PÁPALÁTOGATÁS ÉS PÜNKÖSDI BÚCSÚ CSÍKSOMLYÓN A HIVATÁSOK ÉVÉBEN

Kategória: Aktuális Hirdetések Találatok: 6265

    PÁPALÁTOGATÁS ÉS PÜNKÖSDI BÚCSÚ CSÍKSOMLYÓN A  HIVATÁSOK ÉVÉBEN

    Amint azt   2019.   január  11-én délben   Alessandro   Gisotti,   a Szentszéki   Sajtóiroda ideiglenes igazgatója közzétette: „Őszentsége, Ferenc pápa, elfogadva Románia elnökének, az állami hatóságoknak és a romániai katolikus egyháznak a meghívását, apostoli látogatást tesz az országban május 31-től június 2-ig azzal a céllal, hogy meglátogassa Bukarest, Jászvásár és Balázsfalva   városait,   valamint   a   csíksomlyói   Szűz   Mária-kegyhelyet.   A   programot   a megfelelő időben közzéteszik.”

    A Szentszék és a Gyulafehérvári Főegyházmegye híradása nyomán közöljük, hogy Ferenc   pápa   csíksomlyói   látogatására   2019.   június   1-jén   kerül   sor,   amelynek   a főegyházmegyei koordinátora ft. Sajgó Balázs, a Caritas lelkiigazgatója, a liturgiáért felelős megbízott Urbán János P. Erik OFM érseki helynök, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója, a médiafelelős pedig ft. dr. Oláh Zoltán intézetigazgató, teológiai tanár, kanonok lesz.

    Ferenc   pápa   csíksomlyói   látogatásának   részletes   programját   a   romániai   látogatás programjának megjelenése nyomán, későbbi időpontban közöljük.

    A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a hivatások éve van. Ennek jegyében kerül sor 2019. június 7–10. között a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, amelynek a mottója: „Íme, az Úr szolgálóleánya” (Lk 1,38). A búcsú liturgikus programja a következő:

    • Június 7-én, pénteken az este 7 órától kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás lesz.

    •  Június   8-án,   szombaton   reggel   7-kor   és   8-kor,   valamint   este   7   órakor   lesznek szentmisék a kegytemplomban. A papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt kísérő kordon délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről az   ünnepi   szentmise   helyszínére,   a   Kis-   és   a   Nagysomlyó   hegyek   közötti   nyeregbe   a Hármashalom oltárhoz, ahol az ünnepi búcsús szentmise délután fél 1-kor kezdődik.

    • Június 9-én, vasárnap, pünkösd ünnepén a kegytemplomban reggel 7-kor és 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7-kor lesznek szentmisék.

    • Június 10-én, hétfőn, pünkösd másodnapján reggel 8-kor, délelőtt 11-kor és este 7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban.