Ferenc pápa apostoli útja.

Kategória: Ferenc Pápa csíksomlyó Találatok: 2531

Ferenc pápa apostoli útja!

– Wilhelm Dancă atya, ön a médiafelelőse a romániai pápalátogatásnak. Milyen jelzések érkeztek a média részéről az első hónapban, amióta bejelentették a pápalátogatást? 
– A vallásos és a világi sajtóban egyaránt nagy örömújongással fogadta mindenki a pápalátogatás hírét. Később a nemzeti sajtó lelkesedése alábbhagyott, de az egyházi sajtóé nem, amely azóta is nagyon sok informaciót megoszt, így többek között feleleveníti II. János Pál pápa romániai látogatását, és különböző információkat oszt meg azokkal a helyekkel kapcsolatosan, ahová a szentatya ellátogat. Így készíti elő a keresztény sajtó az olvasóit a szentatya fogadására. A laikus sajtó arra figyel oda, hogy közölje azokat a fontos információkat, amelyek előkészítik a szentatya látogatását Romániába. 
– Azon száz nap pszichológiai küszöbéhez közeledünk, amelyek elválasztanak bennünket a szentatya romániai látogatásától. Milyen kezdeményezések határozzák meg ezt az előttünk álló időszakot?
– Abban a száz napban, amelyelválaszt bennünket a szentatya romániai látogatásától, a Román Televízióban a napi fő hírek előtt minden nap egy percben ismertetni fogjuk az egyház történetének legfontosabb szakaszait a pápák vezetése alatt.Egy másik fontos kezdeményezésnek számít az is, hogy egy embernagyságú fotókiállítással készülünk, amelyen azokat a személyeket mutatjuk be, akik életüket áldozták hitükért a kommunista üldöztetés  idején.A kiállítás megnyitója nem sokkal a pápalátogatás előttre időzítjük, és az is szándékunkban áll, hogy a Cotroceni palota folyosóján is megtekinthető legyen, ahol a szentatya romániai látogatásának első perceiben el fog haladni. Azt az üzenetet szeretnénk ezzel a kiállítással továbbítani, hogy a közös szenvedés egyesített bennünket a közös reményben, hogy több szeretet legyen közöttünk, akik kereszténynek valljuk magunkat, hogy műveljük a jószomszédi kapcsolatokat a dogmatikai, liturgiai és nyelvi különbözőségek ellenére is, amelyek közöttünk megvannak. Ezen kívül fontos kezdeményezés az is, hogy kiadványokkal ismertetjük a szentatya életét, apostoli és lelkipásztori munkáját, irányvonalait. Így szeretnénk felkelteni a közvélemény figyelmet arra az eseményre, amely előttünk áll.
– Ferenc pápa apostoli útja kiemeli a passzív emlékezetből Szent II. János Pál pápa húsz évvel ezelőtti romániai látogatását. Sok vélemény azt sugallja, hogy Ferenc pápa látogatása valamilyen szinten kiegészíti a lengyel egyházfő korábbi útját. Nem gondolja azt, hogy ez a nézőpont valamilyen színten kisebbíti mindkét látogatás jelentőségét?
– Egy évvel II. János Pál pápa látogatása után részt vettem a nemzeti televíziónak egy olyan műsorában, amelyben megemlékeztünk a szentatya látogatásáról, és ott megkérdeztem egy professzor beszélgetőtársamat, hogy mivel maradt lelkében, és mi fog Romániában maradni ennek a látogatásnak a következtében. Egy évvel a látogatást követően ugyanis még nem lehetett észrevenni a gyümölcseit. Akkor ezt a feleletet kaptam: a pápa látogatása mély nyomot hagyott a szívünkben, senki és semmi nem fogja tudni azt eltörölni. Azt gondolom, az akkorihoz hasonlóan Ferenc pápa látogatása is mély nyomot fog hagyni az emberek lelkében, akik, lehet, hogy először és utoljára fogják az életben látni. Egyedi emlék lesz mindannyiuk számára ez a találkozás. Az is közrejátszik, hogy miként viszonyulunk hozzá. Minden pápának megvan a maga karizmája, és megvannak a saját hangsúlyozott üzenetei is. Ennek következtében azt mondhatjuk, hogy nem kell közel hozni egymáshoz a két látogatást azért, hogy bármelyikük is veszítsen üzenetének a jelentőségéből, hanem azt a visszhangot kell rögzítenünk, amit ezek a látogatások hagyhatnak az emberek lelkében.