Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a templom előtti parkban lehet.

Hirdetések Virágvasárnap

 • A mai nap a szentmisék után a szentsír és a kegytemplom díszítésére gyűjtünk. Adományaikat a kitett perselybe helyezhetik el, amelyeket előre is köszönünk.

  Nagyheti szertartások

  Nagycsütörtökön: Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai) lesz, este 6 órától kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére, szentmise után virrasztás lesz a kegytemplomban. 

   Nagypénteken:
  Hajnali 5 órától keresztút lesz a Jézus-hágón. Gyülekező a Jézus-hágóhoz vezető úton.
  Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai). Délelőtt 10 órától délután 4 óráig gyóntatás lesz a kegytemplom sekrestyéjében. Este 6 órától kezdődik a nagypénteki szertartás. A nagypénteki perselyadományokat a szentföldi Ferences kusztódia és a szentföldi keresztények megsegítésére továbbítjuk. 
 • Nagyszombaton:
  Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai). Délelőtt 9 órától este fél 8 óráig csendes Szentségimás lesz a szentsírnál. Aki tud egy óra szentségimását vállalni, az kérjük iratkozzon fel a sekrestyében. Délelőtt 10 órától délután 4 óráig gyóntatás lesz a sekrestyében. Este 8 órától kezdődik a nagyszombati szertartás amelyet a feltámadási körmenet követ. A feltámadási szertartásra kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal gyertyát.
 • Húsvétvasárnap:
  Reggel 7 órától illetve a 8 órás szentmise után ételszentelés lesz. Szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órától lesznek.
A nagyhét pontos programját megtalálják a hirdetőtáblán is.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS