Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a kolostor folyosóján található szobákban lehet. Április 13-án., kedden elkezdődik a szent Antal nagy kilenced. A szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Bővebben: Jézus-hágóA Kissomlyó-hegy aljától a meredek oldalon út vezet a Salvator kápolnához. Ezen az úton vannak felállítva a keresztút stációi, amelyeket a búcsús nép szívesen jár végig, imádkozva a keresztútat. Jézus hágójának nevezik ezt a székelyek. Vannak közben más régi kőkeresztek is, amelyeket Stációs kereszteknek hívnak és előttük gyakran imádkoznak. A Csíksomlyóra zarándokló nép az egész Kissomlyó hegyét szent hegynek tartja.

Bővebben: A Szent Antal kápolnaAz 1661-es tatárdúlás elől a somlyói kolostorból kimenekült egy Mák János nevű ferences testvér, és elrejtőzött a Kissomlyó hegyének oldalában, a kökénybokrok közé. Onnan nézte végig a tatárok pusztítását.

Bővebben: A Salvator kápolnaA Salvator-kápolna építésére vonatkozó hiteles adat nem áll rendelkezésünkre. Losteiner Leonárd ferences történetíró adatai szerint „Capistrán János és a nagy Hunyadi 1456-ban, a Megváltó átváltozásának napján, augusztus 6-án, a Salvator nevét segélyül híva nyerték meg a csatát”, vagyis a nándorfehérvári győzelem emlékére épült. Az egyhajós, boltozott, négyszögletes szentélyű középkori kápolna a XV. század második felének alkotása. 1680 körül bővítették Mikes Kelemen háromszéki főkapitány és Kálnoki Sámuel erdélyi kancellár támogatásával.

 
Bővebben: A Szenvedő kápolnaA Salvator-kápolna keleti oldalán található a Szenvedő Jézus kápolnája, amely talán az Árpád-korból való. Orbán Balázs így ír e kápolnáról: „Jézus ostorozásának tiszte-etére épült ismeretlen időben.” Írásos feljegyzés csak a 17. századból van, amikor 1661-ben a tatárok lerombolták, és 1678-ben a ferencesek újjáépítették.
A kápolna egy kis fülke, amelynek nyugati oldalán olvasható latin nyelvű falfelírása a szünet nélkül megújuló, áhítatos imára hívja fel a zarándokok figyelmét:
sIne Inter MissIone orodItIs Deo In LoCo Isto et Plae oratIones Vestrae AtqVe sUspIrIa non erUnt InanIa
                  vagyis
Ezen a helyen szünet nélkül imádjátok az Urat és könyörgéseitek  nem lesznek hiábavalók

A kápolnában az oszlophoz kötözött Jézus szobrát őrzik. A kivételes szépségű szobor 1810-ben készült. Jézust térdelő alakban ábrázolja az alábbi felirattal:  B/áró Hent/er Ant/al: és G/róf Hal/ler Anna 1810 ajánlotta.
Bővebben: A Szenvedő kápolnaA szobor hátterében ugyancsak a szenvedő Jézust ábrázoló vászonkép van a falra helyezve. Ezen a helyen látható, egy régi koporsóban, a fából faragott Krisztus-szobor. A hagyomány szerint ebbe a kápolnába zárkózott be, böjtölt és ostorozta magát az a bűnös ember, aki bűnbánatot akart tartani, és vezekelni akart bűneiért.

 

Kissomlyó-hegy

A csíksomlyói kegyhely közelében magasodik fel a Kissomlyó-hegy. Szent hegynek tartja a néphagyomány, mivel évszázadok óta imádkozva járja körös-körül a zarándokok serege. Oldalában keresztek vannak felállítva, keresztúti állomások, és a hegytetőn három kápolna, amelyeknél ugyancsak ájtatoskodnak a búcsújáró keresztények.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS