Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

·       Szeptember 20., Hétfő. Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk. Emléknap.
·       Szeptember 21., Kedd. Szent Máté apostol és evangélista. Ünnep.
·       Szeptember 23., Csütörtök. Pietrelcinai Szent Pió.  Emléknap.
·       Szeptember 24., Péntek. Szent Gellért püspök és vértanú. Emléknap.
·      Szeptember 26., Évközi 26. vasárnap. Szentírás vasárnapja. Főegyházmegyei gyűjtés a Szentírás üzenetének terjesztésére. A Szentmisék végén megáldjuk és megszenteljük a Szentírásokat és gyermek-bibliákat.
A jövő vasárnapi Szentmisében fogunk megemlékezni a kegyhely elhunyt rendezőiről.   
·      Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik szombaton a kegytemplom őszi nagytakarításában segédkeztek! Isten fizesse! 
·       Október hónap, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja, ezért az esti Szentmisék előtt 17.15-től a kegytemplomban elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várjuk a kedves családok és imacsoportok jelentkezését a rózsafüzér ima vezetéséhez. Iratkozni a sekrestyében lehet.
 
 
Fejlődésben, eredményekben és örömökben gazdag tanévet a diákoknak!
Sok-sok erőt, türelmet és lelkesedést a szülőknek és tanároknak!

 

·       Szeptember 13., Hétfő. Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító. Emléknap.
·       Szeptember 14., Kedd. A Szent Kereszt felmagasztalása. Ünnep.
·       Szeptember 15., Szerda. A Fájdalmas Szűzanya. Emléknap.
·       Szeptember 16., Csütörtök. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk. Emléknap.
·       Szeptember 17., Péntek. Assisi Szent Ferenc atyánk stigmatizációja. Ünnep.
·    Szeptember 19., Évközi 25. vasárnap. A 10.30-tól kezdődő Szentmise keretében, az új iskolai tanévet a Gondviselő Isten és a Csíksomlyói Segítő Szűzanya oltalmába ajánljuk! A Szentmise végén külön fogjuk megáldani a tanárokat, a diákokat és tanszereiket, ezért bátorítjuk a diákokat, hogy hozzák magukkal iskolatáskájukat és tanszereiket!
·      Szombaton, szeptember 18-án, délelőtt 10-órától lesz a kegytemplom őszi nagytakarítása! Számítunk a kedves hívek segítségére! 
·       Október hónap, a Rózsafüzér Királynőjének hónapja, ezért az esti Szentmisék előtt 17.15-től a kegytemplomban elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várjuk a kedves családok és imacsoportok jelentkezését a rózsafüzér ima vezetéséhez. Iratkozni a sekrestyében lehet.
 
Fejlődésben, eredményekben és örömökben gazdag tanévet !
Bővebben: Évközi 23. vasárnap             Szeptember 7., kedd.        Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk. Ünnep
Szeptember 8., szerda. Szűz Mária születése. Kisboldogasszony. Ünnep. A Szentmisék a kegytemplomban ünnepi sorrendben lesznek: 8.00. 10.30 és 18.00-órától.
·     Szeptember 12., vasárnap. A Kegytemplom őszi Szűz Mária Szent Neve búcsújának ünnepe. A Szentmisék a kegytemplomban ünnepi sorrendben lesznek: 8.00. 10.30 és 18.00-órától.
·     Szeptember 5-12. között Budapesten kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus. Ennek jegyében hétfőtől vasárnapig a Kegytemplomban az esti Szentmisék előtt 17-órától Szentségimádást tartunk, amire szeretettel várjuk mindnyájukat. Bátorítunk mindenkit, hogy valljuk meg közösen hitünket és imádjuk az Oltáriszentségben közöttünk lakozó és minket saját testével és vérével tápláló Jézus Krisztust!    

Bővebben: Évközi 21. vasárnap Augusztus 24., kedd. Szent Bertalan apostol. Ünnep.

Augusztus 25., szerda. Szent IX. Lajos király. Ferences emléknap.

•    Augusztus 26., csütörtök. Czestochowai Szűzanya. Emléknap.

•    Augusztus 27., péntek. Szent Mónika. Emléknap.

•    Augusztus 28., szombat. Szent Ágoston püspök és egyháztanító. Emléknap.

Áldott és békés hetet!
A Csíksomlyói Segítő Szűzanya könyörögj érettünk !

Bővebben: Nagyboldogasszony·       Délután 17-órától Szentségimádás a kegytemplomban a család felelős férfi tagjaiért.

 

·       Augusztus 19., csütörtök. Szent Bernát apát és egyháztanító. Emléknap.

 

·       Augusztus 20., péntek. Szent István király. Főegyházmegyénk alapítója és Erdélyi Ferences Rendtartományuk védőszentje. Főünnep.

A 18:00-órától kezdődő ünnepélyes Szentmisét Fr. Urbán Erik tartományfőnök fogja bemutatni a rendtartomány számos testvérével együtt, akik jelen lesznek a provinciai nagytalálkozóján. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket, hogy velünk együtt imádkozzanak és ünnepeljenek.

 

·       Augusztus 21., szombat. X. Szent Piusz pápa. Emléknap.

 

Mindannyiuknak kívánunk egy kegyelmekben gazdag hetet!

A Csíksomlyói Segítő Szűzanya oltalmazza önöket!   

 

Pax et bonum!

 
Bővebben: Évközi 19. vasárnap

·       Augusztus 9., hétfő. A Keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta szűz és vértanú.
 
·       Augusztus 10., kedd. Szent Lőrinc diakónus és vértanú. Ünnep.
 
·       Augusztus 11., szerda. Assisi Szent Klára szűz. Ünnep.
 
·       Augusztus 13., péntek. XI. Boldog Ince pápa. Emléknap.
 
·       Augusztus 14., szombat. Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú. Emléknap.
 
·       Augusztus 15., vasárnap. Szűz Mária mennybevétele. Nagyboldogasszony. Parancsolt főünnep.
Ezen a napon a Mária Út Egyesület, zarándoklatot szervez a Mária Út teljes szakaszán, Mariazelltől - Csíksomlyóig a család felelős férfi tagjaiért. Ebből az alkalomból 17-órától a kegytemplomban - a zarándokok számára is Szentségimádás lesz és 18-órától ünnepi Szentmise. Mindenkit szeretettel várunk!
 
 Pax et bonum!
Deus meus et omnia!
Bővebben: Évközi 18. vasárnap Augusztus 2., hétfő. Angyalos Boldogasszony. A Kegytemplom Porciunkula búcsúünnepe. Ferences ünnep. Szentmisék: 7.30 és 18.00-órától.
 
·       Augusztus 4., szerda. Vianney Szent János Mária áldozópap. Emléknap.
 
·       Augusztus 6., elsőpéntek. Urunk színeváltozása. Ünnep. Szentmisék: 7.30 és 18.00-órától.
 
·       Augusztus 7., elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária – köszöntő. 16-órától kezdődnek az imaórák, 18.00-órától ünnepélyes Szentmise, rózsafűzér és gyertyás körmenet a kegytemplom előtt. Ezt követően templom takarítás.  
 
Pax et bonum!
 Bővebben: Évközi 16. vasárnap
2021. július 18. · A szentmisét követően az ARS PRO TOTO énekegyüttes előadásában a „Vos amici mei estis” című koncertre várjuk Önöket a Kegytemplomban. Az idén megalakult Ars pro Toto énekegyüttes csíki zenetanárokból áll, céljuk feleleveníteni és újragondolni a Kájoni János által kijelölt útvonalat, amely a nyugat-európai zene erdélyi átörökítését szorgalmazza.
· Ma délután 5.00-órától Szentségimádás lesz a Kegytemplomban.
· Július 21., szerda. Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító. Ferences emléknap.
· Július 22., csütörtök. Szent Mária Magdolna. Ünnep.
· Július 23., péntek. Szent Brigitta szerzetesnő. Európa társvédőszentje. Ünnep.
· Július 24., szombat. Árpád-házi Szent Kinga szűz. Emléknap.
Pax et bonum!
· Július 15., csütörtök. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító. Ferences ünnep.
· Július 18., évközi 16. vasárnap. A 10.30-as Szentmisét követően Kájoni János egyházzenei műsor a kegytemplomban.
17.00-órától Szentségimádás.
· Szeretettel ajánljuk a fiatalok figyelmébe ferences nyári programjainkat:
Ferences Ifjúsági Zarándoklat (FerIZa) – július 28 – augusztus 2. Útvonal: Esztelnek – Csíksomlyó.
Ferences Biciklitúra (FerBit) – július 28 – augusztus 1. Útvonal: Torockó – Csíksomlyó. Részleteket a Ferences programok – facebook oldalon találhatnak.
Pax et bonum!
Bővebben: Évközi 14. vasárnapJúlius 3. és 18. között Rómában, a Kapucinus Ferences Testvérek Brindisi Szent Lőrinc Nemzetközi Kollégiumában tartják a Kisebb Testvérek általános nagy káptalanját, amelyet a kedves hívek ima szándékéba ajánlunk.
http://romkat.ro/2021/07/02/ujitsuk-meg-jovokepunket-es-oleljuk-at-a-jovonket
•    Június 28., hétfő. A gyulafehérvári főszékesegyház felszentelési évfordulója. Ünnep.

•    Június 29., kedd. Szent Péter és Szent Pál apostolok. Főünnep.
Szentmisék sorrendje a Kegytemplomban: 8.00, 10.30 és 18.00.
A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom búcsúünnepét fél egytől tartják.   

•    Július 2., péntek. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Sarlós Boldogasszony. Kegytemplomunk búcsú ünnepe.
Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.

•    Július 3., elsőszombat. Szent Tamás apostol. Ünnep.
Az ünnepélyes Szűz Mária – köszöntőt megelőzik a 16.00-órától kezdődő imaórák. 18.00-órától ünnepi Szentmise, rózsafűzér és gyertyás körmenet.

•    Főegyházmegyénkben ezen a napon történik a péterfillérek gyűjtése. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. Az erre a célra kijelölt perselyt megtalálják a kórus alatt, a kijárat közelében. Isten fizesse adományaikat! 

•    Szeretettel ajánljuk a fiatalok figyelmébe ferences nyári programjainkat:
Ferences Ifjúsági Zarándoklat (FerIZa) – július 28 – augusztus 2. Útvonal: Esztelnek – Csíksomlyó.
Ferences Biciklitúra (FerBit) – július 28 – augusztus 1. Útvonal: Torockó – Csíksomlyó.  
Részleteket a Ferences programok – facebook oldalon találhatnak.
•    2021. július 24-én megrendezésre kerül az 1971-ben született csíksomlyói és csobotfalvi kortárstalálkozó. Jelentkezni lehet július 10.

Pax et bonum!
•    Ma délután 5-órától Szentségimádást tartunk a Kegytemplomban.
A mai nap a Salvator kápolna – Örökös szentségimádási napja. A plébánia 13.00 órától – délután 17.00 óráig szentségimádási órákat tart. 17-órától záró Szentmise. Mindenkit szeretettel várnak.

•    Június 21., hétfő. Gonzága Szent Alajos szerzetes. Emléknap.
Az esti Szentmisét és zsolozsmát követően 7-órától orgonakoncert lesz a Kegytemplomban, amit a Nagy István Művészeti Középiskola 11., illetve 9. osztályos tanulói fognak tartani. Mindenkit szeretettel várunk!

•    Június 24., csütörtök. Keresztelő Szent János születése. Főünnep.

•    Június 26., szombat. Szent Ireneusz püspök és vértanú. Emléknap.

•    Június 27., vasárnap. Főegyházmegyénkben ezen a napon történik a péterfillérek gyűjtése. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják.

Pax et bonum!
Bővebben: Évközi 12. vasárnap
·       Június 15., kedd. Árpád-házi Boldog Jolán. Ferences emléknap.
·       Június 20., vasárnap. A kegytemplomban 17-órától Szentségimádást tartunk.
Egyben ez a nap a Salvator kápolna – Örökös szentségimádási napja. A plébánia 13.00 órától – délután 17.00 óráig szentségimádási órákat tart. Mindenkit szeretettel várnak.

 

·       A Csíksomlyói Kegytemplomban – Pápai Kisbazilikában kiállítás nyílt Ferenc pápa Csíksomlyón tett apostoli útjának 2. évfordulója alkalmából. A kiállítás kifejezi hálánkat, hogy Isten gyermekei és a Katolikus Egyház tagjai lehetünk, hálánkat a Szentatya Csíksomlyón tett látogatásáért, amivel megerősített bennünket őseink szent hitében, és ajándékáért, az arany rózsáért, amivel megajándékozta a Csíksomlyói Segítő Szűzanyát.
A kiállításon megtekinthetők azok a tárgyak, amiket Ferenc pápa a Csíksomlyón bemutatott Szentmise alkalmával használt, mint pl. miseruha, püspöksüveg, papi szék, több emléktárgy és kép. Szeretettel ajánljuk mindannyiuk figyelmébe!  
·       Június hónap, Jézus Szentséges Szívének hónapja. Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a Jézus Szíve litániát a világ mai szükségeiért.
·       Szeretettel megkérjük a kedves híveket, akik személyautóval érkeznek a Kegyhelyre, hogy a hét minden napján parkolás céljából használják a kegytemplom parkolóját, ezzel azt szeretnénk, hogy a kegytemplom és kolostor előtti sétány szabadon maradhasson az ide érkező zarándokok számára. Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
 
·       A kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál megvásárolható a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.
Bővebben: Évközi 10. vasárnap•    Június 8., kedd. Prágai szent Ágnes. Ferences emléknap.
Szent Antal nagykilenced (9.)
Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.

•    Június 11., péntek. Jézus szent szíve. Főünnep.

•    Június 12., szombat. Mária szeplőtelen szíve. Emléknap.

•    Június 13., vasárnap, kegytemplomunk Szent Antal búcsúja.
Szentmisék ünnepi sorrendben lesznek: 8.00, 10.30 és 18.00. Az esti Szentmisében Szent Antal közbenjárására megáldjuk a gyermekeket és a hívek által hozott liliomokat. Szeretettel várjuk önöket!

•    A Csíksomlyói Kegytemplomban – Pápai Kisbazilikában kiállítás nyílt Ferenc pápa Csíksomlyón tett apostoli útjának 2. évfordulója alkalmából. A kiállítás kifejezi hálánkat, hogy Isten gyermekei és a Katolikus Egyház tagjai lehetünk, hálánkat a Szentatya Csíksomlyón tett látogatásáért, amivel megerősített bennünket őseink szent hitében, és ajándékáért, az arany rózsáért, amivel megajándékozta a Csíksomlyói Segítő Szűzanyát.
A kiállításon megtekinthetők azok a tárgyak, amiket Ferenc pápa a Csíksomlyón bemutatott Szentmise alkalmával használt, mint pl. miseruha, püspöksüveg, papi szék, több emléktárgy és kép. Szeretettel ajánljuk mindannyiuk figyelmébe!  
    
•    Június hónap, Jézus Szentséges Szívének hónapja. Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafűzért és a Jézus Szíve litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.
Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják a rózsafűzér ima vezetését.

•    Szeretettel megkérjük a kedves híveket, akik személyautóval érkeznek a Kegyhelyre, hogy a hét minden napján parkolás céljából használják a kegytemplom parkolóját, ezzel azt szeretnénk, hogy a kegytemplom és kolostor előtti sétány szabadon maradhasson az ide érkező zarándokok számára. Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

•    A kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál megvásárolható a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.
 
PAX ET BONUM!
Bővebben: Szentháromság vasárnapja Június 1., kedd. Szent Antal nagykilenced (8.) Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.
Nemzetközi gyermeknap. Ezen a napon a Szentmiséket felajánljuk gyermekáldásért, a gyermeket váró családokért és minden gyermekért, hogy Isten tegye teljessé mindannyiukban azt a jót, amit megkezdett, és a Csíksomlyói Segítő Szűzanya oltalmazza őket.  
 
·       Június 3., csütörtök. Krisztus Szent Teste és Vére. (Úrnapja)
Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.
 
·       Június 4., Elsőpéntek     
Június 5., Elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária-köszöntő. 16-órától kezdetét veszik az imaórák. 18-órától Szentmise majd ünnepélyes rózsafüzér. Ünnepélyesen végzett imáinkkal szeretnénk kapcsolódni az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő titkárság világot átfogó ima felhívásához. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, és így éljük át újra Isten megújító szeretetét!
 
·       A mai napon a Csíksomlyói Kegytemplomban – Pápai Kisbazilikában kiállítás nyílik Ferenc pápa Csíksomlyón tett apostoli útjának 2. évfordulója alkalmából. A kiállítás kifejezi hálánkat, hogy Isten gyermekei és a Katolikus Egyház tagjai lehetünk, hálánkat a Szentatya Csíksomlyón tett látogatásáért, amivel megerősített bennünket őseink szent hitében, és ajándékáért, az arany rózsáért, amivel megajándékozta a Csíksomlyói Segítő Szűzanyát.
A kiállításon megtekinthetők azok a tárgyak, amiket Ferenc pápa a Csíksomlyón bemutatott Szentmise alkalmával használt, mint pl. miseruha, püspöksüveg, papi szék, több emléktárgy és kép. Szeretettel ajánljuk mindannyiuk figyelmébe!  

  ·       Június hónap, Jézus Szentséges Szívének hónapja. Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a Jézus Szíve litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.
Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják a rózsafüzér ima vezetését.

·       Szeretettel megkérjük a kedves híveket, akik személyautóval érkeznek a Kegyhelyre, hogy a hét minden napján parkolás céljából használják a kegytemplom parkolóját, ezzel azt szeretnénk, hogy a kegytemplom és kolostor előtti sétány szabadon maradhasson az ide érkező zarándokok számára. Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
 
·       A kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál megvásárolható a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.
 
                                                               PAX ET BONUM!

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS