Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a templom előtti parkban lehet.

Advent II. vasárnapjának hírdetése

1.      December 8-án, csütörtökön Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, szentmisék a kegytemplomban reggel fél 7 órától, fél 11 órától és este 6 órától lesznek.

2.      December 9-én, pénteken az este 7 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében zárják be Márton Áron emlékévet. A szentmise után a Hargita Megyei Művészeti Népiskola kamarazenekarának és kamarakórusának koncertje lesz. Az emlékévet záró ünnepségre várjuk a híveket.

 

3.      Az Etalon kiadó gondozásában megjelenő Sugárzó életek – szentek életét bemutató sorozatban – újabb filmek jelentek meg. A DVD-ék a kegytárgyüzletben jutányos áron megvásárolhatóak.

4.      Választási körlevél

D. a J. Kr.!

Főtisztelendő Testvéreim!

Kedves Keresztény Hívek!

 

Négyévenként megismétlődő esemény, hogy urnához hívják országunk választásra jogosult polgárait. Ilyenkor szenátorokat és képviselőket választunk a törvényhozásba.

Szokás szerint megismétlem felhívásomat Kedves Híveimhez.

Minden jóakaratú, nemzetének jövőjéért és egyházának sorsáért felelősséget érző katolikus hívő járuljon az urnákhoz és szavazzon, mert ez nemcsak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség is.

A II. Vatikáni Zsinat tanítja:  „A közjó érdekében mindenkinek nem csupán joga, hanem kötelessége élni a szavazás lehetőségével!” (Gaudium et spes 75.).

Isten Szolgája Márton Áron püspök 1947. október 26-án kelt, VIII. számú kör-levelében így figyelmeztet: „Nem ülhetünk ki az útszélre, hogy a zajló élet folyását kívülről figyeljük. Nem zárkózhatunk be a templomba sem, hogy azt, ami a piacokon történik, ne lássuk. Az események az életünkön mennek keresztül, tehát ami történik, nemcsak a világ dolga, hanem a mi dolgunk is.”

Mint mindig, most is azt kérjük kedves Híveinktől, hogy menjenek el szavazni és lelkiismeretük szerint olyan személyekre adják szavazatukat, akikről tudják, hogy Egyházunk és népünk érdekeit védik, az egységet ápolják. Olyan jelöltekre, akik már bizonyítottak az elmúlt években, és a sok külső és belső támadás ellenére is hűek maradtak népünkhöz.

Korunk emberét egyre inkább a lét-bizonytalanság jellemzi. A kiábrándultság, széthúzás és csalódottság napjaiban arra hívom fel híveink és minden jó akaratú ember figyelmét, hogy életünk csak részben magánügy: szavainkkal és döntéseinkkel beírjuk magunkat egymás életébe. Szavaink, döntéseink mindig közösségünk ügyét is alakítják, életünk minőségét formálják. Éppen ezért jogunk és erkölcsi kötelességünk gyermekeinknek felelősségteljes, népünk és nemzetünk értékeit hűséggel és becsülettel ápoló világot átadni, amelybe leadott voksaink, szenátorokra és képviselőkre vonatkozó választásaink is beletartoznak.

Az utóbbi idők történései megértették velünk, hogy összefogás nélkül, eredménytelen minden fáradozásunk. Mindannyian látjuk a nagy veszélyt, hogy az eddigi eredmények még visszafordíthatók, ha nincs erős jelenlét a parlamentben és nem képviselik kisebbségi népünk érdekeit ott, ahol rólunk, életünkről és jövőnkről is döntenek.

Bízom kedves Híveim felelős döntésében, hogy felül tudnak emelkedni a hangztos ígérgetéseken, és a megtévesztő szólamok ellenére is, jövőnk, megmaradásunk és népünk képviselete érdekében adják le szavazatukat december 11-én.

Ehhez küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.

 

György érsek

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS