi pápalátogatás margójára
Borsodi L. László: Ferenc pápa, a szegények barátja
Ft. Tempfli Imre: Zarándokhely, ahol az ég a földet  megcsókolja
Ferencz Emese: Ferenc pápa a találkozások és a tettek embere
Interjú
Az egységet kell megélnünk, hogy példát adhassunk a szétszakadozott világnak – Beszélgetés Pál József Csabával, a 2019-es csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokával.
Bens  utak
Sárközi Sándor SP: Vallásom... U 19-es válaszok Szentírás közelrll
Ft. Benyik György: Ima az üldözött keleti keresztényektll 
Családban
Német László SVD: Értékek felfedezése minden helyzetben. Ferenc pápa tanítása röviden a családról
Ft. Tomka Ferenc: A  szeretet öröme a családban
Kántor Viola: Ferenc pápa emberközelben
Ft. Lukács Róbert: Kilenc ferenci gondolat családoknak
Fiatal szemmel
Tyukodi Beáta SJC: Otthonunkba látogat a szentatya! 
Gbbel Ágoston – Kovács Ágnes: NEKtek! Veletek!    Jövrre itt az Eucharisztikus Kongresszus! 
Ferences múlt
Medgyesy S. Norbert: A legssibb magyar Oltáriszentség-népénekek Csík lelkiségébll
KitekintB
Borsodi L. László: Kegyhely a lccsei Mária-hegyen
Négyszáz tagú székely kórus énekelt a Szent Péter-bazilikában

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app