Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a templom előtti parkban lehet.

 

  • 1.      Főegyházmegyénk valamennyi templomában február 26-án az ifjúság pasztoráció részére. Adományaikat a Szenvedő Jézus kápolnánál lévő perselybe helyezhetik el, amelyet Isten fizessen mindenkinek vissza az ő kegyelmi adományiból.

  • 2.      Március 1-jén Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap. Hamvazással egybekötött szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek.

  • 3.      Nagyböjt péntekjein negyed 6 órától, az esti szentmisék előtt keresztúti ájtatosságot végzünk. Az előző évekhez hasonlóan várjuk kisebb csoportok jelentkezését, akik a keresztút elmélkedéseit felolvassák. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

  • 4.      Március 4-én elsőszombat. Az ünnepélyes Mária-köszöntő este 6 órakor kezdődik.

  • 5.      Előre hirdetjük, hogy március 7-én, 8-én és 9-én nagyböjti triduum lesz a kegytemplomban. A lelkigyakorlatos estek elmélkedéseit Gegő Julianus ferences atya vezeti.

TAMÁS József segédpüspök úr köszöntése

  20 éve püspök Tamás József általános helynök úr  Tíz évvel ezelőtt így köszöntöttem Tamás püspök urat, és ez a köszöntés most – a huszadik évfordulón – is időszerű: Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt – főegyházmegyénk általános helynökét és Valabria címzetes püspökét – 1997. március 1-jén szentelték püspökké a Csíksomlyói Szűzanya kegytemplomában. Nem is lehetett volna másképpen, mert a Madéfalván született, Csíszentsimonban felnőtt csíki gyermek a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt áll. Azt kértem, hogy a segédpüspök Székelyföldön székeljen, mert a főegyházmegye híveinek kétharmada ott él. Ő pedig Csíkszeredát választotta, hogy Csíksomlyó mellett lehessen.

 

 1.   Bővebben: Hirdetés - évközi 4. vasárnapján 1. Február 2-án, csütörtökön Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának az ünnepe. Gyertyaszenteléssel egybekötött szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek. A fél 11 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a Megszentelt élet világnapját a kegyhelyre zarándokló szerzetesekkel és szerzetesnővérekkel. A találkozó háromnegyed 10-től Szentségimádással kezdődik, utána szentmise, majd szentmise után egy segítő nővér, egy klarissza nővér és egy pálos testvér tanúságot tesz a hivatásukról, bemutatva rendjük lelkiségét. E szentmisére hívjuk a kedves híveket is, ünnepeljenek velünk együtt.

2.      2. Február 3-án elsőpéntek és Szent Balázs vértanú püspök emléknapja. E napon a szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük a híveket.

3.  Február 4-én elsőszombat, az ünnepélyes Mária-köszöntő este 6 órától kezdődik.

1.      December 25-én Urunk születésének főünnepén a fél 11 órakor kezdődő szentmise után lesz a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusának immár hagyományos karácsonyi koncertje.

2.      December 26-án Szent István első vértanú ünnepén szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek. Ugyanezen a napon lesz este 7 órától Role Együttes karácsonyi koncertje.

3.      December 30-án, pénteken Szent Család ünnepe. Szentmisék reggel fél 8 és este 6 órától lesznek. E napon Főegyházmegyénk templomaiban a családpasztoráció támogatására gyűjtés lesz.

4.      December 31-én, szombaton este 6 órakor kezdődik az év végi hálaadó szentmise. E napon éjjel fél 12-től fél 1-ig nyitva lesz a kegytemplom, ahol imával búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük az újesztendőt.

5.      Január 1-jén Újév napján, Mária Istenanyaságának az ünnepén a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek.

6.      Főpásztorunk karácsonyi körlevele:

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Amikor leborulunk a betlehemi jászol előtt, hálát adunk a jó Istennek a megváltás nagy művéért, és benne azokért a kegyelmi adományokért, amelyekkel ebben az esztendőben

 

1.      December 18-án, vasárnap du. 5 órától Szentségimádás lesz.

2.      Megérkezett a kegytemplomba a Betlehemi-láng. Aki szeretné meggyújtani mécsesét az, megteheti a szentmise után az oltáron lévő gyertyáról. Mécseseket a kegytárgyüzletben vásárolhatnak.

3.      December 24-én, szombaton reggel fél 7 órától Roráté-szentmise lesz. Ugyanezen a napon de. 10 órától du. 4 óráig szentgyónási lehetőség lesz a sekrestyében.

4.      December 24-én éjjel fél 12-kor kezdődik az Árvácska Együttes karácsonyi koncertje. Éjjel 12 órakor kezdődik az éjféli szentmise.

5.      December 25-én Urunk születésének főünnepén szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órakor lesznek. Ugyanezen a napon a fél 11 órakor kezdődő szentmise után lesz a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusának immár hagyományos karácsonyi koncertje.

6.      A kegytárgyüzletben megvásárolható a Csíksomlyói kegytemplom Kórusának a 2015-os karácsonyi koncertjének CD lemeze.

1.      December 8-án, csütörtökön Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, szentmisék a kegytemplomban reggel fél 7 órától, fél 11 órától és este 6 órától lesznek.

2.      December 9-én, pénteken az este 7 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében zárják be Márton Áron emlékévet. A szentmise után a Hargita Megyei Művészeti Népiskola kamarazenekarának és kamarakórusának koncertje lesz. Az emlékévet záró ünnepségre várjuk a híveket.

Bővebben: Hirdetések Advent I. vasárnapján

       1. November 27-én Főegyházmegyénk templomaiban Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kötődő Caritas gyűjtés van az idős és beteg testvéreinket segítő otthoni beteggondozó szolgálat tevékenységének támogatására. Adományaikat a Szenvedő Jézus oltáránál található perselybe helyezhetik el, amelyet Isten fizessen mindnyájuknak.

           2. November 28-tól, hétfőtől kezdődnek a Roráté szentmisék, amelyeknek időpontja köznapokon reggel fél 7 óra.

Bővebben: Évközi XXXIV. vasárnap hírdetése1.      November 20-án, vasárnap du. 5 órától Szentségimádás lesz.

2.      November 27-én, jövő vasárnap Advent első vasárnapja. Az adventi koszorún az első gyertyát a fél 11 órakor kezdődő szentmisén fogjuk meggyújtani.

3.      Ugyanakkor jövő vasárnap Főegyházmegyénk templomaiban Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kötődő Caritas gyűjtés lesz az idős és beteg testvéreinket segítő otthoni beteggondozó szolgálat tevékenységének támogatására.

4.      Megérkeztek a 2017-es fali-, zseb-, és könyvnaptárak, amelyek a kegytárgyüzletben megvásárolhatóak.

Bővebben: Évközi XXXIII. vasárnap hírdetése          November 20-án, jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, egyben az irgalmasság szentévének is záróünnepe. E napon a fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében fogjuk bezárni az irgalmasság szentévét és a szent kaput. A szentévet bezáró ünnepségre várjuk a híveket!

1.     Kedden, November 1.-én Mindenszentek ünnepe. A szentmisék ünnepi sorrendben lesznek, reggel 8, fél 11 és este 6 órakor.

 2.     November 1-8 között mindennap teljes búcsút nyerhetünk, amelyet felajánlhatunk elhunyt szeretteinkért. Feltétel: temető meglátogatása, ima az elhunytakért, gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára.

Mindenszentek délutánjától, halottak napján éjfélig templom, vagy kápolna meglátogatásával is elnyerhető a teljes búcsú. A feltételek a fentebb felsoroltak.

A csíksomlyói ferences kolostor konyhájára szakácsnőt alkalmazunk. A konyhai munkában szerzett szakképesítés-, tapasztalat előnyt jelent. Nyolc órás munkakör, fizetés az érvényben levő törvényes előírások szerint. Az érdeklődök, napközben a portán adhatják le, saját kézzel irt önéletrajzukat, amelynek tartalmaznia kell a személyi adatokat, elérhetőséget, eddigi munkahelyeket és a megokolást, hogy miért szeretné betölteni ezt az állást. A jelentkezőket telefonon értesítjük az eredményről.

 

Bővebben: Évközi XVII. vasárnap hírdetése1.      Október 3-tól a kegytemplomban az esti szentmisék este 6 órától kezdődőnek.

2.      Október 3-án, hétfőn emlékezünk meg Assisi Szent Ferenc Atyánk tranzitusáról – égbe költözéséről. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik. E szentmisére várjuk a híveket is, ünnepeljünk és imádkozzunk együtt.

Bővebben: Zarvanytsya, a lelki kikötő - Európai Máriás Háló Ukrajnában2016. szeptember 20–21. között került sor a nyugat-ukrajnai Zarvanytsyában a Mária- és nemzeti kegyhelyeket tömörítő Európai Máriás Háló évente megrendezett, tizennegyedik konferenciájára. A görögkatolikus szertartású zarándokközpont meghívásának a huszonegy tagot számláló szervezetbőlCzestochowa (Lengyelország), Csíksomlyó (Románia), Einsiedeln (Svájc), Knock (Írország), Levoca, azaz Lőcse (Szlovákia), Lourdes (Franciaország), Máriapócs és Mátraverebély-Szentkút (Magyarország), Vilnius (Litvánia) és Walsingham (Nagy-Britannia)képviselői tettek eleget. A csíksomlyói kegyhelyet fr. Urbán Erik templomigazgató és alulírott képviselték.

Bővebben: Szakrális Művészetek Hete Csíksomlyón

A program időpontja: 2016. szeptember 12 – 17.
A programok helyszíne: CSÍKSOMLYÓ
A program fővédnöke: Nm. és Ft. TAMÁS JÓZSEF segédpüspök
 
ARS SACRA Szakrális Művészetek Hete a Kulturális Örökség Napokhoz kapcsolódóan Budapesten indult 2007-ben. A magyarországi programok mellett a rendezvény mára a Kárpát-medencére is kiterjedt. E témában Erdélyben az első kezdeményezésként – a CSÍKSOMLYÓI SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE rendezvény sorozattal – az idén szeretnénk csatlakozni a magyarországi ARS SACRA – Szakrális Művészetek Fesztiválhoz, amelynek része a NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA is.

Kisboldogasszony ünnepe és a Mária neve búcsú

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony, vagyis Szűz Mária születésének ünnepén a szentmisék a csíksomlyói kegytemplomban reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor kezdődnek.

Szeptember 11–12-én van az őszi Mária neve búcsút. A szentmisék mindkét napon ünnepi sorrendben, reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

Bővebben: Fontosabb információk zarándokok részéreSzentmisék rendje: vasárnapokon és ünnepnapokon: 8,00, 10,30, 18,00; hétköznapokon: 7,30 és 18,00.

Szentgyónási lehetőség a szentmisék előtt a kegytemplom-pápai kisbazilika sekrestyéjében.

Zarándokokat, csoportokat az év minden napján fogadunk, a szentmise bemutatására helyet biztosítunk. Kérjük, jelezzék előre érkezésüket a kegyhelyen ITT.

Szentségkiszolgáltatásoknak a rendje a csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilikában ITT.

A csíksomlyói kegyhely búcsús programja 2017-ben ITT.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS