Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a templom előtti parkban lehet.

Hirdetések Szentháromság vasárnapján

1.      Június 13-án, kedden Páduai Szent Antal ünnepe. Szentmisék a csíksomlyói kegyhelyen: reggel 8 órától szentmise a  kegytemplomban. Alkalmas idő esetén fél 10 órakor indulunk körmenetben a Kissomlyó hegy oldalán lévő Szent Antal  kápolnához, ahol fél 11 órakor kezdődik a szentmise. Eső estén a szentmise a kegytemplomban lesz.  Este 7 órától a kegytemplomban tartandó szentmise keretében áldjuk meg a gyermekeket.

2.   Június 15-én, csütörtökön Úrnapja, Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentmisék 8, fél 11 és este 7 órától lesznek. Az Úrnapi körmenetet a kegytemplom előtti téren jövő vasárnap a fél 11 órakor kezdődő szentmise után tartjuk meg.

3.   A székelyudvarhelyi Ferences fiú Kollégiumba az idén is olyan VIII osztályt végzett diákok nyerhetnek felvételt, akik elsősorban katolikusok, valamint katolikus nevelésben részesültek, és ez mindenekelőtt előnyt élvez, úgy a családban, mint a fiatal életében, és ugyanakkor hajlandók és nyitottak arra, hogy a kollégium belső életét, valamint programját elfogadják, és aszerint is akarnak élni. A fentiek figyelembe vételével a kollégium vezetősége a felvételkor különös tekintettel van azokra, akik érdeklődést mutatnak a papi, szerzetesi hivatás iránt, vagy szociálisan hátrányosabb helyzetben lévőkre (árva, félárva, elhagyott, sokgyermekes családból való, anyagilag hátrányos körülmények közt élő fiatal). A kollégium biztosít szállást, étkezést, a ruhaneműk kimosását abban az esetben, ha a kollégium részére valamely munkában részt vett, a tanuláshoz szükséges időt és lehetőséget, valamint a keresztény nevelést, közösségi, meg lelki programokat, és nem utolsó sorban családias légkört és hangulatot. Mivel a kollégium befogadó képessége nem nagy, ezért kérjük azon családokat, akik gyereküket a ferences bentlakásban szeretnék, mielőbb jelentkezzenek, hogy időben visszajelzésben részesüljenek, hogy gyerekük felvételt nyert-e a bentlakásba! 

A jelentkezéshez szükség iratok: 

-          ajánlás a lelkipásztor részéről, 

-          fénymásolat a személyazonosságiról, 

-          fénymásolat a születési igazolásról 

-          fénymásolat a szülők személyi igazolványáról 

-          fénymásolat a szülők házassági igazolványáról (állami)

-          igazolás a család anyagi helyzetéről, jövedelméről, 

-          jelentkezési adatlap kitöltése-, leadása 

-          orvosi igazolás, esetleges diéták 

-          kis fénykép (ellenőrzőbe való)

Elérhetőségeink:

 Ferences Kolostor  535600 – Székelyudvarhely, Tamási Áron u. 2 szám

 Tel: 0740 865-546 – Kristóf testvér, vagy 0266 213-016

 Facebook: Seraficum ofm

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS