Hirdetések. Mindenszentek főünnepe. 2020

Kategória: Aktuális Hirdetések Találatok: 257

Hirdetések. Mindenszentek főünnepe. (Évközi 31. vasárnap) 2020. november 1.

 

November 2. Hétfő. Halottak napja.
November 4. Szerda. Borromeo Szent Károly püspök. Emléknap.
November 5. Csütörtök. Szent Imre herceg. Ünnep.
November 7. Elsőszombat. Az ünnepélyes Mária-köszöntőt megtartjuk a jelenlegi járványügyi előírások betartásával. Ennek érdekében a kedves hívek figyelmét a következőkre hívjuk fel:
- az előírások értelmében, a vallási eseményeken csak az azok helyszínéül szolgáló településen élők vehetnek részt, más településekről érkező zarándokok nem. Ez vonatkozik a kegytemplomunkban bemutatott minden Szentmisére és más liturgikus cselekményekre. A törvény figyelembe nem vételét az állam bünteti.
- a kegytemplomban és a kegytemplom előtti parkban is kötelező a védőmaszk viselése, a 2 m szociális távolság betartása és a kézfertőtlenítés (vegyük figyelembe, hogy a Szentáldozás kézbe történik!).
Bátorítjuk a kedves testvéreket, hogy nap mint nap imában forduljanak az Úrhoz és a Csíksomlyói Segítő Szűzanyához, hogy ezáltal megerősödve a hitben, reményben és szeretetben, odafigyeljünk az idők jeleire, gyakoroljuk a testvéri szeretetet és megtartsuk a járványügyi előírásokat.   
Ft. Göthér Gergely plébános atya megbízásából hirdetjük, hogy ma, november 1-én, délután a csíksomlyói temetőben a "halottakról való megemlékezés szertartást" 16.00 órai kezdettel a ravatalozó előtt tartják!
A kedves hívek figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a legújabb járványügyi előírások értelmében, a vallási eseményeken csak az azok helyszínéül szolgáló településen élők vehetnek részt, más településekről érkező zarándokok nem. Ez vonatkozik a kegytemplomunkban bemutatott minden Szentmisére és más liturgikus cselekményekre. A törvény figyelembe nem vételét az állam bünteti.
A Szentszék a világjárvány rendkívüli körülményeire alkalmazza a mindenszentek ünnepéhez és a halottak napjához kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének feltételeit. Ennek értelmében az elhunyt hívek javára szolgáló teljes búcsú elnyerésének lehetőségét a Szentszék meghosszabbította egész november hónapra:
a) A november 1–8. közötti időszak egyes napjaira megengedett teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak és legalább lélekben imádkoznak az elhunytakért – áthelyezhető a hónap más napjaira is. Az egyes hívő szabad választására van bízva, hogy melyik lesz ez a nyolc nap, és nem szükséges, hogy ezek a napok egymást kövessék.
b) A halottak napjához, november 2-hoz kötött teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik templomot vagy kápolnát látogatnak és ott elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet – nemcsak ezt a napot megelőző vagy követő vasárnapra, illetve mindenszentek főünnepére helyezhető át, hanem az egyes hívő szabad döntése alapján, november hónap bármely más napjára is.
Az öregek és betegek, illetve mindazok, akik súlyos okból nem hagyhatják el otthonukat szintén elnyerhetik a teljes búcsút. Ennek előfeltétele, hogy lélekben egyesüljenek a többi hívővel, szakadjanak el a bűntől és álljon szándékukban, hogy az első lehetséges alkalommal teljesítsék a három megszokott feltételt (gyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára való ima). A búcsú elnyerése számukra úgy történik, hogy Jézus vagy a Szűzanya képe előtt végeznek imádságot az elhunytakért, illetve élhetnek azzal a lehetőséggel is, hogy valamilyen irgalmas cselekedetet végeznek, felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és viszontagságait.

 

 

 

 Istenem és minden! Béke és jóság!