Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a templom előtti parkban lehet.

Kisboldogasszony ünnepe és a Mária neve búcsú

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony, vagyis Szűz Mária születésének ünnepén a szentmisék a csíksomlyói kegytemplomban reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor kezdődnek.

Szeptember 11–12-én van az őszi Mária neve búcsút. A szentmisék mindkét napon ünnepi sorrendben, reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

Bővebben: Fontosabb információk zarándokok részéreSzentmisék rendje: vasárnapokon és ünnepnapokon: 8,00, 10,30, 18,00; hétköznapokon: 7,30 és 18,00.

Szentgyónási lehetőség a szentmisék előtt a kegytemplom-pápai kisbazilika sekrestyéjében.

Zarándokokat, csoportokat az év minden napján fogadunk, a szentmise bemutatására helyet biztosítunk. Kérjük, jelezzék előre érkezésüket a kegyhelyen ITT.

Szentségkiszolgáltatásoknak a rendje a csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilikában ITT.

A csíksomlyói kegyhely búcsús programja 2017-ben ITT.

 1. Június 29-én, szerdán Szent Péter és Szent Pál Apostolfejedelmek ünnepe. Szentmisék a kegytemplomban reggel 8, fél 11 és este 7 órakor lesznek. A csíksomlyói plébániatemplom búcsús szentmiséje du. 6 órakor kezdődik a plébániatemplomban.

 2. lius 1-jén elsőpéntek.

3. Július 2-án, szombaton Sarlós Boldogasszony – Mária látogatása Erzsébetnél – a kegytemplom búcsúünnepe. Szentmisék reggel 8-kor, délelőtt 11-kor és este 7 órakor lesznek. A délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmise egyben az Ezer Székely Leány Napja hagyományőrző találkozó szentmiséje is. Az ünnepélyes Mária-köszöntő szentmiséje este 7 órakor kezdődik, amelyet ünnepélyes rózsafüzér és gyertyás körmenet követ.

4. Július 3-án, vasárnap az este 7 órakor kezdődő szentmisén énekel és szentmise után rövid koncertet ad a budapesti Monteverdi Kórus.

 

Bővebben: Évközi XI. vasárnap hírdetése

1. Június 12-én, vasárnap a fél 11 órakor kezdődő szentmise után Bereczki Szilvia segítő nővér Sokarcú irgalmasság c. kötetet mutatja be.

 

2. Június 13-án, hétfőn Páduai Szent Antal ünnepe. Szentmisék a csíksomlyói kegyhelyen: reggel 8 órától szentmise a kegytemplomban. Alkalmas idő esetén fél 10 órakor indulunk körmenetben a Kissomlyó hegy oldalán lévő Szent Antal kápolnához, ahol fél 11 órakor kezdődik a szentmise. Eső estén a szentmise a kegytemplomban lesz. Este 7 órától a kegytemplomban tartandó szentmise keretében áldjuk meg a gyermekeket.

1. Június 12-én, jövő vasárnap a fél 11 órakor kezdődő szentmise után Bereczki Szilvia segítő nővér Sokarcú irgalmasság c. kötetet.

 

2. Előre hirdetjük, hogy – a városunkért – már hagyományossá vált „ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOLKLATOT” ebben az évben az „ Irgalmasság jegyében” - június 18-án, szombaton lesz. Az indulás a zsögödi Szentháromság templomtól lesz 9 órakor és este a záró szent mise ugyan itt 19 órakor.

 

1. Június 3-án Elsőpéntek.

2. Június 4-én Elsőszombat. E napon délelőtt fél 11 órakor kezdőd szentmise keretében Jakubinyi György érsek atya pappá szenteli Guia Hugó ferences testvért.

Az elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntő este 7 órakor kezdődik.

3. Körlevél: Helyhatósági választásokra felhívás

1. Az irgalmasság testi cselekedeteinek egyike „a foglyokat meglátogatni”, ezen a területen is szeretne jelt mutatni a jelen kezdeményezés. A látogatás ma /május 22./ délután 5 órától egy koncert keretében történik, a Mikó vár kertjében, mely szomszédos a büntetés-végrehajtási intézettel. A fogvatartottak az intézmény ablakából követik az előadást. A rövid ima és elmélkedés után a szentegyházi Gold Band együttes fogja szórakoztatni a falakon belül és kívűl levő résztvevőket. Aki teheti, vegyen részt a rendezvényen.

 

 

  • Bővebben: Hírdetések húsvét III. vasárnapjánÁprilis 12-én, kedden kezdődik a Szent Antal nagykilenced a csíksomlyói kegytemplomban. Június 7-ig keddenként a szentmisék: reggel 8-kor, amelyet a ferences atyák, délelőtt fél 11-kor, amelyet Ft. Bilibók Gáza tusnádfürdői plébános és este 7 órakor, amelyet Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mutat be. Az esti szentmisékbe a Mária Rádión és az internetes közvetítésen keresztül élőben belekapcsolódhatnak.

          Kapcsolódó bejegyzés itt.

 
Ima Paduai Szent Antalhoz 
Emlékezz, ó, emlékezz, te csodálatos Szent, aki minket mindig segített és vigyasztalt, akit a szükség idején segítségül lehetett hívni. Nagy bizalomtól lelkesülve és ezen imádság meghallgatásában biztos lévén hozzád fordulok, aki gazdag vagy a kegyelemben és a gyermek Jézus legboldogabb barátja, és Isten végtelen irgalmasságának csodálatos hirdetője, Ne utasítsd el kérésemet, hanem közbenjárásoddal vidd Isten trónusához, hogy általad meghallgatást nyerjen. nÓ szent, ó csodálatos, ó hatalmas Szent Antal, segíts, hogy kegyelmet és megerősítést nyerjek a jelen szorongattatásomban és szükségemben. Ámen.

Bővebben: Szent Antal nagykilenced a csíksomlyói kegytemplomban

„Dicső Szent Antal, Isten kedveltje, / Ki a mennyekben tündökölsz fent! / Liliom-tiszta, kinek karjába' / A kisded Jézus édesen pihent. / Te csodatévő, ki száz bajunkban / Érezteted szent segélyedet: / Szívünkből áldunk, általad várunk / Az Úr Istentől dús kegyelmet.” (Szent Bonaventura himnusza Szent Antal tiszteletére; részlet)

Április 12-én kezdődik, és június 7-ig tart a csíksomlyói kegytemplomban a Szent Antal nagykilenced. Ebben az időszakban keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek szentmisék.

  • Isten fizesse mindannyiuknak a szentföldön élő keresztények megsegítésére a Szentsírpersely adományaikat, amelyet a szentföldi ferences kusztódiára továbbítunk.

  • Április 4-én, hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony – Urunk megtestesülésének az áttett ünnepe. Szentmisék: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

  • A mai nap a szentmisék után a szentsír és a kegytemplom díszítésére gyűjtünk. Adományaikat a kitett perselybe helyezhetik el, amelyeket előre is köszönünk.

    Nagyheti szertartások

    Nagycsütörtökön: Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai) lesz, este 6 órától kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére, szentmise után virrasztás lesz a kegytemplomban. 

Alább a Szentföldi Kusztódia Kivonatos jelentését olvasható arról, hogy 2015-ben mi mindent valósitottak meg a Szentsir gyűjtésekből beérkezett adományokból. Ez része az alább olvasható körlevélnek, amely a nagypénteki gyűjtésre buzdit.

Szentföldi Kusztódia- Kivonatos jelentés 2015

Nagypéntek az a nap, amikor egy pillanatra úgy tűnhet, hogy a rossz győzedelmeskedik, és az ártatlan szenvedett kereszthalált. Egy nap, amely úgy tűnik, hogy soha nem nyugszik le és a Szentföldön tovább él egy véget nem érő erőszakban. Hogyha távolabbra tekintünk, sem látszik túl békésnek a jövő. Az ember szíve, nyugtalan és zaklatott, fényre, életre, a reményre vágyik; és azt szeretné, hogy együtt haladjon az úton a másik emberrel, testvériséget szeretne, és meg kell látnia bennünket körülvevő valóságot, egy nagyobb valóságot: hogy megújulhasson a megváltásban, amely már adott. A nagypénteki gyűjtés fellobbantja bennünk ennek a reménynek a szűkségét, ezt a mélyebb betekintést, amely valósabb, mint a bennünket körülvevő rossz, és a Szent Földre tekint, megváltásunk eredetére.

Bővebben: 20 éves a csíksomlyói passiójátékIdén ünnepli a Csíksomlyói Passió Csoport 20 éves jubileumi évfordulóját. A passiót először 1996 virágvasárnapján mutatták be a helybéli fiatalok Svella Adél balett-tanárnő rendezésében. A következő tíz évben az előadás mindig két helyszínen volt látható: virágvasárnap a csíksomlyói kegytemplom előtt és pünkösdszombaton a Kis- és a Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben a Hármashalom oltárnál.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS